UKRAIŃCY W NAJNOWSZYCH DZIEJACH POLSKI 1918-1989 T.3

UKRAIŃCY W NAJNOWSZYCH DZIEJACH POLSKI 1918-1989 T.3nr katalogowy: 2960
 • Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski 1918-1989 t.3

  Red. Roman Drozd

  Słupsk: Akademia Pomorska, 2012

  ss. 288

  Format A5

  Oprawa miękka

  Indeks.

  ISBN 978-83-7467-077-7

   

   

  Spis treści

  Wstęp   5
  Robert Kuśnierz, Problematyka głodu w „raju bolszewickim” na łamach lwowskiego „Diła”  7
  Wołodymyr Komar, Українське питання в політиці прометеїзму Польщі у 20-х рр. ХХ ст  25
  Roman Wysocki, Ukraińcy w Drugiej Rzeczypospolitej wobec nadania autonomii Ukrainie Karpackiej. Szkic do dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w przededniu drugiej wojny światowej  47
  Igor Iljuszyn, Українсько-польські взаємини за часів Другої світової війни   67
  Bohdan Halczak, Michal Šmigel, Działalność oddziału UPA „Smyrnego” na pograniczu polsko-czechosłowackim w latach 1945-1948  91
  Bohdan Halczak, Pobyt grupy kurierskiej OUN w Polsce w 1949 r  105
  Maciej Hejger, Problemy adaptacji ludności ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1956  115
  Roman Drozd, Postulaty mniejszości ukraińskiej wysuwane pod adresem władz polskich w latach 1956-1989   141
  Andrzej Maciupa, Początki działalności Kościoła greckokatolickiego w Białym Borze w latach 1957-1977  169
  Krzysztof Myszkowski, Grekokatolicy z powiatu bytowskiego wobec polityki wyznaniowej państwa 1947-1989  193
  Jarosław Syrnyk, Sprawa obiektowa „Ortodox” na terenie województwa legnickiego – przyczynek do badań nad rozpracowaniem Cerkwi greckokatolickiej przez aparat bezpieczeństwa PRL  215
  Arkadiusz Słabig, „Zdrajcy”, „Raki”, „Larysa”. Inwigilacja środowiska prawosławnych Ukraińców w Szczecinie 231
  Igor Hałagida, „Konieczność totalnego i permanentnego przeciwdziałania”. Wytyczne Służby Bezpieczeństwa dotyczące mniejszości ukraińskiej w Polsce z początku lat siedemdziesiątych 255
  Jarosław Syrnyk, „Szkoła pod specjalnym nadzorem” – inwigilacja IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa   269
  Indeks osób  281

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

31,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty