"MAM SZEREG PIERWSZORZĘDNYCH PRACOWNIKÓW..."

"MAM SZEREG PIERWSZORZĘDNYCH PRACOWNIKÓW..." nr katalogowy: 314
 • "Mam szereg pierwszorzędnych pracowników..." Z zagadnień kadrowych Polskiego Państwa Podziemnego

  Marek Ney-Krawicz

  Warszawa: Semper, 2009

  ss. 439

  Format B5

  Oprawa twarda

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-7507-055-2

   

  Spis treści

  Rozdział I
  Kadry kierownicze Polskiego Państwa Podziemnego — literatura i stan badań. Zarys problemu

  Rozdział II
  „Mianuję Pana Delegatem Okręgowym Rządu Polskiego na okręg…”
  Z problematyki kadrowej cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego

  Rozdział III
  „Mam szereg pierwszorzędnych pracowników […]”.
  Ogólne zagadnienia kadrowe Sił Zbrojnych w Kraju

  Rozdział IV
  „[…] proszę o skierowanie do mej dyspozycji trochę ludzi na następujące stanowiska […]”.
  Zapotrzebowanie Kraju i pomoc personalna z Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie

  Rozdział V
  „[…] zarządzam wcielenie do szeregów Sił Zbrojnych w Kraju […]”.
  Akcja scaleniowa a kadra dowódcza

  Rozdział VI
  „Przydzielam z rezerwy personalnej Komendy Głównej do dyspozycji Komendy Okręgu […]”.
  Z zagadnień ruchu kadrowego Sił Zbrojnych w Kraju

  Rozdział VII
  „Upoważniam Generała do awansowania do stopnia podpułkownika włącznie […]”.
  Zagadnienia awansowe Sił Zbrojnych w Kraju w świetle korespondencji z władzami RP na obczyźnie i prac Sztabu Naczelnego Wodza


  Rozdział VIII
  „Na podstawie upoważnienia Naczelnego Wodza awansuję z dniem […]”.
  Z problematyki awansowej kadry oficerskiej Sił Zbrojnych w Kraju

  Rozdział IX
  „W okresie sprawozdawczym położyłem nacisk na 1. Wyszkolenie dowódców”.
  Z problematyki szkolenia, doskonalenia fachowego i kształtowania kadry dowódczej Sił Zbrojnych w Kraju

  Rozdział X
  „Kobiety pozostające w czynnej służbie wojskowej w okresie konspiracji, są żołnierzami znajdującymi się w obliczu nieprzyjaciela”.
  Kobiety w kierowniczych strukturach Sił Zbrojnych w Kraju i władz cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego

  Rozdział XI
  „Znaczne straty na stanowiskach kierowniczych […]”.
  Straty wśród kadry dowódczej Sił Zbrojnych w Kraju i kadry kierowniczej cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego

  Uwagi końcowe

  Bibliografia

  Indeks [nazwisk i pseudonimów]

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

72,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty