SZLACHTA - SPOŁECZEŃSTWO - PAŃSTWO MIĘDZY WARMIĄ A RUGIĄ W XVIII-XX WIEKU

SZLACHTA - SPOŁECZEŃSTWO - PAŃSTWO MIĘDZY WARMIĄ A RUGIĄ W XVIII-XX WIEKUnr katalogowy: 7481
 • Szlachta - społeczeństwo - państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku

  Red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński

  Szczecin: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 1998

  ss. 323

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 83-908232-7-6

   

  Spis treści:


  - Jerzy Lisiecki, Wystąpienie Wicewojewody Słupskiego (s.9),
  - Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński, Wstęp (s.11),
  - Heinz Reif, Adelskritik und Adelsreform in Deutschland 1770-1848 (S.13-21), Krytyka i reforma szlachty w Niemczech (1770-1848) (polskie streszczenie, s.22),
  - Hans Jürgen Bömelburg, Zwischen Landesbewußtsein, polnischer Adelsrepublik und Hohenzollernmonarchie - politische Loyalitäten und Nationsbildung innerhalb des königlich preußischen bzw. westpreußischen Adels 1770-1870 (S.23-38), Między świadomością regionalną, Rzeczpospolitą szlachecką a monarchią Hohenzollernów - postawy lojalności politycznej i kształtowanie się postaw narodowych wśród szlachty Prus Królewskich względnie Prus Zachodnich (1770-1870) (pol. streszcz., s.39),
  - Włodzimierz Stępiński, Wielka własność ziemska na Pomorzu Zachodnim i państwo pruskie w latach 1806-1914 (s.41-62), Der Großgrundbesitz in Pommern und der preußische Staat in den Jahren 1806-1914 (Zusammenfassung - streszczenie w jęz. niem., S. 63-64),
  - Paweł Gut, Urzędnicy sądowi pochodzenia szlacheckiego na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XIX wieku (s.65-74), Die Gerichtsbeamten adliger Herkunft in Pommern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Zusammenfassung, S.75),
  - Ilona Buchsteiner, Der Adel als Landrat im 19. Jahrhundert in Pommern ( S.77-89), Szlachta jako landraci na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku (pol. streszcz., s.90-91),
  - Kyra T. Inachin, Die DNVP Pommerns im Spannungsfeld Adel-Gesellschaft-Staat (S.93-108), DNVP na Pomorzu Zachodnim w obszarze rywalizacji szlachty, społeczeństwa i państwa (pol. streszcz., s.109-110)
  - Werner Buchholz, Die Kavalierstour als Ausdruck adliger Lebenskultur in der Frühen Neuzeit. Die Reise Herzogs Philipp Julius von Pommern-Wolgast durch Deutschland, Frankreich, England, Italien und die Schweiz in der Jahren 1602-1603 (S.111-119), Podróże kawalerskie jako wyraz szlacheckiej kultury doby nowożytnej - europejska podróż księcia wołogoskiego Filipa Juliusza przez Niemcy, Francję, Anglię, Włochy i Szwajcarię w latach 1602-1603 (pol. streszcz., s.120),
  - Agnieszka Chlebowska, Fundacje opiekuńcze dla szlachcianek - legaty Richarda Heinricha von Flemminga 1714/1753-1928 (s.121-130), Vormundschaftliche Stiftugen für Adelstöchter - die Legate Richard Heinrichs von Flemming 1714/1753-1928 (Zusammenfassung, S.131-132),
  - Mieczysław Stelmach, Landrat - reprezentantem stanów czy króla na Pomorzu Tylnym (Hinterpommern) w XVIII wieku* (s.133-142), Der Landrat - ein Repräsentant der Stände oder des Königs in Hinterpommern im 18. Jahrhundert* (Zusammenfassung, S.143-144),
  - Janusz Jasiński, Szlachta warmińska w XVIII i XIX wieku (s.145-154), Der ermländische Adel im 18. und 19. Jahrhundert (Zusammenfassung, S.155),
  - Dariusz Łukasiewicz, Państwo brandenbursko-pruskie wobec szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1648-1806 (s.157-175), Die Haltung des brandenburgisch-preußischen Staates gegenüber dem Schulwesen in Pommern in den Jahren 1648-1806 (Zusammenfassung, S.176-177),
  - Lucyna Turek-Kwiatkowska, Aktywizacja kulturalna szlachty Pomorza Zachodniego w XIX wieku (s.179-189), Die kulturelle Aktivierung des Adels in Pommern im 19. Jahrhundert (Zusammenfassung, S.190-191),
  - Witold Molik, Drogi edukacji ziemiaństwa polskiego w Prusach Zachodnich w XIX i początkach XX wieku (Zarys problematyki badawczej) (s.193-199), Die Bildungswege des polnischen Großgrundbesitzes in Westpreußen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Ein Abriß der Forschungsproblematik) (Zusammenfassung, S.200),
  - Józef Borzyszkowski, Życie codzienne w kaszubsko-pomorskich dworach i dworkach na przełomie XIX i XX wieku (Zarys problematyki i możliwości badawczych) (s.201-208), Das Alltagsleben in den kaschubisch-pommerellischen Herren- und Gutshäusern an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert (Ein Abriß der Problematik und der Forschungsmöglichkeiten) (Zusammenfassung, S.209-210),
  - Cezary Obracht-Prondzyński, Zróżnicowanie społeczne Kaszubów w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji szlachty (s.211-223), Die gesellschaftliche Differenzierung der Kaschuben im 19. und 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Rolle und Position des Adels (Zusammenfassung, S.224-225),
  - Jerzy Dygdała, Szlachta Prus Królewskich wobec reform wewnętrznych Rzeczypospolitej w początkach panowania Stanisława Augusta (1764-1768) (s. 227-240), Die Position des polnischen Adels in Königlich Preußen zu den inneren Reformen der Adelsrepublik Polen zu Beginn der Herrschaftszeit von Stanisław August (1764-1768) (Zusammenfassung, S.241-242),
  - Zygmunt Szultka, Uwagi nad zmianami stosunku społeczeństwa pruskiej części Pomorza Zachodniego do Fryderyka II (s. 243-259), Bemerkungen zum Wandel im Verhältnis der Gesellschaft Preußisch-Hinterpommerns zu Friedrich II (Zusammenfassung, S.260),
  - Aneta Ciżek, Szlachta na Pomorzu Zachodnim w rewolucji 1848 roku (s. 261-274), Der Adel in Pommern während der Revolution von 1848 (Zusammenfassung, S.275),
  - Szczepan Wierzchosławski, Konserwatyści pomorscy w wyborach do Reichstagu w latach 1871-1914 (s. 277-288), Die Konservativen in Pommern, Ost- und Westpreußen bei den Reichstagswahlen in der Jahren 1871-1914 (Zusammenfassung , S.289-290),
  - Wolfram G. Theilemann, Adel im Preußenwald - Überlegungen zu Engagement und Chancen des Adels im Forstwesen der östlichen Provinzen Preußens ca.1866-1914 (S.291-308), Szlachta a gospodarka leśna w Prusach. Rozważania o zaangażowaniu i szansach szlachty w gospodarce leśnej wschodnich prowincji Prus ok. 1866-1914 (pol. streszcz., s.309-310),
  - Dariusz Szudra, Wielka własność ziemska a migracje ludności wiejskiej w pruskiej prowincji Pomorze (1933-1939) (s. 311-319), Der Großgrundbesitz und die Migrationen der Landbevölkerung in der preußischen Provinz Pommern 1933-1939 (Zusammenfassung, S.320),
  - Wykaz autorów / Autorenverzeichnis (s.321-323).

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

31,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty