ŻYCIE I DZIEŁO TOMASZA ZAMOYSKIEGO 1594-1638

ŻYCIE I DZIEŁO TOMASZA ZAMOYSKIEGO 1594-1638nr katalogowy: 7049
 • Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594-1638

  Stanisław Żurkowski

  Tomaszów Luelski: Miejska Biblioteka Publiczna, 2014

  ss. 403

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-92829-4-1

   

   

  Przedmowa - Tomasz Zieliński
  (strony vii-xiii)

  Ryszard Szczygieł
  Tomasz Zamoyski - bohater dzieła Stanisława Żurkowskiego
  (strony xv-xxx)

  | — ? — |

  Przenosiny Jaśnie Wielmożnego Pana,
  Jego Mości P. Thomasza Zamoyskiego
  Wielkiego Kanclerza Koronnego do grobu
  abo Kazanie krotkie. Miane, gdy Ciało Jego Mści
  z Pałacu Zamoyskiego do Grobu niesiono,
  9 dnia lutego, Roku Pańskiego 1638.
  Przez X. Stanisława Szałapskiego Societatis Jesu
  (strony 1-16)

  | — ? — |

  Stanisław Żurkowski
  Żywot Tomasza Zamoyskiego Kanclerza W. Kor.
  wy. Aleksander Batowski, Lwów 1860
  (strony I-XXVIII, 1-406)

   

  Dla tych , którzy ciekawi są innych jeszcze w niej zawartych przedmiotów , jak następuje w krótkości
  1. k . 1-54 . Rojnholdi Heidenstejni de Joannis Zamoscii Reg . Pol .Cancel . etc ksiag trzy . W końcu : spis zwycięztw I urywek testament .
  2. k . 55-140 . Rerum Polonicarum . Także trzy . Jest tu 7 listów Zamojskich do Sudermańczyka i tegoż do Zamojskiego w r . 1602 pisanych . Xięki te R. Hajdensztaja poczynają się z śmiercią Jana króla szwedzkieo , Zygmunta III ojca , a kończą bitwą u Bialegokamienia ioddaniem Inflant Karolowi Chodkiewiczowi w zarząd .
  3. k . 150-159 . De Polnica elecliona in comitiis Varsav. A. 1587 et quae secuta sunt usque od coronatioem Sigismundi III et captum Maximilianum.  (wyciąg z druk. ) De forma regni et regibus Poloniae . De regn Poloniae . Elegantissimae Jaannis Sarii Zamoscii lilerae de Clementem VIII P.- ad regem Angliae – ad Justum Lipsium a . 1605 ( Dział ten jeśli się nie mylę pióra samego Jana Zamojskiego ) 
  4. k . 159-172 .  Ordinatio III Dni Joannis Sarii Zamojski etc . Pism różnych w przedmiocie tejże od 1589 – 1604 pięć , wraz z potwierdzeniem ordynacji przez Zygmunta III króla 
  5 . k  . 172-183 .  Rokosz gliniarski 1379 . Definitio rokoszu . Oblata laudia conv . partic . Sredensis 3 Julij 1590 .Forma Juramenti a Bethem Gabor praestiti – item Turcar imperatoris Gabriel Bethlem Wratislaveae facti . Stefani Regis Allocutio ad procures Polonos 1583 . Wotum Jana Zamojskiego do króla z Baru 1620. List beglerbega oczakowskiego do Tomasza Zamojskiego i tegoż odpowiedz 1636 . 
  6 . k . 183-220 . Listy , mowy itd. . ( jak tutaj w pismach dod ) .
  7 . k . 221-284 . Żywot i dzieła Tom . Zamojskiego itd. Przez Stanisława ŻURKOWSKIEGO . ( jak nasze wydanie ) .
  8 . k . 286-300 Dalsze mowy itd. ( jak wyżej pod 6 ) .
  9 . k . 301-308 .  Kredens od króla JM. szwedzkiego Władysława  sub tempu electionis 1633 zprzewami i odpowiedziami pod tęż elekcją mianemi . 
  10 . k . 309-328 . Dalsze mowy , wota itd.  ( jak pod 6 i 8 ). 
  11 . k . 320-346 . Listy niektórych panów , profecie waticinia itd. Między którymi tylko dwa listy xx . Zbarazkich 1619 . Wkońcu i pisemka małej wartości . 
  12 . k . 346-352 . Wojna wołoska od cesarza tureckiego Osmana przeciwko koronie polskiej podniesiona za panów . nak pana Zygmunta III roku 1621 . ( Jan hr . Ostrorog wda poznański do Piotra z Bnina Opalińskiego pracą swą obraca ) . Dziełko to dziś bardzo rzadkie , było pierwszy raz drukowane w Poznaniu in fol 1622 r .. w którym autor umarł . Powtórnie wydane z tytułem i niektórymi wyrazami odmienionymi przez Żegotę Paulego w dziełku : Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r . 1621 itd. Kraków 1852 , 8 , ( str . 17-39 ) 
  13 . k . 352-379 . Dyaryusz wojny tureckiej pod Chocimem r P 1621 , początek progres w końcu : punkta pokoju i regestr wojska . Tak że wyszedł w spomnieniem Paulego wydaniu pod imieniem Jakóba Sobieskiego na str. 107-184 . Trzeba tu zrobic uwagę że spis wojska kor. Umieszczony na czele książki , nie zgadza się z regestrem tu będącym . 
  14 . k . 379-380 . Dyaryusz expedycyej cecorskiej Stanisława Żyłkowkiego h . i k. w . kor. Przeciw Skinderbaszy tureckiemu  roku 1620 . Dyaryusz ten króciutki nieznany dajemy na końcu . 
  15 . k .  380-386 . Dyaryusz expedycyej woj.poskiego pod Chocimem przeciwko Osmanowi cesarzowi tureckiemu , a . D. 1621 ( 31 Aug – 10 Octobr ) I ten Dyaryusz będąc skróceniem poprzedniej , ale innego pióra i niedrukowany do niniejszego wydania przy końcu dołączyliśmy 

  Żurkowskiego praca , lecz osobliwie Tomasza Zamojskiego pisma , pod względem czystości , mimo jędrności i zwięzłości wyrażeń a staropolskiej nieocenionej składni , nie całkiem od przygany wolne . Wydając owe nadar cenne zabytki , słowa obce ( makaronizmy ) i wyrazy łacińskie w o odsyłaczach spolszczamy . Trud ów zaprawdę niewdzięczny , czasem nawet niemość może pilnie dla mniej świadomych albo nieoswojonych z łaciną podjeliśmy  . Do tych zaliczamy młodzież dziś słusznie zaniedbującą potrzebnej Rzymian mowy i świetle Polki , oddające język i literaturze ojczyste . Co więc dla uczonych zbytecznym być się zdawa , to uważaliśmy jednym z pierwszych obowiązków wydawnictwa pism naszych dawnych . W tejże samej myśli , musieliśmy włączone łacińskie przedmioty przełożyć , z których przywilej na pieczęć wielka kor Tomaszowi Zamojskiemu w kance lary król. Wydany , szumnym nieco i kwiecistym stylem pisany , dobrze na polski język przetłumaczony uprzejmości P. Stanisława Pilata winniśmy . Przedmioty przez Żurkowskiego zamieszczone , już dawniej w druku będące są : 
  1 . List Stanisława Żółkiewskiego do króla pisany z Baru 25 sierpnia 1620 ( u nas str. 61 ) wyszedł w Mowcy Pol . Pisarskiego . I , 265 : i Studyach histor . Michała Balińskiego r 1856 w Wilnie wydanych str. 238-244 ; tudzież w temże dziele z pisowni spółczesną pod 3 str . 285-287 . 
  2 . List pana S. T. rotmistrza jkm . b. m. i r. o zniesieniu wojska na Cecorze do Tom . Zamojskiego pisany ( u nas str 54 ) wydał M. Beliński w Stud histor . Wilno 1856 pod 5 Nr . 296-302 małemi zmianami ale i z błędami , jak n. p. w cedule zamiast 11,500 . kładzie 115.000 Autorem listu powyższego sądzę Stanisława    Tarnowskiego , p którym parę razy Żurkowski nadmienia w swojem opowiadaniu .
  3. List Abrahama Złotopolskiego do Wojc . Miaskowskiego z Trembowli 25 paździer. 1620 ( u nas str. 59 ) , wydany Balińskiego pod . str . 317-319. 
  4. Oddawanie pieczęci i buław po zgonie Stanisława Żółkowskiego h. i  k. w. kor . 1620 (u nas  str 163)u Pisarskiego I, 113-121 . Wspominał o tej pięknej mowie będącej w rekop . bibl. Hr. Rzyszczewskiego , Baliński w Stud. Histor . jak wyżej str. 280-281.
  5. List Tomasza Zamojskiego , czyli odpowiedzi hetmanowi wojska zaporskiego z obozu nad Kurukiem 3 listopada 1625 ( u nas str 102). Znajduje się w zbiorze pamięt. J. U. Niemcewicza VI 211.
  6. Dziękowanie za pieczęć mniejszą r. 1628 ( u nas str. 184 ) tudzież 
  7. Dziękowanie za pieczęć w kor. Na sejmie 1635 ( u nas str. 351 ) Wyszły równie u Pisarskiego I 131-138 wyd . 1668 w 4ce – co w poźniejszych z lat 1671 , 1683 i 1689 wydaniach tegoż , dosłwonie powtórzone

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

55,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty