1. WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

1. WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEnr katalogowy: 8652
 • 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte

  Kamil Anduła

  Warszawa: Tetragon, 2015

  ss. 521: mapy

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-63374-37-2

   

  SPIS TREŚCI

  Rozdział I. Formowanie 1. pułku czołgów i 1. brygady pancernej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

  I.1. Geneza Wojska Polskiego na froncie wschodnim .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

  I.2. Formowanie 1. pułku czołgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  I.3. Powstanie 1. brygady pancernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  I.4. Etat i struktura organizacyjna 1. brygady pancernej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

  I.5. Uzbrojenie i wyposażenie oraz środki transportu brygady . . . . . . . . . . . . . 51

  I.6. Szkolenie polityczno-wychowawcze i problemy dyscyplinarne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

  I.7. Struktura demograficzna składu osobowego brygady . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Rozdział II. Bitwa pod Lenino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  II.1. Przegrupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  II.2. Plan bitwy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

  II.3. Działania bojowe 1. pułku czołgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  II.4. Podsumowanie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

  Rozdział III. Na Smoleńszczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

  III.1. 1. pułk czołgów w taktycznym podporządkowaniu 1. DP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118

  III.2. Przegrupowanie na Smoleńszczyznę i jego konsekwencje .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123

  III.3. Zima na Smoleńszczyznie (15 I–16 III 1944 r.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

  Rozdział IV. Przegrupowanie i pobyt na Ukrainie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .146

  IV.1. Utworzenie 13. pułku artylerii pancernej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

  IV.2. Przegrupowanie i pobyt 1. brygady pancernej na Wołyniu . . . . . . . . . . . . . 149

  Rozdział V. Na warszawskim obszarze operacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

  V.1. Warszawski kierunek operacyjny na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. .  .  .  .  .  .  180

  V.2. Brygada w operacji brzesko-lubelskiej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183

  V.3. Powstanie przyczółka warecko-magnuszewskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194

  V.4. Boje na przyczółku warecko-magnuszewskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

  V.5. Ocena działań bojowych brygady na przyczółku warecko-magnuszewskim .  .  .  252

  V.6. Reorganizacja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  261

  1. WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA

  1943–1945

  Rozdział VI. Na przedpolu Warszawy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  263

  VI.1. Wyzwolenie prawobrzeżnej Warszawy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  263

  VI.2. Wyzwolenie Jabłonny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  275

  VI.3. Pauza operacyjna. 29 października 1944 r.–11 stycznia 1945 r. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  284

  Rozdział VII. Brygada w ofensywie zimowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

  VII.1. Plan operacji warszawskiej 1. Frontu Białoruskiego i zadania 1. AWP .  .  .  .  .  .  294

  VII.2. Udział 1. brygady pancernej w operacji warszawskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 297

  VII.3. W podporządkowaniu sowieckiej 47. armii – udział w wyzwoleniu Bydgoszczy . 302

  Rozdział VIII. Przez Wał Pomorski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .319

  VIII.1. W osłonie prawego skrzydła 1. Armii Wojska Polskiego i sowieckiej 3. armii

  uderzeniowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

  VIII.2. Zdobycie Mirosławca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

  VIII.3. Między Mirosławcem a Wierzchowem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

  VIII.4. W odwodzie dowódcy 1. AWP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  361

  VIII.5. Podsumowanie walk 1. brygady pancernej w lutym 1945 r. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  368

  Rozdział IX. Operacja pomorska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .374

  IX.1. Działania na Pomorzu Środkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

  IX.2. Zwrot na Pomorze Gdańskie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  396

  IX.3. Boje o Wejherowo i pod Janowem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  402

  IX.4. Wyzwolenie Gdyni i walki na Kępie Oksywskiej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  415

  IX.5. 1. brygada pancerna w okresie od zakończenia walk do zakończenia II wojny

  światowej w Europie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  443

  IX.6. Podsumowanie działań bojowych 1. brygady pancernej w operacji pomorskiej .  451

  Zakończenie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  457

  Obsady personalne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  461

  Bibliografia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  490

  Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

  Skorowidz nazwisk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  503

  Skorowidz nazw geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

89,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty