ARCHAEOLOGIA HISTORICA. PISMA WYBRANE

ARCHAEOLOGIA HISTORICA. PISMA WYBRANEnr katalogowy: 5620
 • Archaeologia historica. Pisma wybrane

  Leszek Kajzer

  Warszawa: DiG, 2014

  ss. 470, il. 66

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7181-875-2

   

  Od Redakcji.......................................................................................................................... VII
  I. ARCHEOLOGIA. KULTURA MATERIALNA
  W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII w. ........................................ 1
  Przyczynek do chronologii kafli piecowych z obszaru Polski ....................................... 15
  Przyczynki do znajomości tzw. ceramiki husyckiej z Kujaw......................................... 25
  W sprawie waloryzacji masowych zbiorów ceramiki późnośredniowiecznej
  i nowożytnej................................................................................................................. 39
  Treści badań archeologiczno–architektonicznych .......................................................... 59
  Kogo deptali Cystersi w Rudach koło Raciborza?........................................................... 69
  „Wąsko czy szeroko”. Uwagi o datowaniu stanowisk archeologicznych z czasów
  historycznych............................................................................................................... 77
  Materiały archeologiczne z wieży „B” zamku w Szydłowie ........................................... 93
  O różnicach regionalnych i mentalnych, czyli o badaniu zabytków kaflarstwa.......... 103
  Ziemie Polski Centralnej w XIII wieku — wstępna próba charakterystyki
  archeologicznej............................................................................................................ 113
  Ziemie Polski Centralnej w XIII wieku — wstępna próba charakterystyki
  archeologicznej............................................................................................................ 113
  O kaflach z Modliszewic czyli o piecach elity czasów wazowskich .............................. 131
  II. GRODY, ZAMKI, DWORY, PAŁACE, WAROWNIE
  W sprawie genealogii wiejskiej siedziby obronnej w Polsce.......................................... 145
  O wieży, kamienicy i kasztelu w Polsce XVI wieku ........................................................ 161
  Czy tzw. gródki stożkowate były fundacjami „średniego rycerstwa”?.......................... 183
  Uwagi o rezydencji rodziny Rejów w Oksie..................................................................... 197
  Zespół dworski we Wrzącej koło Sieradza ....................................................................... 209
  Jak Maćko, herbu Tępa Podkowa, kasztel budował ........................................................ 219
  Dwory romantyczne czy renesansowe.............................................................................. 225
  Błędy metody czy „kłopoty prenatalne”? Uwagi o archeologicznych badaniach
  małych założeń obronnych ........................................................................................ 231
  Czy archeolodzy powinni badać zamki?.......................................................................... 239
  DiG_140714_Kajzer_Archaeologia Historica.indd 5 21.08.2014 15:52VI
  „Grodziska sarmackie”. Wstęp do problematyki badawczej .......................................... 253
  Pomiędzy faktami krajobrazowymi a źródłami historycznymi,
  czyli o tzw. grodziskach stożkowatych na Niżu Polskim ....................................... 265
  Rezydencja feudalna w średniowiecznej Polsce w optyce archeologów ...................... 275
  Czy Zbigniew Bąk mieszkał w prawdziwym zamku?..................................................... 283
  Nad refleksami sztuki Michała Anioła — dwór w Drobinie na Mazowszu................. 303
  Czy archeolodzy powinni wierzyć historykom? Uwagi badacza zamków................... 313
  Jeszcze kilka słów o zamku w Szydłowie .......................................................................... 323
  Z problematyki badań założeń typu palazzo in fortezza w Polsce ................................ 335
  Stanisław Koniecpolski i Kasper Denhoff, czyli o fundacjach starego i nowego
  magnata ........................................................................................................................ 345
  Kto i dlaczego wybudował zamek w Bobrownikach nad Wisłą? .................................. 357
  III. KOŚCIOŁY, KLASZTORY
  Kaplice i wille. Rola sekretarzy królewskich w recepcji renesansu w Polsce
  (rozważania wokół książki Andrzeja Wyczańskiego)............................................. 373
  Gdzie w Sieradzkiem działali ruscy malarze Władysława Jagiełły?.............................. 385
  Z badań Kościoła w Łęczyckiem i Sieradzkiem w średniowieczu ................................ 395
  Początki architektury monumentalnej w Polsce Centralnej.......................................... 407
  IV. ŹRÓDŁA
  Posag wojewodzianki kujawskiej z połowy XVII wieku ................................................ 421
  Kujawy brzeskie w XVII–wiecznym opisie Andreasa Cellariusa.................................. 441
  Między archeologią a literaturą, czyli o panegiryku Hospes grati animi... ................... 451

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

63,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty