W KRĘGU WŁADYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGO

W KRĘGU WŁADYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGOnr katalogowy: 3873
 • W kręgu Władysława Czaplińskiego

  Red. Filip Wolański, Leszek Ziątkowski

  Wrocław: Chronicon, 2017

  ss. 198

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-946166-5-6

   

  SPIS TREŚCI

   

  Słowo wprowadzające / 9 
  Wykaz skrótów / 11 
  PROFESOR CZAPLIŃSKI I JEGO WSPÓŁCZEŚNI / 13 
  KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI, Lwowscy historycy współtwórcami wrocławskiego ośrodka badań historycznych. Prof. dr hab. Karol Maleczyński / 15 
  BOGDAN ROK, Wrocławscy historycy dziejów wczesnonowożytnych / 27 
  LESZEK ZIĄTKOWSKI, Władysław Czapliński wobec przemian w PRL w latach 1980-1981. Przyczynek do poznania wyobrażeń inteligencji polskiej o możliwości i zakresie zmian politycznych w Polsce / 31 
  ROBERT KOŁODZIEJ, "Anatomia sejmu 1640 roku" Władysława Czaplińskiego na tle badań nad parlamentaryzmem staropolskim / 41 
  FILIP WOLAŃSKI, Problematyka religijna w dorobku Władysława Czaplińskiego / 49 
  JERZY MAROŃ, Historia wojskowości wczesnonowożytnej w badaniach Władysława Czaplińskiego / 57 
  W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ PROFESORA WŁADYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGO / 77 
  STEFANIA OCHMANN-STANISZEWSKA, Władysław IV w świetle pism politycznych z lat 1648-1668 / 79 
  MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK, "Opisanie podróży rzymskiej na kapitułę generalską...". Zapiski kapucyna Ignacego Filipeckiego z 1789 roku / 91 
  AGNIESZKA KNYCHALSKA-JASKULSKA, Sejmik elekcyjny nowogródzki 1733 roku / 103 
  JAKUB WĘGLORZ, Obcość i inność. Czy chory to inny? / 111 
  ALEKSANDRA ZIOBER, Dwie ostatnie elekcje Wazów jako przyczynek do awansu majątkowego i urzędniczego wybranych rodzin Wielkiego Księstwa Litewskiego / 123 
  JUSTYNA BĄK, Temperantia duchowym lekiem na melancholię. Cnota wstrzemięźliwości w barokowym dyskursie kaznodziejskim zakonów pustelniczych / 141 
  DANIEL WOJTUCKI, "Żywe trupy": wiara w powracających zmarłych w świetle wydarzeń w jednym ze śląskich miast w latach 1591-1592 / 151 
  MARCIN MIKUSEK, Staropolski ogląd świata - kilka słów o badaniach nad percepcją człowieka staropolskiego / 163 
  Bibliografia / 175

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

29,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty