ZAPOMNIANE BANDERY

ZAPOMNIANE BANDERYnr katalogowy: 5471
 • Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej

  Red. Stanisław Januszewski

  Wrocław: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi, 2019

  ss. 478

  Format A5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-646882-25

   

  Spis treści:

  Słowo wstępne Marek Gróbarczyk  /9

  Stanisław Januszewski - Muzeum Odry - muzeum żeglugi śródlądowej  /11

  1. FLOTYLLE RZECZNE ŚWIATA I EUROPY

  Sławomir Zagórski - Zarys dziejów flotylli rzecznych świata  /25

  Roman Kochnowski - Flotylla dunajska - c. i k. marynarki wojennej  /42

  Harald Fiedler - Cesarsko-Królewska Flotylla Dunaju w pierwszym roku Wielkiej Wojny (1914)  /49

  Maciej Wąs - Między Kotłas a Archangielskiem. O działaniach wojennych na Dwinie w latach 1918-1919  /58

  Dmitrij Mitiurin - "Biała" i "czerwona" flotylla Wołgi w czasie kampanii rzecznej 1918 roku  /68

  Aleksander R. Sokołow - Sowiecka Flotylla Pińska w obronie Kijowa w czerwcu-wrześniu 1941 roku  /81

  Michal Plavec - Bitwa o Dunaj - bitwa o paliwo. Nieznana bitwa powietrzna nad rzeką (kwiecień-maj 1944)  /89

  Aleksander Pietrowicz Charnikow - Udział Flotylli Dunajskiej w zdobyciu Wiednia  /99

  Krzysztof Kubiak - Działania Marynarki Wojennej Francji na śródlądowych wodach Wietnamu 1945-1956  /107

  Krzysztof Kubiak - Flotylla Rzeczna Wojsk Lądowych Republiki Serbii na tle sił rzecznych Rumunii i Bułgarii  /130

  2. KADRY POLSKICH FLOTYLL RZECZNYCH

  Marek Herma - "Książę Polesia". Komandor Witold Zajączkowski. Ostatni dowódca Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej /151

  Antoni E. Komorowski - Między morzem a śródlądziem. Głos do wspomnień Świadka Historii - Zygmunta Jasińskiego  /163

  Ireneusz Bieniecki - Szkolenie niższego personelu specjalistycznego dla pińskiej Flotylli Rzecznej w latach 1919-1939  /169

  Tadeusz Kondracki - Flotylle rzeczne w biografiach wybranych oficerów Marynarki II RP  /182

  Rafał Michliński - Marynarz, pisarz, ofiara Zbrodni Katyńskiej. Karol Taube (1888-1940)  /198

  Adam Ostanek, Agnieszka Jędrzejewska - Kresowi marynarze. Blaski i cienie służby we Flotylli Pińskiej (1919-1939)  /203

  Stanisław Januszewski - Lotnicze rodowody marynarzy flotylli rzecznych  /212

  Mariusz Borowiak - Na tropie mordu w Mokranach  w 1939 r.  /220

  Stanisław Januszewski - Pamięci Kazimierza Kowalczyka  /241

  Julian Bielski - Echa flotylli i Polesia. Marynarz, poeta, kapral  /243

  3. OKRĘTY RZECZNE

  Krzysztof Rokiciński - Klasyfikacja rzecznych okrętów wojennych państw europejskich  /253

  Mariusz Borowiak - Monitory typu "B". Pierwsze okręty zbudowane dla Polskiej Marynarki Wojennej  /263

  Piotr Semków - Regres, stagnacja czy ewolucja? Uzbrojenie jednostek pływających Flotylli Pińskiej  /280

  Mariusz Kardas - Polskie flotylle rzeczne do 1939 roku w aspekcie problematyki budowy stałej bazy dla Marynarki Wojennej  /288

  Andrij Kharuk - Budowa okrętów flotylli rzecznych w stoczniach ukraińskich  /303

  Jakub Marszałkiewicz - Perspektywy wykorzystania śródlądowej barki z pokładem lotniczym jako środka ochrony infrastruktury logistycznej  /313

  Jakub Bassara - Napędy jednostek rzecznych PMW - poszukiwania i alternatywy  /322

  Cezary Wawrzyński - Czarnomorsko-bałtyckie kanały Rzeczypospolitej  /328

  4. POLSKIE FLOTYLLE RZECZNE W DZIAŁANIACH WOJENNYCH

  Andrzej Drzewiecki - Flotylle rzeczne w strukturze i  planach obronnych II Rzeczypospolitej  /345

  Maciej Franz - Zapomniane zwycięstwo na wodach Prypeci  /357

  Wojciech Włodarkiewicz - Województwo poleskie w kampanii polskiej 1939 roku /368

  Andrzej Makowski - Flotylle wiślane 1918-1939 - próba oceny ich wojennego użycia  /384

  Tomasz Neubauer - Źródła do dziejów flotylli rzecznych w zasobach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni  /394

  Jadwiga Klim - Wystawa czasowa "Uzbrojone rzeki. Flotylle Niepodległej"  (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, 1 grudnia 2018 r. - 1 grudnia 2019 r.  /400

  5. LOTNICTWO I SŁUŻBY

  Andrzej Olejko - Lotnicze wsparcie Flotylli "Pińskiego Morza"  /413

  Tomasz Matuszak - Współpraca aeronautyki wojskowej z flotyllą rzeczną /427

  Jerzy Będźmirowski - Łączność we flotyllach rzecznych PMW w okresie międzywojennym /439

  Wojciech Mazurek - O sztuce kartografii historyczno-wojskowej /451

  Ireneusz Bieniecki - Formacje rzeczne Wojsk Ochrony Pogranicza w obronie zachodniej granicy PRL, 1945-1951 /460

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

149,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty