AMBASADORKI WYCHOWANIA

AMBASADORKI WYCHOWANIAnr katalogowy: 2009
 • Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku

  Joanna Falkowska

  Toruń: UMK, 2018

  ss. 360

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-4006-1

   

  SPIS TREŚCI

   

  Wstęp / 7

  Rozdział I
  Analizy terminu „wychowanie” / 31
  1. Pojęcie wychowania / 31
  2. Cele działalności wychowawczej / 39
  3. Instytucje wychowawcze / 54
  3.1. Dom rodzinny jako środowisko wychowawcze / 55
  3.2. Szkoła a proces wychowania / 77

  Rozdział II
  Wychowanie moralne jako kształcenie charakteru / 87
  1. Koncepcje wychowania moralnego / 87
  2. Charakter dziecka jako przedmiot wychowania / 102
  3. Rola rodziców i nauczycieli w wychowaniu moralnym / 112
  4. Specyfika metod w wychowaniu moralnym / 134

  Rozdział III. Wychowanie religijne a przygotowanie do życia wartościowego / 145
  1. Definicje wychowania religijnego / 145
  2. Rodzina i jej udział w kształtowaniu postaw / 154
  3. Zadania szkoły w propagowaniu wartości / 162
  4. Formy organizacyjne i środki edukacji religijnej / 167

  Rozdział IV. Wychowanie umysłowe propagowaniem postaw wobec nauki / 175
  1. Prawda fundamentem i celem wychowania umysłowego / 177
  2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia / 182
  3. Metody i formy wychowania umysłowego / 194

  Rozdział V. Wychowanie estetyczne i jego doniosłość w kształceniu wrażlwości na piękno / 209
  1. Geneza wychowania przez sztukę / 209
  2. Cele wychowania estetycznego / 213
  3. Funkcje wychowania plastycznego i muzycznego / 221
  4. Teatr jako forma oddziaływania przez sztukę / 224
  5. Zadania rodziny w poznawaniu świata sztuki / 227
  6. Znaczenie szkoły i nauczyciela w wychowaniu przez sztukę / 231

  Rozdział VI. Wychowanie fizyczne a zdrowie jednostki / 239
  1. Wizje wychowania fizycznego / 239
  2. Wychowanie zdrowotne jako element harmonijnego rozwoju / 245
  3. Metody i formy kształtowania sprawności fizycznej / 258

  Rozdział VII. Idee wychowawcze w propozycjach reform szkolnych / 273
  1. Propozycje zmian dotyczące dziedzin wychowania / 275
  2. Wizja szkoły i jej zadań edukacyjnych / 279
  3. Zagadnienia wychowania w kształceniu nauczycieli / 290
  4. Poglądy na wychowanie i kształcenie kobiet / 299

  Zakończenie / 313
  Bibliografia / 317
  Aneks / 335
  Summary / 353
  Indeks nazwisk / 357

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty