STOSOWANIE PRAWA PRZEZ WYDZIAŁ DO SPRAW WYZNAŃ....

STOSOWANIE PRAWA PRZEZ WYDZIAŁ DO SPRAW WYZNAŃ....nr katalogowy: 2577
 • Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950-1973

  Lidia Fiejdasz

  Lublin : KUL, 2012

  ss. 396

  Format B5

  Oprawa twarda

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-7702-448-5

  SPIS TREŚCI

  Wykaz skrótów

  Wstęp

  Rozdział I
  Struktura i rola Wydziału w administracji wyznaniowej
  1. Urząd do Spraw Wyznań
  1.1. Kompetencje
  1.2. Realizacja zadań 
  2. Samodzielny Referat do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1950-1955) 
  3. Wydział do Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1955-1975) 
  3.1. Szczegółowe kompetencje 
  3.2. Struktura organizacyjna 
  3.3. Styl działania Wydziału 
  4. Referaty do spraw wyznań prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych (1950-1957) 
  4.1. Tworzenie referatów i obsada personalna 
  4.2. Zadania referatów i ich rzeczywista realizacja 
  5. Podsumowanie

  Rozdział II
  Instrumenty podporządkowywania duchownych 
  1. Uwagi wstępne 
  1.1. Kontekst powstania ruchu "księży patriotów"
  1.2. Rozpracowywanie kapłanów 
  1.3. Założenia polityki wobec "księży pozytywnych"
  1.4. Werbowanie członków
  2. Komisja Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
  3. Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Narodowego 
  4. Koło Księży "Caritas" 
  4.1. Kontekst powstania 
  4.2. Założenia programowe 
  4.3. Struktura organizacyjna 
  5. Przywileje 
  5.1. Pomoc materialna z Funduszu Kościelnego 
  5.1.1. Zapomogi stałe 
  5.1.2. Zapomogi emerytalne
  5.1.3. Zapomogi doraźne
  5.1.4. Zapomogi bezzwrotne i diety organizacyjne 
  5.2. Pomoc materialna z innych źródeł 
  5.3. Finansowanie szczególnych form wypoczynku 
  5.4. Przyznawanie odznaczeń państwowych
  5.5. Uprzywilejowane stosowanie prawa 
  5.6. Inne przywileje 
  6. Stanowisko hierarchów wobec "księży patriotów"
  7. Podsumowanie

  Rozdział III
  Represje 
  1. Polityka państwa wobec "kleru reakcyjnego i wojującego" 
  2. Postawa biskupów i wykładowców w ocenie administracji wyznaniowej 
  3. Formy nacisku na biskupów i współpracowników 
  3.1. Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu 
  3.2. Próby zwizytowania Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu 
  3.3. Restrykcje w zakresie budownictwa sakralnego i kościelnego 
  3.4. Opracowanie długofalowego planu represji 
  4. Represyjne stosowanie prawa wobec duchownych 
  4.1. Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w zakresie odbudowy Państwa polskiego
  4.2. Dekret o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
  4.3. Przepisy o obsadzie duchownych stanowisk kościelnych 
  4.4. Unormowania dotyczące Funduszu Kościelnego i praktyka pracowników administracji 
  4.5. Przepisy o cenzurze 
  4.6. Regulacje w zakresie zbiórek publicznych 
  4.7. Przepisy dotyczące nauczania religii 
  4.8. Inne akty
  5. Podsumowanie

  Zakończenie

  Wykaz źródeł i literatury 
  Summary 
  Riepilogo 
  Indeks osobowy

   

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

37,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty