KOMISJA TADEUSZA GRABOWSKIEGO 1981

KOMISJA TADEUSZA GRABOWSKIEGO 1981nr katalogowy: 3447
 • Komisja Tadeusza Grabowskiego 1981. Polska mniej znana 1944-1989

  Red. Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski

  Warszawa: Aspra, 2012

  ss. 702

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-754539-4-2

   

  Seria wydawnicza Polska mniej znana 1944-1989 wydawana jest wspólnie z Archiwum Akt Nowych i Uniwersytetem Warszawskim. Są to dokumenty i opracowania władz centralnych oraz organów państwowych PRL odnalezione w zasobach Archiwum Akt Nowych i po raz pierwszy udostępnione czytelnikom. Każdy z tomów został opracowany przez wybitnych historyków i politologów.
  Wyjątek stanowi tom 4 Polski rok 1989 (2 części), będący zbiorem wybitnych artykułów wydanych z okazji dwudziestolecia obrad Okrągłego Stołu. Tom 4 ukazał się we współpracy z Archiwum Akt Nowych, Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Konrada Adenauera.
  W serii ukazały się:
  Tom 1 Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981
  Tom 2 Protokoły z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z naczelnikami więzień i obozów pracy (1944-1954)
  Tom 3 Protokoły VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r.
  Tom 4 Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki (2 części)
  Tom 5 Dokumenty centralnym władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzec-listopad `56
  Tom 6 Proces Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina w 1957 roku (2 części)
  Tom 7 Komisja Tadeusza Grabskiego (1981)

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

89,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty