POSPOLITACY CUWAKSI POWROTOWCY

POSPOLITACY CUWAKSI POWROTOWCYnr katalogowy: 10224
 • Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym Warszawa-Mokotów (1918-1939)

  Mateusz Rodak

  Warszawa: IH PAN, 2017

  ss. 605

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-63352-92-9

   

  Spis treści
  Wstęp.................................... 7

  CZĘŚĆ I

  Przestępczość, jej zwalczanie i system penitencjarny Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki....... 33

  Rozdział 1. Ku idei indywidualizacji skazanych............... 35

  1.1.    Polityka kryminalna i karna Drugiej Rzeczypospolitej. Kodeks karny (1932 r.) i jego znaczenie............................ 35

  1.2.    Polityka karna czy polityka amnestyjna? Amnestie w Drugiej Rzeczypospolitej................................. 51

  Rozdział 2. Skala przestępczości i powrót na drogę przestępstwa (recydywa) w Drugiej Rzeczypospolitej...................... 62

  2.1.    Ogólna charakterystyka nasilenia przestępczości. Przestępczość właściwa

  i liczba skazanych................................ 62

  2.2.    Charakterystyka nasilenia wybranych kategorii przestępstw (kradzież, oszustwo, przywłaszczenie, fałszerstwo, zabójstwo)............. 74

  2.3.    Zjawisko powrotu do przestępczości. Skala recydywy w okresie międzywojennym .................................... 86

  Rozdział 3. Polityka i system penitencjarny w Drugiej Rzeczypospolitej    93

  3.1.    Charakterystyka ogólna i poziom zaludnienia więzień......................93

  3.2.    Kobiety w więzieniach Drugiej Rzeczypospolitej. Uwagi ogólne..........110

  3.3.    Więzienie mokotowskie na penitencjarnej mapie Polski. Historia i wygląd zakładu. Ruch naturalny w latach 1918-1939 ................................114

  CZĘŚĆ II

  Skazani z Warszawy w WKWM w latach 1918-1939. ... 123

  Rozdział 4. Którędy na Rakowiecką? Zasady i praktyka rozmieszczania

  więźniów. Casus więzienia mokotowskiego................. 129

  4.1. Miejsce zamieszkania skazanych osadzonych w WKWM......... 129
  4.2. Miejsce urodzenia skazanych osadzonych w WKWM......................144

  Rozdział 5. Mokotowska „elita”. Skazani pochodzący z Warszawy na

  tle wszystkich osadzonych w WKWM........................................156

  5.1.    Miejsce zamieszkania skazanych pochodzących z Warszawy - obwody, komisariaty, ulice................................................................156

  5.2.    Struktura wieku skazanych osadzonych w WKWM........................185

  5.3.    Typy przestępstw, jakich dopuszczali się osadzeni w WKWM............193

  5.4.    Mokotowscy recydywiści........................................................215

  5.5.    Wyznanie skazanych osadzonych w WKWM................................231

  5.6.    Deklarowany zawód osadzonych w WKWM................................255

  5.7.    Wykształcenie osadzonych w WKWM........................................268

  CZĘŚĆ III

  Osadzeni w polskich więzieniach i klasy w latach 30.

  Próba wstępnej charakterystyki......................................287

  Uwagi metodologiczne................................................................289

  Rozdział 6. Skazani osadzeni w latach 30. w więzieniach I klasy. Obraz

  statystyczny........................................................................297

  Rozdział 7. Skazani o sobie - historie zapisane w więziennych pamiętnikach ..............................................................................335

  Rozdział 8. Kondycja fizyczna (zdrowotna) więźniów w latach 30. . . .    398

  8.1.    Uwagi wstępne....................................................................398

  8.2.    Antropometria w więzieniu, czyli raz jeszcze o dychotomii miasto - wieś 406

  8.3.    Stan zdrowia skazanych............................428

  CZĘŚĆ IV

  Czy istniała międzywojenna grypsera?

  Podkultura więzienna w zakładach karnych

  Drugiej Rzeczypospolitej........................463

  Zakończenie............................................................................505

  Aneks....................................................................................513

  Wykaz skrótów........................................................................551

  Bibliografia..............................................................................552

  Abstract................................................................................586

  Spis tabel, wykresów, map i ilustracji..............................................589

  Indeks osób............................................................................599

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty