GENERALICJA WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 1935-1939

GENERALICJA WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 1935-1939nr katalogowy: 4963
 • Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939 (Analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej)

  Andrzej Wojtaszak

  Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019

  ss. 357

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7972-244-0

   

  SPIS TREŚCI

   

  CZĘŚĆ I

  Korpus generałów Wojska Polskiego

  1935–1939

   

  Rozdział I. Następcy Komendanta

  1.1. Spór o schedę po Marszałku Józefie Piłsudskim

  1.2. Wpływ elity wojskowej na zmiany polityczne w Polsce po 1935 r. Próba stworzenia 

         kultu marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza

   

  Rozdział II. Polityka personalna w Wojsku Polskim po śmierci Józefa Piłsudskiego

  2.1. Skład korpusu generalskiego w chwili śmierci Józefa Piłsudskiego

  2.2. Polityka personalna marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Kształt korpusu 

         generalskiego w latach 1935–1939

  2.3. Zmiany w korpusie generalskim w Wojsku Polski w okresie poprzedzającym

         wojnę obronną Polski w 1939 r.

   

  Rozdział III. Najwyższe władze wojskowe w latach 1935–1939.

  Stratyfikacja korpusu generalskiego

  3.1. Koncepcja funkcjonowania naczelnych władz wojskowych w Polsce w latach 

         1935–1939

  3.2. Najwyższe władze wojskowe w latach 1935–1939

  3.3. Wojenny kształt najwyższych władz wojskowych (wrzesień 1939 r.)

   

  Rozdział IV. Opinie na temat korpusu generalskiego w latach 1935–1939

  4.1. Opinie na temat oficerów awansowanych do korpusu w latach 1935–1939

  4.2. Opinie na temat dowódców Wojska Polskiego w okresie przed wojną obronną Polski 

         w 1939 r.

  4.3. Opinie zagraniczne na temat najwyższych władz Wojska Polskiego

         w latach 1935–1939

   

  Rozdział V. Udział generałów Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 

  w 1939 r. 
  i ich losy wojenne

  5.1. Generałowie walczący z agresją niemiecką

  5.2. Generałowie walczący z agresją sowiecką

  5.3. Wobec dwóch wrogów. Ocena roli generalicji Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r.

  5.4. Wojenne losy generałów Wojska Polskiego

  5.4.1. Pod okupacją niemiecką

  5.4.2. Pod okupacją sowiecką

  5.4.3. Generałowie internowani po wojnie obronnej Polski w 1939 r.

  5.4.4. W Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie Europy

  5.5. Powojenne losy generałów przedwrześniowych

   

  Zakończenie

   

  Aneksy

  Spis aneksów

  Spis tabel

   

   

  CZĘŚĆ II

  Informacje biograficzne dotyczące generałów Wojska Polskiego

  (1935–1939)

   
  1. Informacja o notach biograficznych

  2. Wykaz skrótów bibliograficznych

  3. Informacje biograficzne dotyczące generałów Wojska Polskiego

  awansowanych w latach 1935–1939

  3.1. Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz

  3.2. Awanse do korpusu generalskiego – 12 maja 1935 – 23 marca 1939

  3.2.1. Awanse na generałów brygady w Wojsku Polskim w okresie 12 maja 1935 

           – 23 marca 1939

  3.2.2. Awanse na generałów brygady z dniu 15 listopada 1939 r.

           (ze starszeństwem z 15 września 1939 r.)

  3.3. Generałowie służby czynnej (stałej)

  3.4. Generałowie tytularni

  3.5. Awanse generalskie za polską wojnę obronną 1939 r.

   

   

  Wykaz skrótów występujących w pracy 

  Wykaz skrótów orderów i odznaczeń 

  Bibliografia 

  Summary 

  Indeks nazwisk

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty