ANTOLOGIA POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ W LATACH 1945-1989

ANTOLOGIA POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ W LATACH 1945-1989 nr katalogowy: 7425
 • Antologia polskiej myśli politycznej w latach 1945-1989

  Red. Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski, Michal Strzelecki, Witold Wojdyło

  Toruń: UMK, 2017

  ss. 468

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-3839-6

   

  WSTĘP / 9

  CZĘŚĆ I. OBÓZ WŁADZY
  Bolesław Bierut, O więzi z bezpartyjnymi / 17
  Z przemówienia wygłoszonego na II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dnia 21 kwietnia 1949 roku / 17
  Bolesław Bierut, O pracy i zadaniach organizacji partyjnych. Z referatu wygłoszonego na III Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dnia 1 listopada 1949 roku / 22
  Deklaracja ideowo-programowa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z 12 marca 1956 roku / 36
  Uchwała Plenum Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego z 10 października 1956 roku / 45
  Referat Władysława Gomułki wygłoszony na VIII Plenum KC PZPR (fragmenty) / 53
  Memorandum Rządu PRL w sprawie utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej z 14 lutego 1958 roku / 60
  Uchwała V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 11–16 listopada 1968 roku / 63
  Przemówienie radiowo-telewizyjne I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka z 20 grudnia 1970 roku/ 66
  Protokół Porozumień Sierpniowych z 31 sierpnia 1980 roku / 71

  CZĘŚĆ II. KOŚCIÓŁ I ŚRODOWISKA KATOLIKÓW ŚWIECKICH
  Katolickie postulaty konstytucyjne / 85
  Ksiądz Jan Piwowarczyk, Państwo chrześcijańskie / 91
  Bolesław Piasecki, Zagadnienia istotne / 97
  Kardynał Stefan Wyszyński, „Kamienie węgielne budowania na górach świętych…” Pierwsze słowa Prymasa Polski na Jasnej Górze po uwolnieniu / 107
  Jacek Woźniakowski, Kluby i polityka / 116
  Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusie z 18 listopada 1965 roku / 120
  Przemówienie w Sejmie posła Jerzego Zawieyskiego z 10 kwietnia 1968 roku / 130
  Jacek Woźniakowski, Przełom i perspektywy / 136
  Kardynał Stefan Wyszyński, Naród – Kościół – Państwo. Kazanie świętokrzyskie z dnia 25 stycznia 1976 roku / 144
  Oświadczenie Polskiego Komitetu Ochrony Życia i Rodziny w sprawie przekształcenia się w Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu / 157
  Ksiądz Józef Tischner, Solidarność sumień. Kazanie wygłoszone na Wawelu dnia 19 października 1980 roku / 160
  Kazanie prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego na temat odpowiedzialności, obowiązków oraz praw narodu i władzy z 26 sierpnia 1980 roku / 164
  Ksiądz Franciszek Blachnicki, Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka. Referat przygotowany na VIII Krajową Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu w lutym 1983 roku / 175
  Jerzy Turowicz, Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji obrad Okrągłego Stołu, 6 lutego 1989 roku / 191

  CZĘŚĆ III. ŚRODOWISKA NIEZALEŻNE I OPOZYCYJNE
  Witold Jedlicki, Chamy i Żydy / 199
  Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, List otwarty do partii / 230
  Rezolucja uchwalona na wiecu studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 13 marca 1968 roku / 247
  Apel do społeczeństwa i władz PRL z 22 września 1976 roku / 249
  Apel do społeczeństwa polskiego wystosowany w związku z ukonstytuowaniem się Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela / 252
  Adam Michnik, Kościół, lewica, dialog / 256
  Deklaracja wydana w związku z powołaniem (krakowskiego) Studenckiego Komitetu Solidarności / 265
  Deklaracja założycielska Towarzystwa Kursów Naukowych / 268
  Deklaracja Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża / 271
  Adolf Romański [Mirosław Dzielski], Kim są liberałowie? / 273
  Stefan Kisielewski, Na czym polega socjalizm? / 276
  Deklaracja Ideowa Konfederacji Polski Niepodległej / 290
  Leszek Moczulski, Rewolucja bez rewolucji / 294
  Deklaracja Ideowa Ruchu Młodej Polski / 303
  21 postulatów z 17 sierpnia 1980 roku / 319
  Posłanie I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej / 322
  Samorządna Rzeczpospolita / 324
  Leszek Kołakowski, Tezy o nadziei i beznadziejności / 337
  Mirosław Dzielski, Potrzeba twórczego antykomunizmu / 343
  Janusz Korwin-Mikke, Program liberałów / 347
  Deklaracja ideowa Ruchu „Wolność i Pokój” / 357
  Jan Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto / 363
  Kornel Morawiecki, Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej / 376

  CZĘŚĆ IV. MYŚL POLITYCZNA EMIGRACJI
  Ignacy Matuszewski, Walka / 395
  Antoni Pająk, W obronie państwa polskiego / 399
  Uchwały i postanowienia I Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego na Emigracji / 405
  Stanisław Mikołajczyk, Przemówienie poświęcone Tysiącleciu Polski Chrześcijańskiej przekazane do Kraju za pośrednictwem Radia
  Wolna Europa / 410
  Deklaracja Ideowo-Programowa Polskiego Stronnictwa Ludowego przyjęta na jego IV Kongresie / 417
  Juliusz Mieroszewski, Rosyjski „kompleks Polski” i obszar ULB / 426
  Adam Ciołkosz, Zadania P.P.S. na obczyźnie / 435
  Adam Ciołkosz, Jak widzę przyszłość Polski / 442
  Jędrzej Giertych, Polski obóz narodowy/ 444
  Wojciech Wasiutyński, O program większości / 454

  BIBLIOGRAFIA PRAC ŹRÓDŁOWYCH / 465

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty