POLSKA BEZ ŻYDÓW

POLSKA BEZ ŻYDÓWnr katalogowy: 10314
 • Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku

  Grzegorz Krzywiec

  Warszawa: IH PAN, 2017

  ss.  559, il. 25

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978–83–63352–93–6

   

  SPIS TREŚCI

   

  CZĘŚĆ I

  REWOLUCJA 1905 ROKU, NARODZINY, ROZWÓJ I RADYKALIZACJA

  ANTYSEMITYZMU POLITYCZNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH

  Rozdział I. Rewolucja jako trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Strach przed tłumem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Bandytyzm jako esencja rewolucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Sprawa Jana Gadomskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Rewolucja jako część imaginarium społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Henryk Sienkiewicz jako twórca antyrewolucyjnego imaginarium . . . . . . . 60

  Trauma i wiry rewolucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  Rozdział II. Rewolucja 1905 roku, katolicyzm polityczny a powstanie

  antysemityzmu politycznego na ziemiach Królestwa Polskiego . . . . . . 80

  Związek Katolicki, Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich i nieudana

  próba katolicyzmu politycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  „Luegeryzm nad Wisłą”: Jan Jeleński, panika moralna i antysemicka próba

  odrodzenia katolicyzmu politycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  Jak się robi „Polaka-Katolika”? Ksiądz Ignacy Kłopotowski, koncern prasy

  katolickiej i batalia przeciwko „żydowskiej bezwyznaniowości” . . . . . . 113

  Rozdział III. Narodowa Demokracja, chaos rewolucji, wspólnota narodowa

  i polityka strachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Przede wszystkim organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

  „Niebezpieczeństwo żydowskie”: Żydzi, polityka strachu i mobilizacja nacjonalistyczna

  w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej (1906–1907)

  w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

  „Żydowska rewolucja”: u źródeł fantazmatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
  CZĘŚĆ I I

  BACZNOŚĆ! LITWACKIE MROWIE! PANIKA MORALNA,

  ZARZĄDZANIE STRACHEM A IMAGINARIUM ANTYSEMICKIE

  NA ZIEMIACH POLSKICH POCZĄTKU XX WIEKU

  Rozdział IV. Kryzys sprawy polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

  Rozdział V. Litwacy, panika moralna a polska kultura polityczna . . . . . . 194

  Konsensus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

  „Polacy-Żydzi”: od oporu wobec antysemityzmu do samonienawiści

  i z powrotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

  Opowieść „dobrego Żyda” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

  Dyskurs anty-antysemicki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

  Rozdział VI. Żyd fantazmatyczny a polska kultura polityczna początku

  XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

  Państwo w państwie. Wersja polska: Judeo-Polonia . . . . . . . . . . . . . . . 244

  Żyd jako wróg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

  Żydostwo jako zagrożenie świata chrześcijańskiego . . . . . . . . . . . . . . . 264

  Żyd jako rewolucjonista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

  Żydzi jako najeźdźcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

  Żydzi jako anachronizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

  Żyd fantazmatyczny a kultura popularna początku XX wieku . . . . . . . . . 297

  Rozdział VII. Wybory do IV Dumy Państwowej w Warszawie, nacjonalistyczna

  polityka strachu a mobilizacja antysemicka na ziemiach polskich

  na początku XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

  Kampania: organizowanie strachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

  Kampania: eksperci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

  CZĘŚĆ I I I

  POLSKA BEZ ŻYDÓW. ANTYSEMITYZM JAKO RUCH SPOŁECZNY,

  ALTERNATYWA KULTUROWA I ŚWIATOPOGLĄD

  Rozdział VIII. Wersja nacjonalistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

  1912 jako moment dziejowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

  Zygmunt Balicki: Żydzi jako antyteza nowoczesnego narodu . . . . . . . . . 365

  Stanisław Pieńkowski i odrodzenie narodu przez rasę i wolę mocy . . . . . . 373

  „Gazeta Poranna 2 Grosze” – emancypacja od Żydów i „wyzwolenie polskiego

  ducha” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

  Polska dla Polaków w świecie bez Żydów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
  Rozdział IX. Wersja katolicka-narodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

  Ksiądz Marceli Godlewski, „Nasz Sztandar”, najważniejsza sprawa . . . . . . 413

  Teodor Jeske-Choiński, rasa i samoobrona chrześcijańsko-aryjska . . . . . . . 424

  Jak się odżydzać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

  Ekskurs żydoznawczy: antysemickie konstrukcje żydowskości i „wiedza”

  o Żydach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

  Wariant nacjonalistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

  Wariant postępowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

  Wariant katolicko-narodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

  Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

  Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

  Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

  Spis ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

  Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547


  Grzegorz Krzywiec (1974), badacz XIX i XX wieku (specjalizacja: ruchy i ideologie prawicy w Polsce w perspektywie Europy Środkowej i Wschodniej), pracuje w Zakładzie Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku Instytutu Historii PAN. Ostatnio opublikował m.in. Chauvinism, Polish Style. The Case of Roman Dmowski (Beginnings: 1886-1905). Przygotowuje kulturową historię faszyzmu w Polsce.

  „To próba wskazania i zarazem interpretacji, a czasem też reinterpretacji tego, jak pewne idee, wyobrażenia i fantazmaty kulturowe, a także określone subkultury przesuwały się z marginesów w samo centrum życia publicznego, by potem tworzyć zręby i ramy pojęciowe dla całej wspólnoty, nadając kształt jej kulturze masowej”.

  (ze Wstępu)

  „Książka jest nowatorska na gruncie polskim”.

  (Prof. Szymon Rudnicki, z recenzji wydawniczej)

  „[Praca] stanowi istotny wkład nie tylko w rozumienie okresu objętego bezpośrednią analizą historyczną, ale rzuca nowe światło na jeden z najważniejszych składników polskiej tożsamości”.

  (Prof. Stanisław Obirek, z recenzji wydawniczej)

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty