PRAKTYCZNE CHRZEŚCIJAŃSTWO

PRAKTYCZNE CHRZEŚCIJAŃSTWOnr katalogowy: 3234
 • Praktyczne chrześcijaństwo. Studium gdańskich sporów pietystycznych 1692–1703

  Liliana Lewandowska

  Toruń: UMK, 2020

  ss. 325

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-4359-8

   

  SPIS TREŚCI

   

  Wprowadzenie / 11

  ROZDZIAŁ I
  Dzieje wyznaniowe w XVII-wiecznym Gdańsku. Rys historyczny / 51
  1. Gdański Kościół luterański u progu nowej epoki / 51
  1.1. Philipp Jakob Spener (1635–1705) /  60
  1.2. Dr Samuel Schelwig (1643–1715) /  65
  2. Spory pietystyczne w Gdańsku w latach 1692–1703 / 70
  2.1. Samuel Schelwig vs. Constantin Schütz / 73
  2.2. Samuel Schelwig vs. Philipp Jakob Spener / 85
  2.3. Dalsze konsekwencje sporu – podłoże personalne / 101

  ROZDZIAŁ II
  Duchowość Marcina Lutra / 103
  1. Kapłaństwo wszystkich wierzących / 105
  2. Modlitwa wspólnotowa i osobista / 107
  3. Pismo Święte jako źródło i reguła wiary / 111
  4. Muzyka w służbie duchowości / 113

  ROZDZIAŁ III
  Chrześcijaństwo praktyczne w duchowości pietystycznej / 116
  1. Kapłaństwo duchow(n)e wszystkich wierzących i jego implikacje / 116
  1.1. Wymiar uniwersalny kapłaństwa i egalitaryzm / 132
  1.2. Wychowanie chrześcijańskie w przestrzeni domowej / 135
  2. Collegia pietatis / 139
  2.1. Rola duchownych / 146
  2.2. Uzasadnienie / 148
  3. Wzrastanie w wierze jako konsekwencja praxis pietatis. Uwagi na marginesie / 153
  4. Czytanie Pisma Świętego / 156
  4.1. Kazania biblijne / 170
  5. Literatura budująca / 174
  5.1. Modlitwa serca a modlitewniki / 178
  5.2. Kancjonały / 185

  ROZDZIAŁ IV
  Praktyka religijna w XVII-wiecznym ewangelicyzmie ortodoksyjnym / 196
  1. Samuel Schelwig w walce o fides vera Lutherana / 198
  1.1. „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem”  (1P 2,9) / 202
  1.2. Powaga urzędu kaznodziejskiego Kościoła / 212
  1.3. Kontrowersje wokół Collegiów pietatis / 222
  1.4. W służbie słowa Bożego / 228

  ROZDZIAŁ V
  Epilog. Pietyzm w Gdańsku w 1. połowie XVIII wieku / 240
  1. Spór o właściwie rozumianą pobożność (1728–1730) / 242
  2. Przypadek Pawła Świetlickiego / 245
  3. Finał / 249

  Uwagi końcowe / 252
  Summary. Practical Christianity: a study of the Gdańsk Pietist dispute 1692–1703 / 269
  Aneksy / 275
  1. Podstawa źródłowa. Wybór tematyczny / 275
  2. Wykaz materiału źródłowego do historii sporów pietystycznych w Gdańsku / 283

  Bibliografia / 289
  1. Materiał źródłowy / 289
  2. Literatura przedmiotu / 298
  3. Wybór dalszej literatury badawczej / 316
  Wykaz ilustracji / 323
  Indeks osobowy / 325

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty