RODZINA W STAREJ I NOWEJ WARSZAWIE W XV I POCZĄTKACH XVI WIEKU

RODZINA W STAREJ I NOWEJ WARSZAWIE W XV I POCZĄTKACH XVI WIEKUnr katalogowy: 6826
 • Rodzina w Starej i Nowej Warszawie w XV i początkach XVI wiekU

  Piotr Łozowski

  Białystok: IBNDKE, 2021

  ss. 227

  Fomat B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-641034-83

   

   

  Spis treści:

  Wstęp  /9

  Cel, przedmiot i zakres pracy  /9

  Źródła  /13

  Literatura  /22

  Rozdział 1. Czynniki kształtujące rodzinę w mieście  /35

  Rozdział 2. Struktury demograficzne rodziny miejskiej  /59

  2.1. Wielkość rodziny i liczba dzieci  /60

  2.2. Zastępowalność pokoleń  /68

  2.3. Kompozycja wspólnot rodzinnych /72

  2.4. Struktura majątkowa rodzin  /75

  2.4.1. Nierówności majątkowe   /82

  Rozdział 3. Czas trwania aktywności zawodowej  /93

  3.1. Stara Warszawa  /96

  3.1.1. Rzemieślnicy  /98

  3.1.2. Kupcy  /104

  3.2. Nowa Warszawa  /109

  3.2.1. Rzemieślnicy  /110

  3.2.2. Kupcy  /118

  Rozdział 4. Struktury antroponimiczne  /125

  4.1. Stara Warszaw  /130

  4.1.1. Mężczyźni  /132

  4.1.2. Kobiety  /141

  4.2. Nowa Warszawa  /148

  4.2.1. Mężczyźni  /149

  4.2.2. Kobiety  /155

  4.3. Warszawa na tle innych miast  /158

  4.3.1. Stara a  Nowa Warszawa  /159

  4.3.2. Tło porównawcze  /163

  Zakończenie  /175

  Aneksy  /181

  Bibliografia  /187

  Indeks osób  /207

  Wykaz skrótów  /215

  Spis tabel  /219

  Spis wykresów /221

  Summary  /223

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

49,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty