KOLEJNICTWO W POLSKICH PRZYGOTOWANIACH OBRONNYCH I KAMPANI WRZEŚNIOWEJ T.1/2

KOLEJNICTWO W POLSKICH PRZYGOTOWANIACH OBRONNYCH I KAMPANI WRZEŚNIOWEJ T.1/2nr katalogowy: 1599
 • Kolejnictwo w polskich przygotowaniach obronnych i kampanii wrześniowej.
  T. 1/2: Relacje

  Red. Andrzej Wesołowski, Natalja Bujniewicz

  Warszawa : Tetragon, 2011

  ss. 510: il., mapy

  Format B5

  Oprawa miękka

  Indeks.

  ISBN 978-83-63374-00-6

   

  Spis treści
  6
  Kolejnictwo w polskich przygotowaniach obronnych i kampanii wrześniowej
  7. Mjr dypl. Józef Słomowski. Protokół przesłuchania. Londyn, 29 grudnia 1943 r. . . . . . . . . . . . 211
  8. Mjr dypl. Adam Morbitzer, referent w Samodzielnym Wydziale
  Planów Szefostwa Komunikacji Wojskowych Sztabu Głównego.
  Protokół przesłuchania. Londyn, 7 maja 1943 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
  9. Mjr dypl. Mieczysław Oborski, Szefostwo Komunikacji Wojskowych Sztabu Głównego.
  Sprawozdanie z przebiegu prac nad planem transportowym.
  Parthenay (Francja), 5 marca 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
  10. Mjr dypl. Kazimierz Waygart, szef grupy oficerów transportowych Szefostwa Komunikacji
  Wojskowych Sztabu Głównego. Odpowiedzi na kwestionariusz opracowany w myśl
  rozkazu MSWojsk. z dnia 22 marca 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
  11. Mjr dypl. Wielisław Krajowski, kierownik Referatu Transportu
  Wydziału Komunikacji Szefostwa Komunikacji Wojskowych. Protokół przesłuchania.
  Londyn, 10 listopada 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
  12. Mjr dypl. Józef Klepaczko, oficer transportowy Szefostwa Komunikacji Wojskowych
  Sztabu Głównego. Protokół przesłuchania. Londyn, 30 listopada 1943 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
  13. Ppłk dypl. Bohdan Chojnowski, dowódca 2 batalionu saperów mostowych w Legionowie,
  w kampanii wrześniowej – Komendant Wyładowczy w Wieliszewie.
  Załącznik do meldunku o działaniach własnych i nieprzyjaciela podczas
  wojny polsko-niemieckiej. Paryż, 3 grudnia 1939 r., Angers, 10 stycznia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . 256
  14. Ppłk dypl. Wacław Domański, szef Wydziału Komunikacji
  Szefostwa Komunikacji Wojskowych Sztabu Głównego. Załącznik do zeszytu ewidencyjnego.
  Francja, 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
  15. Kpt. Wacław Chrząstowski, referent w Referacie Transportu Wydziału Komunikacji Szefostwa
  Komunikacji Wojskowych Sztabu Głównego. Protokół przesłuchania.
  Londyn, 5 stycznia 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
  16. Kpt. dypl. Jan Jaźwiński, oficer Szefostwa Komunikacji Wojskowych, w czasie kampanii
  wrześniowej Komendant Załadowczy w Kutnie i Czeremsze.
  Protokół przesłuchania. Londyn, 11 grudnia 1943 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
  17. Gustaw Rożałowski, dyrektor Gabinetu Ministra Komunikacji. Protokół przesłuchania.
  Paryż, 16 marca 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
  18. Płk dypl. Józef Zborzil, szef Biura Wojskowego Ministerstwa Komunikacji.
  Uwagi i spostrzeżenia dotyczące przygotowań i działań wojennych.
  Targoviste (Rumunia), 10 stycznia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
  18a. Płk dypl. Józef Zborzil. Uzupełnienie sprawozdania do kwestionariusza.
  Targoviste (Rumunia), 15 kwietnia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
  19. Franciszek Karolewski, referent Departamentu Finansowego Ministerstwa Komunikacji.
  Załącznik do zeszytu ewidencyjnego. Paryż, 22 marca 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
  20. Mgr Alfred Stelmach, referendarz w Ministerstwie Komunikacji. Zeznanie na temat osób
  zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie. Paryż, 13 marca 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . 332
  21. Mjr dypl. January Ehrlich, kierownik Wydziału Wyszkolenia Biura Wojskowego
  Ministerstwa Komunikacji. Odpowiedź na kwestionariusz.
  Targoviste (Rumunia), 15 kwietnia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
  22. Płk Władysław Spałek. Sprawozdanie o przygotowaniu wojsk kolejowych do działań
  wojennych i sposobie ich użycia. Paryż, 6 listopada 1939 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
  7
  Spis treści
  23. Kpt. w st. sp. Feliks Jursz. Odpis z notatek prowadzonych podczas służby w Dowództwie Wojsk
  Kolejowych w Polu oraz wyciąg z notatek ppłk. Czayki, zastępcy dowódcy wojsk kolejowych.
  Targu Jiu (Rumunia), 15 kwietnia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
  24. Inż. Adam Wyleżyński, dyrektor Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach.
  Z protokołu przesłuchania. Londyn, 12 kwietnia 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
  25. Ppłk dypl. Mieczysław Tasiecki, Delegat Sztabu Głównego przy DOKP w Katowicach.
  Sprawozdanie z zakresu przygotowania i pracy kolei w czasie kampanii 1939 r. Francja, 1940 r. . . . 370
  26. Inż. Stanisław Tarwid, dyrektor Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Radomiu.
  Protokół przesłuchania. Londyn, 14 kwietnia 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
  27. Mgr Wilhelm Pflanzer, Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych we Lwowie.
  Załącznik do zeszytu ewidencyjnego. Paryż, 10 lutego 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
  28. Inż. Ignacy Gryzel, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie.
  Protokół przesuchania. Londyn, 12 lutego 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
  29. Mjr dypl. Jan Rómmel, Delegat Sztabu Głównego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
  w Poznaniu. Odpowiedź na kwestionariusz. Coëtquidan (Francja), 14 i 19 kwietnia 1940 r. . . . . . . 394
  30. Mjr dypl. Zygmunt Pieńkowski, referent Wydziału Transportowego
  Szefostwa Komunikacji Wojskowych, Komendant Za- i Wyładowczy w Częstochowie.
  Protokół przesłuchania. Londyn, 28 marca 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
  31. Inż. Jan Podoski. Notatka o stanie Polskich Kolei Państwowych przed i podczas
  kampanii polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 r. Paryż, 27 marca 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
  32. Mjr dypl. w st. sp. Mieczysław Fularski. Relacja dotycząca przygotowania
  organizacji transportów z zagranicy przed wojną 1939 r. Paryż, 13 marca 1940 r. . . . . . . . . . . . . . 410
  33. Eugeniusz Lewandowski. Relacja o pracy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
  w Warszawie. Paryż, 17 marca 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
  34. Ppłk dypl. Henryk Lergetporer, szef kolejnictwa Armii „Poznań”.
  Relacja. Włochy, 5 grudnia 1945 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
  35. Kpt. Franciszek Gołaj. Sprawozdanie o przebiegu działań 12 Grupy Wojsk Kolejowych
  we wrześniu 1939 r. 27 września 1947 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
  36. Kpt. Włodzimierz Godek. Relacja o działaniach 16 kompanii mostów kolejowych.
  26 września 1947 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
  37. Por. Zdzisław Studziński, Wojskowy Instytut Geograficzny.
  Relacja o pracy oficera łącznikowego Komendy Za- i Wyładowczej w Wieliszewie
  oraz o kolejnictwie w obronie Warszawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
  38. Kpt. Stanisław Bury-Burzymski, dowódca 17 kompanii mostów kolejowych.
  Relacja z okresu kampanii wrześniowej. Olsztyn, 19 września 1947 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
  39. Kpt. inż. Stanisław Dąbrowski, dowódca 19 kompanii mostów kolejowych.
  Relacja z okresu kampanii wrześniowej. 2 kwietnia 1946 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
  40. Ppor. rez. Stanisław Skorek, Saperzy kolejowi w 1939 r.
  Relacja o 72 kompanii ruchowo-kolejowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
  41. Kpt. Bolesław Bronisz. Relacja na temat Ośrodka Zapasowego Mostów Kolejowych nr 1.
  Warszawa, marzec 1947 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
  42. Por. rez. Adolf Ballenstedt. Wrześniowe dni. Z relacji dowódcy 113 kompanii
  robót drogowo-kolejowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
  43. Henryk Tempczyk, Kolejarze we wrześniu 1939 roku (fragmenty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
  8
  Kolejnictwo w polskich przygotowaniach obronnych i kampanii wrześniowej
  Zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
  Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
  Skorowidz nazw geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
  Skorowidz nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
  Załączniki: mjr dypl. Leon Nowosilski, „Spostrzeżenia dotyczące przygotowań
  i działań wojennych w zakresie komunikacji…”
  Załącznik nr 1. Ramowy program budowy linii kolejowych (projekt Szefostwa Komunikacji
  Wojskowych Sztabu Głównego) i wykorzystania ich dla koncentracji (1935 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . 511
  Załącznik nr 2. Ugrupowanie wyjściowe do plany transportowego „W” (wypadek „Zachód”)
  (rejony wyładowania W.J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
  Załącznik nr 3. Linie transportowe planu „W”
  (biegi główne oraz dopływy i odpływy przewożące W.J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
  Załącznik nr 6. Ugrupowanie zrealizowane (rejony wyładowania W.J.)
  od marca do września 1939 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty