USTRÓJ POLITYKA KULTURA

USTRÓJ POLITYKA KULTURAnr katalogowy: 2172
 • Ustrój - polityka - kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochman-Staniszewskiej

  Red. Jerzy Maroń, Robert Kołodziej

  Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2012

  ss. 300

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-229-3283-4

   

  Tabula gratulatoria

  Bibliografia prac Profesor Stefanii Ochmann-Staniszewskiej

  KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI, Szkic do portretu uczonej, nakreślony z okazji jubileuszu prof. Stefanii Ochmann Staniszewskiej

  Historia historiografii

  KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI, Badania nad historią nowożytną we wrocławskim ośrodku historycznym

  Z dziejów ustroju

  JERZY PIETRZAK, O elekcjach i koronacjach królów niemieckich i cesarzy rzymskich

  WACŁAW URUSZCZAK, Sejm walny koronny w Krakowie i sejmik generalny w Kole w 1512 roku

  JAROSŁAW STOLICKI, Spory wśród szlachty kijowskiej w czasie konfederacji gołąbskiej

  ROBERT KOŁODZIEJ, Elekcje marszałków poselskich w czasach panowania Jana III Sobieskiego (1676–1695)

  JERZY MAROŃ, Kilka uwag o sejmie warszawskim 1688–1689 roku

  W kręgu polityki i dyplomacji

  ANNA FILIPCZAK-KOCUR, Nieznane wotum Jerzego Zbaraskiego z 1623 roku

  MACIEJ MATWIJÓW, Marcin Michał Dębicki jako „furman wielki koronny”. Przyczynek do postawy moralnej posłów sejmowych w drugiej połowie XVII wieku

  JULIAN RABA , Zagraniczne echa wydarzeń w Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku

  KAZIMIERZ PRZYBOŚ, Informacyja potrzebna barzo Rzeczypospolitej 1671 o prawie własnym idziedzicznym, które ma Rzeczpospolita do Spisza i części ziemie węgierskiej, przeciwko pretensyjom cesarza Jmci, tudzież jako wiele Rzeczypospolitej należy na otrzymaniu tegoż kraju

  HENRYK SZEMBORSKI, Sytuacja polityczna w Wielkopolsce od śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego do elekcji Jana Sobieskiego

  BP JAN KOPIEC, Potwierdzenie poparcia Stolicy Apostolskiej dla Augusta II po Połtawie (1709)

  Kultura i mentalność

  EWA DUBAS-URWANOWICZ, Fundacje rodów litewsko-ruskich w XVI–XVII wieku. Intencje i cele fundacji

  TOMASZ CIESIELSKI, Profilaktyka zdrowotna w Rzeczypospolitej czasów saskich w świetle literatury pamiętnikarskiej

  BOGDAN ROK, Trzy staropolskie relacje o Austrii z 1768 roku

  FILIP WOLAŃSKI, Sarmacka wizja czasu biblijnego w osiemnastowiecznych kazaniach franciszkańskich

  MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK, Zapiski Apolonii Heleny Massalskiej z czasów edukacji w Paryżu (1771–1779)

  Militaria

  MIROSŁAW NAGIELSKI, Stanisław Żółkiewski i jego pogląd na stan obronności Rzeczypospolitej przed sejmem walnym 1616 roku

  SŁAWOMIR AUGUSIEWICZ, Garnizon Birż w latach 1659–1687 i jego komendant Karol Karlick von Nezetitz

  Wykaz skrótów

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

35,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty