ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW STAROPOLSKICH PODRÓŻY

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW STAROPOLSKICH PODRÓŻYnr katalogowy: 2028
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych

  Red. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Małgorzata E. Kowalczyk

  Wrocław: Chronicon, 2018

  ss. 424

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-947634-3-5

   

  Spis treści:

  Wstęp / 7 
  CZĘŚĆ 1. PRZED WYRUSZENIEM W DROGĘ - INSTRUKCJE RODZICIELSKIE I INNE WSKAZÓWKI / 15 
  BOŻENA POPIOŁEK, Edukacja zza grobu. Testamenty staropolskie jako źródła do podróży edukacyjnych w XVII-XVIII wieku / 17 
  ROMAN KRZYWY, Wiersze Stanisława Grochowskiego ułożone przed podróżami synów Michała Działyńskiego / 33 
  ROMAN DZIĘGIELEWSKI, Sztuka prowadzenia obserwacji podczas peregrynacji akademickich w świetle traktatów apodemicznych w XVI wieku / 45 
  ADAM KUCHARSKI, Instrukcje podróżne Wacława Rzewuskiego dla synów z połowy XVIII wieku / 63 
  JAN RYŚ, Instrukcje rodzicielskie jako źródło do dziejów edukacji wojskowej Polaków za granicą(XVI-XVII wiek) / 81 
  MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK, Matki jako autorki instrukcji dla synów wyjeżdżających w podróż edukacyjną w czasach staropolskich / 91 
  DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, Andrzeja Maksymiliana Fredry wskazówki dla młodych, aby "wzrastali w cnocie dla dobra ojczyzny” / 105 
  CZĘŚĆ 2. W TRAKCIE PEREGRYNACJI - ŻYCIE PODCZAS PODRÓŻOWANIA / 125 
  AGNIESZKA WIECZOREK, Edukacyjny rys podróży misjonarzy w XVII i XVIII wieku / 127 
  BOGDAN ROK, Wędrówki po Rzymie polskich peregrynantów zakonników w XVIII wieku - poznawcze aspekty podróży / 143 
  AGNIESZKA JAKUBOSZCZAK, Ami de voyage w 2. poł. XVIII wieku. Silvestre de Bellons - towarzysz w zagranicznej podróży edukacyjnej Ignacego Działyńskiego / 155 
  ZDZISŁAW PIETRZYK, Sztambuch Kryspina Gericiusa jako przykład źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych / 169 
  ANNA PENKAŁA, "Za inkaust pióra i bibułę”. Koszt edukacji szlacheckich synów na przykładzie regestu wydatków na Onufrego i Stanisława Szembeków z lat 1751-1762 / 183 
  CZĘŚĆ 3. W TRAKCIE PEREGRYNACJI - DIARIUSZE I KORESPONDENCJA / 197 
  MAREK KUNICKI-GOLDFINGER, O sztuce ukrytej za słowami polskojęzycznych diariuszów podróży po Europie XVI i XVII wieku. Szkic wstępny / 199 
  ALEKSANDRA GOLIK-PRUS, Czy gabinety osobliwości znalazły miejsce w Itinerarium Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego? / 215 
  ANNA MARKIEWICZ, Diariusz Jana Michała Kossowicza (1682-1688) jako źródło do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych / 233 
  MIKOŁAJ TOMASZEWSKI, Dziennik Tomasza Czapskiego jako źródło do dziejów podróży edukacyjnych w XVIII wieku / 255 
  JAROSŁAW PIETRZAK, Podróż edukacyjna Aleksandra Janusza księcia Ostrogskiego-Zasławskiego w latach 1667-1669 po krajach Europy Zachodniej jako przykład relacji łączących wychowanka z jego preceptorem w świetle diariusza i korespondencji / 269 
  ARTUR GOSZCZYŃSKI, Korespondencja jako źródło do badań nad podróżami edukacyjnymi synów Lwa Sapiehy / 295 
  URSZULA KICIŃSKA, Listy Kazimierza Młockiego, preceptora młodych Szczuków, jako przykład źródła do badań nad staropolskimi podróżami edukacyjnymi / 327 
  CZĘŚĆ 4. ŹRÓDŁA SZKOLNE / 345 
  MARIAN CHACHAJ, Metryki nacji uniwersytetów włoskich i ich przydatność w badaniach nad staropolskimi podróżami edukacyjnymi / 347 
  VASYL KAMINSKYI, Studia Stanisława Kajetana Tretera na uniwersytecie w Lipsku w latach 60. XVIII wieku - źródła do tematu / 363 
  ANNA SZYLAR, Źródła archiwalne dotyczące wyjazdów edukacyjnych dziewcząt do szkół klasztornych w XVII i XVIII wieku / 379 
  MICHAŁ NOWICKI, Kilka źródeł szkolnych do dziejów podróży edukacyjnych - z archiwów poznańskich / 401 
  Indeks osób / 409 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty