ANTOLOGIA POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

ANTOLOGIA POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGOnr katalogowy: 8202
 • Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

  Red. Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska

  Toruń: UMK, 2015

  ss. 220

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-3403-9

   

  SPIS TREŚCI

  WSTĘP / 9

  KONSERWATYŚCI
  S. Estreicher, Istota konserwatyzmu / 17
  Sz. Dzierzgowski, Król źródłem władz / 19
  S. Cat-Mackiewicz, Zachowawczość . / 34
  W. L. Jaworski, Myśli o ustroju państwowym / 37
  P. Dunin-Borkowski, Konserwatyzm a idea elity rządzącej / 39
  A. M. Bocheński, Warunki likwidacji B.B.W.R. / 47

  PIŁSUDCZYCY
  I. Matuszewski, Próby syntez / 51
  J. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski / 53
  J. Husarski, Nakaz czynu majowego / 55
  J. Ostrowski, Kontury idei państwowej / 57
  Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego / 59
  Niesygnowany, Wartość wychowawcza Legionów / 67
  B. Miedziński, Na przełęczy, InicjatywaOrganizacja państwa a organizacja narodu / 68

  NARODOWA DEMOKRACJA
  T. Gluziński, Mniejszości narodowe a państwo / 73
  M. Holder-Eggerowa, Kobieta a samorząd / 81
  Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej uchwalona na III-cim Kongresie w Warszawie w listopadzie 1925 r. / 87
  J. Giertych, O program polityki kresowej / 89
  R. Dmowski, Czem są Żydzi / 96
  R. Dmowski, Nacjonalizm a żydzi / 99
  R. Rybarski, Naród a gospodarstwo / 103
  Polska na zakręcie. Streszczenie przemówienia red. St. Sachy, Zjazd przedstawicieli Pracy Narodowej na wsi. Przebieg – Referaty – Uchwały / 108

  CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA
  S. Adamski, Zasady i dążenia Narodowego Stronnictwa Pracy / 117
  A. Szymański, Państwo i społeczeństwo / 122
  Rewizja konstytucji marcowej i postulaty katolickie (to wyraz osobistych zapatrywań grupy katolików niepodpisanych) / 126
  Uwagi Episkopatu Polski w przedmiocie zmian Konstytucji / 131
  Przebudowa ustroju społecznego na podstawie encykliki „Quadragesimo Anno” / 135
  List pasterski Episkopatu Polski / 137
  J. Kobyliński, Istota i geneza państwa totalnego / 139
  I. Czuma, Wolność narodu w państwie / 143

  RUCH LUDOWY
  Deklaracja i program Polskiego Stronnictwa Ludowego uchwalony przez kongres delegatów PSL dnia 1 czerwca 1919 r. w Krakowie / 147
  Odezwa klubu parlamentarnego PSL Piast w sprawie wypełniania przez ludowców obowiązków obywatelskich / 154
  J. Kuncewicz, Samorząd jako element przyszłej łączności państwowej, Państwo a organizacje jego obywateli, Rola fermentów społecznych / 157
  S. Miłkowski, Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego / 161

  POLSCY SOCJALIŚCI
  Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony na XVII Kongresie / 171
  B. Siwik, Państwo a społeczność narodowa / 172
  Z. Kisielewski, Kultura a proletariat / 177
  M. Niedziałkowski, Teorja i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnień / 179
  B. Siwik, W walce o prawdę / 192
  Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony przez XXIV Kongres / 195
  Z. Gross, Człowiek i wolność. Wstęp do filozofii socjalizmu / 195

  ANARCHIŚCI I SYNARCHIŚCI
  E. Abramowski, Zasady respubliki kooperatywnej / 203
  A. S., Federalizm w praktyce organizacji anarchistycznej / 205
  M. B., Pomoc wzajemna a walka klas. Tezy do referatu w rocznicę śmierci Piotra Kropotkina / 208
  W. H., Bezrobocie a anarchizm / 211
  Niesygnowany, Synarchja w ustroju politycznym Polski / 215

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty