ZAKONY ŻEŃSKIE W PRL

ZAKONY ŻEŃSKIE W PRLnr katalogowy: 650
 • Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce

  Red. Agata Mirek

  Lublin : KUL, 2008

  ss. 191

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7363-780-1

  Spis treści

  Agata Mirek
  Wprowadzenie

  s. Marta Komborska
  Siostry służebniczki jako ofi ary konfl iktu polsko-ukraińskiego na terenach województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego w latach 1943-1945

  s. Danuta Kozieł
  Nazaretanki w Komańczy pod \"opieką\" służb bezpieczeństwa 1955–1956

  s. Jadwiga Kupczewska
  Likwidacja przedszkoli zakonnych w Małopolsce w świetle materiałów służb bezpieczeństwa z 1962 r.

  Piotr Madajczyk
  Stosunki polsko-niemieckie i państwo – Kościół katolicki w latach 60.

  Kazimiera Jaworska
  Kardynał Bolesław Kominek jako wybitna postać Kościoła katolickiego w Polsce

  ks. Józef Pater
  Rola kardynała Bolesława Kominka w przygotowaniu Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich

  Leonard Smołka
  Wokół reakcji władz komunistycznych na list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. w kontekście strategii i taktyki państwa i Kościoła

  Katarzyna Stróżyna
  Ordynariusz wrocławski kardynał Bolesław Kominek w materiałach aparatu bezpieczeństwa

  Wanda Musialik
  \"...prosimy o przebaczenie\". Przyczyny poczucia krzywdy Niemców-katolików

  s. Edyta Kołtan
  Przyjęcie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej

  Agata Mirek
  Stan wojenny w zakonnych materiałach archiwalnych na przykładzie kronik wspólnot zakonnych Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

21,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty