KOMUNISTYCZNY APARAT REPRESJI WOBEC JEZUITÓW PROWINCJI POLSKI POŁUDNIOWEJ

 KOMUNISTYCZNY APARAT REPRESJI WOBEC JEZUITÓW PROWINCJI POLSKI POŁUDNIOWEJnr katalogowy: 5231
 • Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów prowincji Polski południowej

  Red. Andrzej P. Bieś, Filip Musiał

  Kraków: WAM, 2014

  ss. 374

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-27700-50-6  Wstęp (Andrzej Paweł Bieś SJ, Filip Musiał) ..... 7

  Józef Marecki

  Komunistyczne państwo wobec wspólnot zakonnych ..... 9

  Ry szard Terlecki

  Jezuici w PRL. Zarys problematyki ..... 25

  Antoni Kura

  Wymiar sprawiedliwości wobec jezuitów. Wybrane zagadnienia ..... 37

  Filip Musiał

  Krakowska bezpieka wobec jezuitów Prowincji Małopolskiej 1945-1956 ..... 45

  RokSana Szczypta-Szczęch

  Inwigilowani, sądzeni, skazani – ojcowie Wiktor Macko SJ

  i Romuald Moskała SJ ..... 95

  Monika Komaniecka

  Inwigilacja jezuitów w woj. krakowskim metodami techniki operacyjnej ..... 137

  Marcin Kasprzycki

  Nowosądecki aparat represji przeciw jezuitom w latach 1945-1975 ..... 159

  Jarosław Szarek

  Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Wspólnoty Akademickiej Jezuitów

  w latach 70. XX wieku – zarys zagadnienia ..... 211

  Grażyna Pańko

  Jezuickie Duszpasterstwa Akademickie Wrocławia i Opola w latach 1950-1989

  w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. Zarys problematyki ..... 225

  Andrzej Paweł Bieś SJ

  Jezuici zarejestrowani jako osobowe źródła informacji – skala problemu ..... 237

  Wojciech Frazik

  Casus tajnego współpracownika pseudonim "Kazek” ..... 265

  Stanisław A. Bogaczewicz

  O. Adam Wiktor SJ i  administrowana przez niego parafia św. Klemensa Dworzaka

  we Wrocławiu w świetle dokumentów SB ..... 293

  Słowo o. Prowincjała Wojciecha Ziółka SJ zamykające obrady konferencji

  "Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej” 339

  Spis ilustracji ..... 343

  Bibliografia ..... 345

  Wykaz skrótów ..... 361

  Indeks osób, pseudonimów i rejestracji ..... 365

  Noty o autorach ..... 377

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

49,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty