ARGENTI FOSSORES ET ALII

ARGENTI FOSSORES ET ALIInr katalogowy: 4021
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek)

  Red. Piotr Boroń

  Wrocław: Chronicon, 2013

  ss. 418

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-935760-6-7


  Wprowadzenie /9/

  Część I. Prolegomena /13/

  Piotr Boroń, Problematyka badań nad wczesnośredniowiecznym ośrodkiem górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu na pograniczu śląsko-małopolskim /15/

  Część II . Badania archeologiczne /31/

  Jacek Pierzak, Wczesnośredniowieczne ośrodki eksploatacji i przetwórstwa rud srebra i ołowiu oraz produkcji ceramiki szkliwionej z XI-XII wieku na obszarze pomiędzy Bytomiem, Siewierzem, Dąbrową Górniczą i Sosnowcem w świetle najnowszych badań archeologicznych /33/

  Aleksandra Rogaczewska, Zakres i sposoby pozyskiwania ołowiu na wczesnośredniowiecznej osadzie w Strzemieszycach Wielkich, stanowisko 2 /47/

  Czesław Hadamik, Archeologiczne badania sondażowe na średniowiecznej osadzie produkcyjnej w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach, województwo śląskie, w 2007 roku (komunikat) /63/

  Anna Nierychlewska, Jerzy Sikora, Wczesnośredniowieczna osada ze śladami produkcji ołowiu w Przeczycach /73/

  Katarzyna Sobota-Liwoch, Dawid Sych, Wczesnośredniowieczne hutnictwo ołowiu i srebra w kontekście stanowiska nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu /91/

  Mariusz Dobrakowski, Teresa Dobrakowska, Osada wczesnośredniowieczna w Siewierzu /99/

  Część III . Wczesnośredniowieczne hutnictwo w świetle badań archeologicznych i metaloznawczych /113/

  Dariusz Rozmus, Elementy infrastruktury hutniczej na wczesnośredniowiecznych stanowiskach do wytopu srebra i ołowiu na pograniczu obecnego Śląska i Małopolski na przykładzie Dąbrowy Górniczej-Łośnia i Sosnowca-Zagórza /115/

  Ireneusz Suliga, Tadeusz Karwan, Mirosław Karbowniczek, Dariusz Rozmus, Wczesnośredniowieczna technologia strącania ołowiu żelazem na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i Sosnowcu-Zagórzu. Badania materiałoznawcze /151/

  Leszek Chróst, Ołowiowy ślad „Wiślan” odczytany z torfowisk obszaru kruszconośnego śląsko-małopolskiego /175/

  Część IV. Srebro na wczesnośredniowiecznym rynku./187/

  Barbara Butent-Stefaniak, Stan badań nad znaleziskami wczesnośredniowiecznych monet z pogranicza Górnego Śląska i Małopolski /189/

  Dariusz Adamczyk, Kruszec, moneta, tranzyt czy „hybryda”, czyli częścią jakiego systemu handlowego były ziemie Polski południowej w X wieku? /197/

  Aldona Garbacz-Klempka, Alicja Łukaszczyk , Dariusz Rozmus, Joanna Tokaj, „Skarb hutnika” w świetle badań metaloznawczych /203/

  Adam Kędzierski, Dariusz Wyczółkowski, Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro polskiego pochodzenia? /225/

  Piotr Chabrzyk, Halina Młodecka, Obecność cynku w monetach pochodzących z wczesnośredniowiecznych skarbów Polski środkowej /243/

  Stanisław Suchodolski, W sprawie pochodzenia srebra w monetach polskich z XI-XII wieku /257/

  Dariusz Rozmus, Konsekwencje istnienia wczesnośredniowiecznej metalurgii srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza Śląska i Małopolski /261/

  Część V. Ołów na wczesnośredniowiecznym rynku czeskim /273/

  Jiří Macháček, Radek Měchura, Raně středověké olovo z jižní Moravy a hutnické centrum na Slezsko-krakovské vysočině /275/

  Radek Bláha, Petr Hejhal, Jan Skala, Raně středověké olověné artefakty z katastru Roudnice (okr. Hradec Králové) /289/

  Część VI. Ośrodek górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu z perspektywy badań historycznych /307/

  Jerzy Rajman, Dziesięciny kościoła św. Małgorzaty. Pomocnicze kryterium w badaniach nad zasięgiem zaplecza wiejskiego wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu /309/

  Irena Kontny, Pomiędzy Małopolską a Śląskiem. Rozważania o grupie romańskich kościółków na pograniczu /327/

  Stanisław Rosik, Przeoczone pogranicze? Obszar wododziału górnej Wisły i Odry w dobie tzw. Geografa bawarskiego (uwagi w kontekście porównawczym sporu o plemiona śląskie w XX/XXI w.) /351/

  Marek Cetwiński, Karol Miarka pisze prequel „Księgi henrykowskiej”. Między apokryfem a wychowaniem patriotycznym? (Nieco o społecznej funkcji historii) /359/

  Zakończenie /369/

  Wykaz skrótów i literatury /371/

  Autorzy / Authors /411/

  Summary /413/

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

65,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty