RUCH EWANGELICZNY NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE W XX WIEKU

RUCH EWANGELICZNY NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE W XX WIEKUnr katalogowy: 7862
 • Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX w.

  Jan Mironczuk

  Warszawa: Semper, 2015

  ss. 363

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7507-181-8

   

  Spis treści

  Wprowadzenie

  Rozdział I
  Początki baptyzmu (do I wojny światowej)

  Towarzystwo Biblijne i powstanie baptyzmu na ziemiach polskich
  Propagator Pisma Świętego w Białymstoku (ok. 1860‐1863)
  Powstanie i działalność społeczności baptystycznych w guberni grodzieńskiej (1902‐1915)
  Podsumowanie

  Rozdział II
  Rozwój wyznań o charakterze baptystycznym w pierwszej dekadzie odrodzonej Rzeczypospolitej (1918‐1928)

  Powstanie województwa białostockiego i kształtowanie się polityki wyznaniowej II RP
  Baptyści i ewangeliczni chrześcijanie
  Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych
  Wyznania dominujące i opinia społeczna wobec rozwoju ruchu ewangelicznego
  Podsumowanie

  Rozdział III
  Początki pentekostalizmu i relacje międzywyznaniowe (1928‐1939)

  Początki pentekostalizmu na Kresach Wschodnich
  Ruch ewangeliczny na tle innych wyznań w województwie białostockim w świetle danych ewidencyjnych i statystycznych (1928‐1931)
  Powstanie ruchu zielonoświątkowego na Białostocczyźnie
  Rozwój ruchu ewangelicznego i relacje międzywyznaniowe w latach 30.
  Położenie prawno‐polityczne wyznań ewangelicznych w latach 30.
  Podsumowanie

  Rozdział IV
  Życie religijne w okresie okupacji (1939‐1944)

  Białorusi Zachodniej (1939‐1941)
  Pod okupacją niemiecką (1941‐1944)
  Podsumowanie

  Rozdział V
  W pierwszych latach Polski Ludowej (1944‐1953)

  Sytuacja po wyzwoleniu (1944‐1945)
  Okres rozwoju... i obserwacji przez bezpieczeństwo (1946‐1950) 
  Represje wobec KChWE i ZKCh (1950‐1952) 
  Baptyści w okresie 1950‐1953
  Podsumowanie

  Rozdział VI
  W cieniu zjednoczenia i pod kontrolą władz PRL (1953‐1989)

  Powstanie pełnego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i okres jednoczenia w terenie (1953‐1956)
  Działalność w okresie odwilży (1956‐1959)
  Narastanie napięć. Powstanie zboru braci prostaczków w Malinnikach (1959‐1965)
  Sprawy kaplic i życie wewnętrzne zborów (1966‐1980)
  Kościoły w okresie schyłku komunizmu – do rozpadu zjednoczenia (1980‐1988)
  Koniec polityki wyznaniowej? (1988‐1989)
  Podsumowanie

  Rozdział VII
  Usamodzielnianie się Kościołów w III RP

  Kwestie prawne i ich stosowanie w życiu Kościołów (1989‐1999)
  Życie wewnętrzne zborów na początku XXI w.
  Podsumowanie

  Zakończenie

  Summary
  Coдержание

  Aneksy

  Kalendarium
  Ważniejsze skróty
  Wykaz źródeł i literatury
  Spis tabel 
  Mapy
  Zdjęcia

  Indeks osób
  Indeks miejscowości

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty