ŻYCIE DUCHOWE NA ZIEMI WSCHOWSKIEJ

ŻYCIE DUCHOWE NA ZIEMI WSCHOWSKIEJnr katalogowy: 4343
 • Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim

  Red. Marta Małkus, Kamila Szymańska

  Wschowa-Leszno: Czas Art, 2017

  ss. 565

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-63363-36-9

   

  Spis treści:

  Słowo wstępne /7

  Małgorzata Konopnica - Źródła do dziejów  Wschowy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbestiz Berlin-Dahlem /9

  Alojzy Pańczak OFM - Archiwum Generalne Wielkopolskiej Prowincji Bernardynów pw. Matki Bożej Anielskiej we Wschowie. Historia - zasoby - działalność /19

  Joanna Karczewska - Dzieje parafii wschowskiej w średniowieczu /61

  Marcin A. Klemenski - Zanikłe kościoły ziemi wschowskiej /73

  Dariusz A. Czaja - Kolegiata głogowska na tle dziejów pogranicza śląsko-wielkopolskiego w średniowieczu /89

  Marcin Musiał - Niezrealizowane plany fundacji klasztoru franciszkanów reformatorów w Powidzu koło Żmigrodu z lat 1667-1668 /111

  Marek R. Górniak - Wpływ głogowskiego kolegium jezuitów na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny miasta Głogowa oraz pogranicza śląsko-wielkopolskiego /127

  Dariusz Czwojdrak - Jezuici i ich rezydencja we Wschowie w XVIII wieku /155

  Grzegorz Bosy - Majątki ziemskie Konotop i Bojadła jako ośrodki protestantyzmu na pograniczu śląsko-wielkopolskim w latach 1740-1945 /191

  Roman Barczyński - Fundacje artystyczne lubiąskich cystersów i dobroczyńców w dawnym kościele pw. św. Marcina w Sicinach w XVI i XVII wieku /217

  Małgorzata Gniazdowska - "In majorem Dei Gratia". Naczynia liturgiczne i wota z katolickiego kościoła św. Mikołaja w Lesznie /231

  Marta Małkus - Malowane medytacje religijne inspirowane Pia desideria Hermana Hugo. Program ikonograficzny polichromii w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Wniebowzięcia NMP we Wschowie /241

  Marta Kaluch-Tabiasz - Ołtarze ambonowe na pograniczu wielkopolsko-śląskim. Opis zjawiska na wybranych przykładach /261

  Anna Sutowicz - Elementy duchowości liturgicznej klarysek głogowskich w okresie średniowiecza /289

  Paweł Klint - Kościoły bernardyńskie jako miejsce pochówku w świetle testamentów szlachty wielkopolskiej z XVII wieku /315

  Małgorzata Mieszek - Listy ojca Szymona Franciszka Wabera (Webera) do Anny z Radomickich Działyńskiej /333

  Karsten Holste - Pobożne listy ze Wschowy. Korespondencja wschowskiego pastora Samuela Jancoviusa z Gotthilfem Augustem Francke o sytuacji parafii luterańskiej i pietyzmie w mieście (1732-1744)  /353

  Magdalena Kuran - Symbolika herbowa i biblijna w kazaniu Jana Krala wygłoszonym na pogrzebie Konstancji z Mycielskich Ponińskiej, hrabiny na Tucznie /375

  Michał Kuran - "Co o nich piszemy, za czasem te papiory pójdą na zalepienie okien". Pochwała rodu i zmarłego w zalewie erudycji podana - kazanie pogrzebowe z 1757 roku o. Mateusza Sztemborskiego ku czci Władysława Krzyckiego, protektora konwentu wschowskiego oo. Bernardynów /393

  Michał Janeczek - O katechizmie franciszkanów reformatorów z 1783 roku dla prowincji wielkopolskiej  /419

  Kamila Szymańska - Dzieła pietystów w księgozbiorach Leszna w XVIII wieku /433

  Kamila Kłudkiewicz - Życie religijne arytokracji wielkopolskiej na przełomie XVIII i XIX wieku oraz w XIX wieku na przykładzie hrabiów Mielżyńskich z Pawłowic /447

  Mariusz Pawelec - Karaimski traktat Chizzuk emuna w kręgu zainteresowań wschowskich hebraistów /475

  Jakub Piwoński - Pobożność Żydów leszczyńskich na podstawie wspomnień Ludwiga Kalischa oraz judaików Muzeum Okręgowego w Lesznie /487

  Eugeniusz Śliwiński - Życie religijne w garnizonie Leszno w okresie międzywojennym /505

  Bogumiła Burda, Bogumiła Husak - Pastorzy i nauczyciele szkół łacińskich w XVI-XVII wieku i ich działalność na pograniczu śląsko-wielkopolskim i na ziemi wschowskiej /527

  Spis ilustracji /543

  Indeks osobowy /549

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty