W KRĘGU KULTURY PRL MUZYKA KONTEKSTY

W KRĘGU KULTURY PRL MUZYKA KONTEKSTYnr katalogowy: 10082
 • W kręgu kultury PRL muzyka konteksty

  Red. Karolina Bittner, Dorota Skotarczak

  Poznan: IH UAM, 2016

  ss. 404

  Fotmat B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-65663-19-1

   

  Wstęp (Karolina Bittner i Dorota Skotarczak)

  Wprowadzenie

  Maciej Gołąb

  Audiosfera PRL .

   

  Cenzura

  Kamila Budrowska

  Cenzurowanie tekstów piosenek rockowych w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych

  XX w. Rekonesans badawczy .

  Maciej Fic

  Cenzura w polskiej muzyce rockowej dekady lat osiemdziesiątych XX. (na podstawie

  literatury dokumentu osobistego).

  Joanna Skolik

  Gry z SB i cenzurą Jacka Kaczmarskiego .

   

  Muzyka i władza

  Danuta Gwizdalanka

  Środowisko muzyczne w aktach MSW .

  Sebastian Borchers

  Wgląd do polsko-niemieckiej relacji w muzyce współczesnej 1956–1976 w tle

  współpracy kompozytorów polskich z instytucjami muzycznymi w NRF i NRD .

  Karolina Bittner

  Antypaństwowa, antykomunistyczna, antyradziecka. Aparat bezpieczeństwa Polski

  Ludowej wobec piosenki .

  Paweł Nowik

  „Muzyka na podsłuchu” .

  Ryszard Stefanik

  Piosenka sportowa w polityce władz państwowych w latach 1949–1956 .

  Rafał Szubert

  Działalność artystyczna wiejskich organizacji młodzieżowych i sportowych w latach

  1944-1956 . .

  Mieczysław Kopeć

  Estrada Ziemi Lubuskiej Przedsiębiorstwo Państwowe w Zielonej Górze. Kulisy

  prawne przemian w działalności estradowo-artystycznej .

  Paweł Jagło

  Muzyka rozrywkowa w Nowej Hucie 1950-1990 .

  Remigiusz Ławniczak

  Służba Bezpieczeństwa wobec życia muzycznego w Bydgoszczy w latach 1959–

  1990. Szkic do problemu .

   

  Muzyka w drugim obiegu i na emigracji

  Violetta Wejs-Milewska

  Jako muzyk interesuję się dość żywo smutnym rozwojem krajowej ikonografii

  bolszewickiej… O latach pięćdziesiątych z emigracji. Świadectwo Romana Palestra

  Jacek Nowakowski

  Funkcje muzyki w polskim dokumentalnym kinie emigracyjnym po 1981 roku (ze

  szczególnym uwzględnieniem filmów paryskiego Video Kontaktu) .

  Jan Annusewicz

  Musical Kolęda-nocka 34 lata później oczami autorów i w dokumentach zgromadzonych

  w Archiwum Akt Nowych .

  Konrad Knoch

  Gdańska prasa drugoobiegowa o muzyce w latach osiemdziesiątych .

   

  Muzyka w radiu, telewizji, filmie

  Lilianna Zalesińska

  Opera radiowa jako nowy gatunek sztuki dramatycznej w ramach mecenatu

  Polskiego Radia. Rola radia w popularyzacji muzyki operowej .

  Joanna Cieślik-Klauza

  Film i muzyka filmowa w powojennej Polsce,

  Tomáš Hučko

  Bigbitowy entuzjazm filmowy aż do ekstazy. Echa fali bigbitowej w filmach czechosłowackich

  i węgierskich lat sześćdziesiątych .

  Mateusz Kicka

  Punki, metalowcy, hipisi, rockowy i rastafarianie – muzyczne subkultury końca

  PRL w polskim kinie dokumentalnym i reportażu telewizyjnym .

   

  Wychowanie muzyczne

  Grzegorz Dąbkowski

  Szkolne podręczniki muzyczne okresu PRL

  Joanna Król

  Rola pieśni masowej w Związku Młodzieży Polskiej (1948-1957) .

  Małgorzata Machałek

  Muzyka w działalności świetlic wiejskich w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych

  XX w. .

   

  Sprzęt audio w PRL

  Przemysław Piłaciński

  Organy elektroniczne Unitry – erzac czy (nieodkryta) klasyka? .

  Marcin Trojecki

  Gorzowskie Stilonówki .

  Regina Pacanowska

  Marki polskich producentów sprzętu nagłaśniającego w schyłkowym okresie PRL

  i na początku przemian . .

   

  Festiwale

  Tomasz Tarnawczyk

  Dwa Festiwale Muzyki Polskiej. Od muzycznej autarkii do „Warszawskiej Jesieni”

  Bogusław Tracz

  „Chórem afirmując budowę socjalistycznej Polski”. Ogólnopolski Festiwal Pieśni

  Zaangażowanej .

  Agata Łysakowska

  Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w obiektywie Polskiej Kroniki

  Filmowej .

  Marcin Dyś

  Festiwal w Jarocinie – historia, funkcjonowanie i znaczenie dla polskiej kultury .

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

49,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty