POTOCCY HERBU PILAWA W TRAKTACIE O FAMILIACH

POTOCCY HERBU PILAWA W TRAKTACIE O FAMILIACHnr katalogowy: 9260
 • Potoccy herbu Pilawa w Traktacie o familiach i koligacjach Jana Stanisława Jabłonowskiego. Analiza pamięci genealogicznej magnata polskiego

  Marek Górny

  Wrocław: UWr, 2018

  ss. 648

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-229-3633-7

   

  SPIS TREŚCI

   

  Wstęp

  • Rodzina Potockich
  • Jan Stanisław Jabłonowski, autor dyskursu
  • Pamięć komunikatywna a pamięć kulturowa
  • Konstrukcja dyskursu w Traktacie
  • Zasady dyskursu równoległego
  • Cele analizy pamięci genealogicznej
  • Stań badań
  • Inne uwagi
  • Między pamięcią indywidualną a przestrzenią ad historicos
  • Linie przecięcia narracji
  • Tablice genealogiczne, identyfifikacje, cytaty
  • Rejestr ślubów, urodzeń i pogrzebów
  • Ilustracje
  • Cel i sposób opowieści
  • Opowieść genealogiczna — dwie przestrzenie czasowe
  • Wartość przekazu

  Potoccy herbu Pilawa w Traktacie o familiach i koligacjach

  • 1. Jan Szperka († 1611), wojewoda bracławski
  • 2. Stefan († 1631), wojewoda bracławski
   • 3. Zofia Wiktoria († ≥ 1656), wojewodzianka bracławska, mniszka
   • 4. Paweł († 1675), kasztelan kamieniecki
    • 5. Józef Stanisław († 1722), kasztelan kijowski
     • 6. Jan Kanty († 1744), kasztelan bracławski
     • 7. Michał Franciszek († ≥ 1758), starosta trembowelski
    • 8. Aleksander Jan († 1714), wojewoda smoleński
     • 9. Tomasz, wojewodzic smoleński
     • 10. Józef († 1764), starosta szczerzecki, od 1760 kasztelan lwowski
     • 11. Antoni Michał († 1766), od 1732 wojewoda bełski
     • 12. Elżbieta, żona Marcina Leopolda Stefana Szczuki starosty wąwolnickiego
     • 13. Teresa, wojewodzianka smoleńska
    • 14. Teodor Andrzej († 1738), arcybiskup gnieźnieński i prymas
    • 15. Stefan († 1730), marszałek nadworny koronny
     • 16. Urszula († 1766), marszałkówna nadworna koronna, żona Piotra Jerzego Przebendowskiego wojewody malborskiego
     • 17. Joachim († 1764), starosta lwowski
    • 18. Piotr Jan († 1724/26), wojewoda czernihowski
     • 19. Eleonora († 1742), wojewodzianka czernihowska, żona 1o v. Fabiana Szaniawskiego łowczego litewskiego, 2o v. Antoniego Grodzickiego podczaszego zatorskiego
     • 20. Teresa Joanna († 1732), wojewodzianka czernihowska, żona Macieja Koźmińskiego wojewody kaliskiego
     • 21. Marianna, wojewodzianka czernihowska, sakramentka
     • 22. Elżbieta, wojewodzianka czernihowska, dominikanka
     • 23. Teresa, wojewodzianka czernihowska, zakonnica
     • 24. Magdalena, wojewodzianka czernihowska, zakonnica
    • 25. Dominik, pułkownik królewski
    • 26. Michał († 1708/11), podstoli litewski
    • 27. Jakub († 1715), starosta czehryński
    • 28. Anna († ≥ 1733), kasztelanka kamieniecka, żona 1o v. Michała Floriana Rzewuskiego podskarbiego nadwornego koronnego, 2o v. Kaspra Kunickiego podczaszego czernihowskiego
    • 29. Elżbieta († 1694), kasztelanka kamieniecka, żona Wiktoryna Sobieskiego chorążego halickiego
   • 30. Jan († 1675), wojewoda bracławski
    • 31. Dominik († 1683), kanonik wileński
    • 32. Stefan († 1726), wojewoda bełski
     • 33. Mikołaj Bazyli († 1782), starosta kaniowski
     • 34. Teresa († 1778), wojewodzianka bełska, żona 1o v. Jerzego Antoniego Warszyckiego wojewody łęczyckiego, 2o v. Wojciecha Leona Opalińskiego wojewody sieradzkiego
     • 35. Teofifila, wojewodzianka bełska
     • 36. Magdalena, wojewodzianka bełska
    • 37. Teresa († ≤ 1718), wojewodzianka bracławska, żona 1o v. Jana Krzysztofa Gnińskiego wojewody pomorskiego, 2o v. Tomasza Józefa Zamoyskiego, V ordynata zamojskiego, starosty płoskirowskiego
   • 38. Piotr († 1647), starosta śniatyński
   • 39. Katarzyna († 1642), wojewodzianka bracławska, żona Janusza ks. Radziwiłła podkomorzego litewskiego, już po jej śmierci wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego
   • 40. Anna († 1695), wojewodzianka bracławska, żona 1o v. Aleksandra Dominika Kazanowskiego wojewody bracławskiego, 2o v. Bogusława Jerzego Słuszki podskarbiego nadwornego litewskiego, 3o v. Michała Zygmunta Stanisławskiego wojewody kijowskiego
  • 41. Jakub († 1613), wojewoda bracławski
   • 42. Mikołaj († 1651), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny
    • 43. Piotr († 1657), wojewoda bracławski
    • 44. Mikołaj († 1675/76), starosta kamieniecki
    • 45. Stefan († 1648), starosta niżyński
    • 46. Marianna († 1651/52), kasztelanka krakowska i hetmanówna wielka koronna, żona Adama Kazanowskiego oboźnego koronnego
    • 47. Jakub († 1671), pisarz polny koronny
    • 48. Dominik († 1683), podskarbi nadworny koronny
     • 49. Jakub († 1704/10), starosta chmielnicki
     • 50. Aleksandra, podskarbianka nadworna koronna, żona Władysława Mikołaja Kossakowskiego kasztelana kijowskiego
     • 51. Joanna († 1749), podskarbianka nadworna koronna, żona Wacława Wielhorskiego kasztelana wołyńskiego
     • 52. Anna, podskarbianka nadworna koronna, benedyktynka
    • 53. Joanna († ≤ 1666), kasztelanka krakowska i hetmanówna wielka koronna, żona Mikołaja Franciszka Daniłowicza, już po jej śmierci wojewody podolskiego
   • 54. Katarzyna, wojewodzianka bracławska, żona Jana Ulińskiego kasztelana kamienieckiego
   • 55. Jan († ≥ 1621), wojewodzic bracławski
   • 56. Stanisław († 1647), pułkownik królewski
   • 57. Jakub († 1639), dominikanin, biskup nominat chełmiński
   • 58. Jan Teodoryk († 1664/65), podkomorzy halicki
     • [następują wnukowie Jana Teodoryka, † 1664/65]
     • 59. Andrzej Jerzy († 1703/10), starosta jabłonowski
     • 60. Konstancja († 1733), starościanka jabłonowska, żona Stanisława Antoniego Szczuki podkanclerzego litewskiego
     • 61. Anna, starościanka jabłonowska, żona Jakuba Kazimierza Grużewskiego kuchmistrza litewskiego
    • 62. Helena († ≥ 1686), podkomorzanka halicka, żona Jana Stanisława Jabłonowskiego podstolego lwowskiego
  • 63. Andrzej († 1610), kasztelan kamieniecki
   • 64. Krystyna († ≥ 1657), kasztelanka kamieniecka, żona 1o v. Aleksandra Humieckiego starosty smotryckiego, 2o v. Samuela Zamiechowskiego
   • 65. Stanisław Rewera († 1667), wojewoda krakowski i hetman wielki koronny
    • 66. Andrzej († 1691), kasztelan krakowski i hetman polny koronny
     • 67. Stanisław († 1683), starosta halicki
     • 68. Józef († 1751), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny
      • 69. Zofifia († 1729), wojewodzianka kijowska, żona 1o v. Adama Śmigielskiego starosty gnieźnieńskiego, 2o v. Dominika Piotra Kossakowskiego kasztelana podlaskiego
      • 70. Stanisław († 1760), starosta halicki, od 1756 wojewoda poznański
       • 71. Antoni († 1756), starosta halicki
       • 72. Anna († 1772), wojewodzianka poznańska
     • 73. Katarzyna († ≥ 1713), kasztelanka krakowska i hetmanówna wielka koronna, żona 1o v. Ludwika Jana hr. Wielopolskiego cześnika koronnego, 2o v. Franciszka Teodora Denhoffa starosty wiślickiego, 3o v. Antoniego de Lamothe’a generała wojsk saskich
    • 74. Szczęsny Kazimierz († 1702), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny
     • 75. Michał († 1749), wojewoda wołyński
      • 76. Szczęsny († 1766), kasztelan słoński
      • 77. Franciszek Ksawery († 1731), starosta sokalski
     • 78. Józef Felicjan († 1723), strażnik koronny
      • 79. Franciszek Salezy († 1772), starosta bełski, od 1756 wojewoda kijowski
     • 80. Stanisław Władysław († 1732), wojewoda bełski
     • 81. Jerzy († 1747), starosta tłumacki
      • 82. Joanna († 1726), starościanka tłumacka, żona Stanisława Wincentego Jabłonowskiego starosty białocerkiewskiego
     • 83. Marianna († 1749), kasztelanka krakowska i hetmanówna wielka koronna, żona 1o v. Stanisława Karola Jabłonowskiego oboźnego koronnego, 2o v. Adama Piotra Tarły wojewody lubelskiego
    • 84. Wiktoria Elżbieta († 1673), wojewodzianka krakowska i hetmanówna polna koronna, żona 1o v. Adama Hieronima Sieniawskiego pisarza polnego koronnego, 2o v. Andrzeja Potockiego wojewody bracławskiego
    • [następuje syn Jakuba, † 1655/56]
    • 85. Andrzej († 1663), wojewoda bracławski
   • [następuje syn Andrzeja, † 1610]
   • 86. Jakub († 1655/56), podczaszy kamieniecki
    • [następuje córka Stanisława Rewery, † 1667]
    • 87. Anna († ≥ 1669), wojewodzianka krakowska i hetmanówna polna koronna, żona 1o v. Zygmunta Jana Ostroroga starosty rohatyńskiego, 2o v. Zygmunta Karola hr. Przerębskiego wojewody sieradzkiego
      • Appendix
     • 88. Przecław († 1701/09), kasztelan rogoziński

  Zakończenie
  Aneks I. Pokrewieństwa Jana Stanisława Jabłonowskiego z Potockimi, a także ich potomkami po kądzieli na podstawie Traktatu (wybór)
  Aneks II. Śluby, urodzenia i zgony w rodzinie Potockich na podstawie Traktatu o familiach i koligacjach J. S. Jabłonowskiego oraz innych przekazów z lat 1589–1731
  Objaśnienie znaków i skrótów
  Źródła i opracowania
  Spis ilustracji
  Spis tablic genealogicznych w tekście podstawowym
  Spis tablic genealogicznych w aneksie
  Indeks przeważnie osób, urzędów i nazw geograficznych

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

85,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty