RODZINA SZLACHECKA W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ

RODZINA SZLACHECKA W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ nr katalogowy: 4469
 • Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne

  Piotr Guzowski

  Białystok: IBnDE, 2020

  ss. 270

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-955449-34

   

  Spis treści:

  Spis tabel /7

  Spis wykresów /11

  Wstęp /13

  Stan badań /16
  Cel badań i struktura pracy /26

  Rozdział 1. Rodzina szlachecka w późnym średniowieczu /33

  1.1. Dotychczasowe poglądy na kondycję demograficzną rodziny szlacheckiej /33
  1.2. Księgi ziemskie i grodzkie jako źródło danych demograficznych /35
  1.3. Wiek zawierania małżeństw /41
  1.4. Wiek zawierania małżeństw przez kawalerów /45
  1.5. Wiek zawierania małżeństw przez panny /54
  1.6. Długość trwania małżeństw /56
  1.7. Rozpad rodziny i małżeństwa powtórne /63
  1.8. Liczba dzieci /67
  1.9. Wiek w chwili zgonu i przeciętne trwanie życia /77
  1.10. Społeczne konsekwencje uwarunkowań demograficznych rodziny szlacheckiej w późnym średniowieczu /80

  Rozdział 2. Rodzina szlachecka w okresie wczesnonowożytnym w świetle danych genealogicznych /87

  2.1. Wiek zawierania pierwszych małżeństw /91
  2.2. Długość trwania małżeństw /99
  2.3. Rozpad rodziny i małżeństwa powtórne /103
  2.4. Liczba dzieci /108
  2.5. Trwanie życia ludzkiego /116
  2.6. Społeczne konsekwencje uwarunkowań demograficznych rodziny szlacheckiej w okresie wczesnonowożytnym /119

  Rozdział 3. Demografia rodziny szlacheckiej w świetle testamentów staropolskich /127

  3.1. Testamenty jako źródła danych demograficznych /129
  3.2. Liczba małżeństw w życiu szlachty i chłopów /132
  3.3. Liczba dzieci testatorów szlacheckich i chłopskich /134
  3.4. Społeczno-gospodarcze konsekwencje uwarunkowań demograficznych rodziny szlacheckiej /139

  Rozdział 4. Szlacheckie gospodarstwo domowe /149

  4.1. Stan badań /149
  4.2. Spisy Komisji Cywilno-Wojskowych jako źródła do badań demograficznych /155
  4.3. Zaludnienie szlacheckich gospodarstw domowych /159
  4.4. Struktura szlacheckich gospodarstw domowych /165
  4.5. Mieszkańcy szlacheckich gospodarstw domowych. Struktura płci i wieku /167
  4.6. Służba domowa /172
  4.7. Gospodarstwa kobiet i mężczyzn /180
  4.8. Cykl życia /183
  4.9. Społeczny kontekst funkcjonowania szlacheckich gospodarstw domowych /190

  Rozdział 5. Demografia polskiej rodziny szlacheckiej na tle porównawczym /195

  5.1. Udział szlachty w strukturze społecznej wybranych krajów /195
  5.2. Wiek nowożeńców /198
  5.3. Długość trwania małżeństw i ich częstotliwość /206
  5.4. Celibat definitywny /208
  5.5. Liczba dzieci i problem bezdzietności /211
  5.6. Umieralność dzieci /215
  5.7. Trwanie życia osób dorosłych /216
  5.8. Szlacheckie gospodarstwo domowe /222
  5.9. Kondycja demograficzna polskiej rodziny szlacheckiej a standard życia /224

  Zakończenie /231
  Bibliografia /235
  Summary /257
  Indeks osób /263

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

75,60  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty