ARTEM HISTORICAM ALIIS TRADERE

ARTEM HISTORICAM ALIIS TRADEREnr katalogowy: 1637
 • Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa

  red. ks. Włodzimierz Bielak, ks. Jarosław Marczewski, ks. Tomasz Moskal

  Lublin : KUL, 2012

  ss. 588

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7702-354-9

   

  SPIS TREŚCI

  Ks. Stanisław Wilk: Przedmowa

  Wstęp redakcji

  Ks. Tomasz Moskal: Wykaz publikacji Księdza Profesora Anzelma Weissa z lat 2001-2010

  Ks. Tomasz Moskal: Prace naukowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Anzelma Weissa w latach 2001-2010

  Maria Dębowska: Warunki kształcenia alumnów diecezji łuckożytomierskiej w pierwszych latach niepodległości Polski

  Ks. Franciszek Drączkowski: Kościół szkołą Chrystusową według Klemensa Aleksandryjskiego

  Ks. Piotr Górecki: O poszukiwaniach genealogicznych na podstawie źródeł metrykalnych przechowywanych w archiwach diecezjalnych metropolii górnośląskiej

  Marek M. Górniak: Powojenna historiografi a polska dotycząca dziejów zakonów i zgromadzeń zakonnych na ziemi głogowskiej

  Ks. Waldemar Graczyk: Wkład biskupa płockiego Pawła Giżyckiego (1439-1463) w rozwój kulturowy Pułtuska

  Ks. Marek Grygiel: Jan Kowalik jako dokumentalista polskiej aktywności wydawniczej na emigracji

  Ks. Wojciech Guzewicz: "Zakazana" działalność biskupa Stanisława Łukomskiego

  Ks. Tadeusz Kasabuła: Szkolnictwo parafi alne w dekanacie brasławskim w świetle akt wizytacji kanonicznej z lat 1782-1783

  Ks. Tadeusz Krahel: Duchowieństwo Grodna w latach 1939-1991

  Ks. Łukasz Krucki: Destabilizacja diecezji poznańskiej i próby jej przezwyciężenia przez biskupa Ignacego Raczyńskiego (1793/1794-1807)

  Ks. Jarosław R. Marczewski: Posnaniam iter faciens: współpraca pomiędzy biskupem chełmskim Antonim Onufrym Okęckim (†1793) a chełmską kapitułą katedralną obrządku łacińskiego w świetle akt czynności kapitulnych

  Ks. Tomasz Moskal: Książki z superekslibrisami biskupów polskich okresu przedrozbiorowego w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu

  Ks. Stanisław Nabywaniec: Stan diecezji rzeszowskiej w świetle materiałów do pierwszego rocznika diecezjalnego

  Zofia Pałubska: Sanktuaria dziecezji sandomierskiej w rozwoju duchowości wiernych

  Ks. Jerzy Pałucki: Kościół wobec świata. Realizacja misyjnego nakazu "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody". Studium patrystyczne

  O. Roland Prejs: Kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w szeregach duchowieństwa prałatury pilskiej

  Ks. Mieszysław Różański: Ludność dekanatu uniejowskiego w świetle wizytacji generalnej z 1791 roku

  O. Aleksander K. Sitnik: Źródła pisane dotyczące bernardynów kaliskich przechowywane w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie

  O. Arkadiusz Smagacz: Dekret biskupa chełmskiego z 14 VI 1800 roku reformujący klasztor karmelitów bosych w Lublinie

  Ks. Józef Swastek: Błogosławiona Ludwika Janina Sancja Szymkowiak (1910-1942). Patronka kształcącej się młodzieży, a szczególnie profesorów i studentów filologii romańskiej w Polsce

  Ks. Piotr Szczur: Jan Chryzostom jako apologeta w świetle «Contra Iudaeos et gentiles quod Christus sit Deus»

  Ks. Mariusz Szram: Le diable et les nombres dans l’exégèse allégorique d’Origène

  Ks. Józef Szymański: Z dziejów opieki duszpasterskiej nad Polakami w Holandii w 1927 roku

  Ks. Jan Walkusz: Żyć, aby pomagać. Ks. Wawrzyniec Wnuk i formy jego aktywności dobroczynnej

  Ks. Leszek Wilczyński: Towarzystwo Numizmatyczne w Poznaniu (1920-1933)

  Joanna K. Wróbel: Publikacja ks. Stanisława Żarnowieckiego: «Sprzymierzenie osób duchownych i świeckich w dekanacie krobskim, diecezyi poznańskiej [...]» przewodnikiem duchowym dla bractwa dekanatu krobskiego

  Maria Wrzeszcz: Sługa Boga i ludzi, prawdy i dobra

  Ks. Marcin Wysocki: Paweł Apostoł: Marcjona a Tertuliana

  Ks. Sławomir Zabraniak: Oficjałowie kaliscy w latach 1660-1763

  Ks. Marek T. Zahajkiewicz: Zagadnienie zjednoczenia Ormian zamieszkujących średniowieczną Polskę z Kościołem katolickim

  Ks. Paweł Zając: Obra i obrzańscy cystersi w pracy naukowej o. Ignacego Pluszczyka OMI (1913-1993)

  Ks. Sławomir Zych: Polityka kościelna sowieckich i niemieckich władz okupacyjnych na ziemiach polskich w latach 1939-1944. Zarys zagadnienia

  Ks. Waldemar W. Żurek: Salezjanie w diecezji łuckiej

  Biografia fotografią pisana

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

64,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty