HARCERSTWO DUCHOWEJ NIEPODLEGŁOŚCI. DUSZPASTERSTWO HARCERSKIE W DOKUMENTACH ...

HARCERSTWO DUCHOWEJ NIEPODLEGŁOŚCI. DUSZPASTERSTWO HARCERSKIE W DOKUMENTACH ...nr katalogowy: 160
 • Harcerstwo duchowej niepodległości. Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989

  Wojciech Hausner, Marcin Kapusta

  Kraków : Societsa Vistulana, 2009

  ss. 350 : il. + 1 CD

  Format B5

  Oprawa twarda

  Bibliogr., indeksy

  ISBN 978-83-61033-25-7

  Książka jest bardzo interesującą próbą monograficznego ujęcia procesu przywracania polskiemu skautingowi jego tradycyjnych wartości patriotycznych, moralnych i religijnych. W toku prac badawczych autorzy zweryfikowali wiele informacji dzięki relacjom uczestników wydarzeń z lat 1980-1989. To jednak nie tylko monografia, ale i edycja źródłowa. Autorzy publikują tu bowiem kilkadziesiąt dokumentów, w większości zupełnie nieznanych, w dużej części wytworzonych przez komunistyczny aparat represji. Warta podkreślenia jest interesująca metoda „zderzania” - wzajemnej weryfikacji źródeł wytworzonych przez bezpiekę oraz pochodzących ze środowiska harcerskiego. Cennym elementem są liczne biogramy pracowników aparatu represji oraz instruktorów i działaczy harcerskich. Książka pomaga ocalić od zapomnienia fragment najnowszych dziejów oporu społecznego przeciwko totalitarnej władzy PRL. Powinna być nie tylko ciekawą lekturą, dla tych, którzy w opisane wydarzenia angażowali się bezpośrednio, ale też wartościową pomocą dla wszystkich instruktorek i instruktorów oraz harcerek i harcerzy, zwłaszcza tych najmłodszych, w poznawaniu korzeni własnej organizacji. Publikację wzbogacają fotografie, indeks osób i nazw miejscowych oraz płyta CD ze skanami wszystkich edytowanych w publikacji dokumentów.

   

  SPIS TREŚCI: Przedmowa (Marek Lasota) ● Wstęp ● CZĘŚĆ I. Duszpasterstwo harcerskie jako droga powrotu idei harcerskiej służby Bogu, Polsce i bliźnim (Wojciech Hausner) ● Rozdział 1. Wychowanie religijne jako obszar sporu ideowego w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956-1982 (Rok 1956. ZHP - organizacja świecka, nieorganizująca życia religijnego / Próba powrotu do tradycji ideowych ruchu harcerskiego / Nie dopuszczać do pracy z młodzieżą / Rok 1964. W stronę ateistycznego Przyrzeczenia Harcerskiego / Służba Bogu w drugim nurcie harcerskiego życia / Rok 1980. Postulat pierwszy: uznanie zasady tolerancji religijnej w harcerskim wychowaniu / Rok 1981. Niezależny Ruch Harcerski: swoboda życia religijnego w drużynach / Rok 1981. Zmienić Przyrzeczenie Harcerskie / Rok 1982. Na Jasnej Górze) ● Rozdział 2. Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy 1982-1989 (Ruch Harcerski, Ruch Harcerski Rzeczypospolitej i harcerstwo niezależne / Harcerski Ruch Liturgiczny / Rola Ruchu Harcerskiego w powstaniu harcerskiego duszpasterstwa / Rozwój organizacyjny duszpasterstwa harcerskiego. Od kościoła św. Idziego do Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy / Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy / Harcerskie kręgi kleryckie / „Czuwajmy”. Harcerstwo bez cenzury / Dyskusja nad kształtem i formułą harcerskiego duszpasterstwa / Spotkania duszpasterzy harcerskich / Formy wychowania religijnego w praktyce działania harcerskich duszpasterstw / Harcerze na szlaku pielgrzymów / Na rzymskim trakcie / Powrót do polskiej tradycji historycznej i etosu harcerstwa / Społeczna, obywatelska i edukacyjna aktywność duszpasterstwa harcerskiego / Elementy kształcenia instruktorskiego w pracy duszpasterstw harcerskich / Rozdział 3. Duszpasterstwo harcerskie w kręgu „hipotez zagrożeń” (Władze ZHP przeciw wychowaniu religijnemu / SOS „Ministrant” / Konfrontacja: reakcja władz ZHP i SB na przejawy życia religijnego środowisk harcerskich / Raporty WUSW w Krakowie / Pismo „Czuwajmy” na celowniku SB / Porażki katowickiej SB / Represje za duszpasterską aktywność: przypadek toruński i słupski / Przestępcze praktyki religijne / Próba teoretycznej rekonstrukcji struktur i wydarzeń. SB na fałszywym tropie ● Rozdział 4. Biała Służba (1983-1987) (Biała Służba - program wychowawczy / Jan Paweł II o czuwaniu / Biała Służba po raz drugi / Tarnowskie Przyrzeczenie / Harcerskie Westerplatte / Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w odpowiedzi na rządowe Pro memoria / Drużyny Białej Służby w opisie Służby Bezpieczeństwa ● CZĘŚĆ II. Dokumenty ● Wykaz skrótów ● Bibliografia ● Indeks osób ● Indeks nazw miejscowych

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

17,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty