UNIWERSYTET STEFANA BATOREGO W WILNIE

UNIWERSYTET STEFANA BATOREGO W WILNIEnr katalogowy: 4860
 • Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno-wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej (1919-1939) w świetle źródeł

  Magdalena Gawrońska-Garstka

  Poznań: Rys, 2017

  ss. 370

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-65483-16-4

   

  Na tle literatury naukowej o Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie książka, Magdaleny Gawrońskiej-Garstki wyróżnia się jedną cechą szczególną: obfitością i wielostronnością podstawy źródłowej Można więc bez przesady powiedzieć, że za każdym zdaniem monografii kryje się dokument lub (częściej) dokumenty, na których podstawie autorka formułuje dany sąd, opinię czy twierdzenie. Nie ma tutaj konstatacji gołosłownych, nie ma pustosłowia czy wielosłowia. [...] I to jest pierwsza przesłanka, skłaniająca do wniosku o tym, że przedstawiona do recenzji wydawniczej książka bezspornie zasługuje na opublikowanie. Drugą przesłankę stanowi sposób ujęcia bynajmniej niełatwego tytułowego zagadnienia przez autorkę książki. [...] W rezultacie tzw. „kwestii litewskiej" Uniwersytet Stefana Batorego był do pewnego stopnia rozdarty między obowiązkiem rozwijania nauki i kultury polskiej na Kresach północno-wschodnich a niełatwym (w nowych warunkach politycznych i kulturowych, wobec litewskiego odrodzenia narodowego, gdy największy polski poeta nie mógłby już zacząć swojej epopei od słów ,Litwo! Ojczyzno moja!") do pogodzenia z nim drugim obowiązkiem nawiązywania do tradycji wielonarodowego, wielokulturowego i wielowyznaniowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Autorka jest w pełni świadoma tej złożonej sytuacji i rzetelnie, obiektywnie, sine ira et studio, relacjonuje urzeczywistnianie przez Uniwersytet Stefana Batorego tych dwu niełatwych do pogodzenia misji. A poza wszystkim jej książka to żywo napisana, atrakcyjna pod względem czytelniczym [...] Opowieść o rozmaitych aspektach nie zawsze łatwego i sielankowego, ale zawsze czynnego i barwnego codziennego życia i funkcjonowania najmniejszego (pod względem liczby kadry naukowo-dydaktycznej i liczby studentów), peryferyjnego polskiego uniwersytetu.
  Z recenzji prof. dr hab. Bogdana Walczaka

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty