95 LAT SŁUŻB POLICYJNYCH W POLSCE

95 LAT SŁUŻB POLICYJNYCH W POLSCEnr katalogowy: 8663
 • 95 lat służb policyjnych w Polsce

  Red. Stanisław Pieprzny, Elżbieta Ura

  Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015

  ss. 518

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7996-166-5

   

  SPIS TREŚCI

   

  Wstęp

   

  ROZDZIAŁ I. HISTORIA SŁUŻB POLICYJNYCH

  Stanisław Pieprzny

  95 lat służb policyjnych w Polsce – refleksje jubileuszowe

  Włodzimierz Bonusiak

  Powstanie Policji Państwowej na ziemiach polskich na przełomie 1918 i 1919 roku

  Artur Mazurkiewicz

  Przygotowanie Policji Państwowej do wykonywania zadań w stanie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz praktyczna realizacja tych zadań w kampanii wrześniowej 1939 r. – próba charakterystyki

  Adam Pietrzkiewicz

  Kształtowanie się organów Policji Państwowej na Podkarpaciu do 1939 roku

  Marcin Płotek

  Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej z perspektywy sędziów apelacji olsztyńskiej

  Piotr Kozłowski

  Kontrola ruchu granicznego realizowana przez organy Policji Państwowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

   

  ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I ZADANIA POLICJI

  Iwona Niżnik-Dobosz

  Podmiotowość administracyjnoprawna Policji na gruncie ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

  Jarosław Dobkowski

  W sprawie zasady wykonawczości Policji

  Andrzej Pakuła

  Komendant Główny Policji w ustroju administracji rządowej III Rzeczypospolitej

  Karol Hermanowski

  Wyłączenie Centralnego Biura Śledczego ze struktury Komendy Głównej Policji jako forma dekoncentracji Policji

  Elżbieta Feret

  Finansowanie służb mundurowych

  Paweł Majka, Wojciech Zając

  Finansowanie działalności Policji w Polsce

  Piotr Dobosz

  Zadania Policji w zakresie administracji infrastruktury materialnego dziedzictwa kulturowego

  Ewa Kubas

  Bezpieczeństwo i porządek publiczny w czasie przeprowadzania zbiórek publicznych

  Joanna Filaber

  Oddziaływanie organów gminy na struktury Policji w sferze bezpieczeństwa publicznego

  Roman Stec, Łukasz Ciołek, Mariusz Filipiuk

  Nadzór Policji nad strażami przyrodniczymi (PSŁ, PSR, SL i SPN)

  Paweł Łuczkowski 

  Współpraca Policji z terenowymi organami administracji wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego

  Justyna Kuśnierz-Chmiel

  Wybrane aspekty regulacji dotyczących przetwarzania informacji przez Policję

  Ewa Bonusiak

  Udział organu Policji w postępowaniu egzekucyjnym na gruncie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Grzegorz Matyniak

  Cyberprzestępczość – pojęcie, wybrane przykłady

  František Leško, Ján Devera

  Police forces and Roma communities in Presov

   

   

  ROZDZIAŁ III. SŁUŻBA W POLICJI

  Elżbieta Ura

  Warunki ustawowe przyjęcia do służby w Policji na przestrzeni 95 lat – próba porównań

  Konrad Kędzierski

  Style kierowania w Policji

  Paulina Ura

  Kształtowanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji na przestrzeni lat

  Mariusz Wieczorek 

  Prawo pracy a stosunek służbowy policjantów

  Bogdan Jaworski

  Organizacja i kadry w podkarpackiej Policji

  Piotr Szreniawski

  Urzędowy optymizm a służby mundurowe

  Dorota Mocarska

  Historycznoprawne ujęcie przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego

   

   

  ROZDZIAŁ IV. SOCJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY SŁUŻBY W POLICJI

  Eugeniusz Moczuk, Karol Bajda

  Tworzenie bezpieczeństwa lokalnego przez Policję w perspektywie socjologicznej

  Krzysztof Pobuta

  Bezpieczeństwo przestrzeni społecznych

  Jan Wilk, Piotr Płonka

  Dwuznaczność w pracy wykrywczej organów ścigania

  Robert Jałosiński

  Police Stress

  Joanna Stępień

  Aspekt psychologiczny przy naborze kadr i pełnieniu służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych jako czynnik wpływający na zarządzanie kadrami

   

   

  ROZDZIAŁ V. PROBLEMATYKA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

  I PRACOWNIKÓW POLICJI

  Piotr Majer

  Geneza związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji

  Wiktor J. Mikusiński

  Ruch związkowy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w 1981 roku (zarys historii i wybrane zagadnienia)

  Józef Bąk

  Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania związków zawodowych służb mundurowych

   

  Notki o autorach

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

44,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty