POLITYKA POLSKICH KOMUNISTÓW WOBEC SOCJALISTÓW W LATACH 1947-1948

POLITYKA POLSKICH KOMUNISTÓW WOBEC SOCJALISTÓW W LATACH 1947-1948nr katalogowy: 950
 • Polityka polskich komunistów wobec socjalistów w latach 1947-1948. Przypadek krakowski

  Tomasz Skrzyński

  Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010

  ss. 399

  Format B5

  Oprawa twarda

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-7676-065-0

   

  Spis treści
  Wykaz ważniejszych skrótów......................................................................... 7
  Wstęp................................................................................................................. 9
  Legalne ugrupowania polityczne w województwie krakowskim
  w 1945 i 1946 roku
  1. Zarys sytuacji ogólnopolitycznej ze szczególnym uwzględnieniem
  Polskiej Partii Robotniczej i jej sojuszników w latach 1942–1944......... 21
  2. Najważniejsze uwarunkowania przejmowania władzy w 1945 roku........ 33
  3. Okres działalności Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu
  Jedności Narodowej (styczeń 1945–styczeń 1947)................................. 45
  Najważniejsze organy władzy wykorzystywane przez komunistów
  w polityce wobec PPS w 1947 i 1948 roku................................................... 77
  Działalność PPR wobec najważniejszego sojusznika
  w obliczu istnienia osłabionej legalnej opozycji (I 1947–X 1947)
  1. Sytuacja poszczególnych ugrupowań politycznych
  w województwie krakowskim po 17 stycznia 1947 roku...................... 105
  2. Na fali wyborów. Polityka wobec PPS w pierwszych miesiącach
  1947 roku............................................................................................... 128
  3. Następstwa kwietniowego plenum KC PPR......................................... 147
  4. Wykorzystanie czerwcowej uchwały Rady Naczelnej PPS................... 156
  5. Konsekwencje powołania Biura Informacyjnego Partii
  Komunistycznych i Robotniczych dla krakowskich socjalistów.......... 172
  Likwidacja autonomii PPS na scenie politycznej
  (listopad 1947–czerwiec 1948)
  1. Położenie partii politycznych po unicestwieniu PSL............................ 179
  2. Wokół XXVII Kongresu PPS................................................................ 194
  3. Nasilenie presji na likwidację niezależności socjalistów...................... 205
  4. Następstwa marcowej kapitulacji kierownictwa PPS............................ 224
  Polityka polskich komunistów wobec socjalistów w latach 1947–1948. Przypadek krakowski
  W przededniu powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
  (lipiec–grudzień 1948)
  1. Sytuacja PPR i ugrupowań satelickich.................................................. 262
  2. Wpływ nabrzmiewającego konfliktu we władzach partii
  komunistycznej na politykę wobec PPS................................................ 277
  3. Ostateczne unicestwienie autonomii organizacyjnej socjalistów.......... 289
  4. Połączenie PPR i PPS............................................................................ 322
  Zakończenie.................................................................................................. 331
  Polish communists’ policy toward socialists within the years
  1947–1948 the Małopolska case.................................................................. 337
  Aneks............................................................................................................. 343
  Bibliografia................................................................................................... 349
  Wykaz tabel i fotografii............................................................................... 385
  Indeks osób................................................................................................... 387

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

60,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty