ECCLESIA SEMPER REFORMANDA

ECCLESIA SEMPER REFORMANDAnr katalogowy: 4214
 • Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła

  Red. Grzegorz Ryś, Tomasz Gałuszka, Tomasz Graff

  Kraków: Societas Vistulana, 2013

  ss. 536

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-61033-65-3

   

  Spis treści
  Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Bp Grzegorz Ryś
  Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  KOŚCIÓŁ POWSZECHNY WOBEC KRYZYSÓW I REFORM
  Stanisław Adamiak
  Grzegorz I Wielki wobec kryzysu duchowieństwa ........... 17
  Dariusz A. Sikorski
  Jedna czy dwie reformy Kościoła karolińskiego? . . . . . . . . . . . . . 27
  Jerzy Strzelczyk
  Hildegardy troski i starania o naprawę Kościoła . . . . . . . . . . . . . 43
  Beata Spieralska
  Reforma katechezy laikatu? Średniowieczne kaznodziejstwo
  w językach wernakularnych na przykładzie kazań Maurycego
  de Sully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Antoni Barciak
  Postulaty reformy eklezjalnej w dobie soboru lyońskiego II.
  Propozycja biskupa ołomunieckiego Brunona
  z Schauenburga ......................................... 71
  Jan Grzeszczak
  Ad Terre Sancte recuperationem, czyli o tym,
  jak przezwyciężyć kryzys krucjat. Propozycja
  Piotra Dubois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Patrycja Gąsiorowska
  Święte kobiety związane z ruchem franciszkańskim wobec
  kryzysów eklezjalnych od XIII do początków XVI wieku ..... 97
  Henryk Anzulewicz
  Oportet nos quaerere viam competentem fidei.
  Alberta Wielkiego teoria i praktyka w przezwyciężaniu
  kryzysόw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Anna Waśko
  Reforma Kościoła i społeczeństwa chrześcijańskiego
  w Revelationes św. Brygidy szwedzkiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
  Paweł F. Nowakowski
  Kryzys w kryzysie, czyli wewnętrzne problemy husytyzmu ... 183
  Adam Poznański
  Reakcja Kościoła na kryzys ortodoksji w średniowieczu.
  Piotra Zwickera traktat Cum dormirent homines . . . . . . . . . . . . 195
  Marek Daniel Kowalski
  Reformy skarbowości papieskiej na soborach w Konstancji
  i w Bazylei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
  Agnieszka Kijewska
  Mikołaj z Kuzy – filozof i reformator ...................... 227
  KOŚCIÓŁ LOKALNY WOBEC KRYZYSÓW I REFORM
  Jacek Zinkiewicz
  Wilhelm Zdobywca – reformator Kościoła anglosaskiego? . . . 249
  Mieszko Maksymilian Grynicz
  Aktywność reformatorska arcybiskupa gnieźnieńskiego
  Jarosława z Bogorii na przykładzie jego działalności
  ustawodawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
  Tomasz Gałuszka OP
  Kryzys w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie
  XIV wieku? Z badań nad Tractatus contra beghardos
  Henryka Harrera ........................................ 285
  Elżbieta Knapek
  Piotr Wysz wobec kryzysu Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
  Bp Grzegorz Ryś
  Stanisław ze Skarbimierza o Kościele w dobie kryzysu ....... 311
  Krzysztof Ożóg
  Pierwsi Jagiellonowie wobec kryzysu Kościoła .............. 317
  Tomasz Graff
  Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła
  w latach 1439–1449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
  Wojciech Świeboda
  Neofici w Polsce i na Litwie w dobie kryzysu Kościoła
  na przełomie XIV i XV wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
  Elżbieta Piwowarczyk
  Mieszczanie krakowscy wobec kryzysu i reformy
  – wnioski badawcze w zakresie donacji na dzieła pobożne
  w piętnastowiecznym Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Beata Wojciechowska
  Refleksje o grzechu i pokucie w wybranych dziełach Jakuba
  z Paradyża (1381–1465), dotyczących reformy Kościoła ...... 395
  Wiktor Szymborski
  Nadania odpustów w średniowiecznej Polsce – jako element
  przezwyciężania kryzysów w Kościele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
  Leszek Zygner
  Późnośredniowieczne synody narzędziem reformy
  Kościoła ................................................ 423
  Sylwia Konarska-Zimnicka
  „Nie szata zdobi człowieka”. Polskie statuty synodalne w walce
  o skromność ubioru duchownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
  WSPÓLNOTY ZAKONNE WOBEC KRYZYSÓW I REFORM
  Marek Derwich
  Monachi semper reformandi. Kilka uwag o reformie i kryzysie
  w dziejach monastycyzmu średniowiecznego . . . . . . . . . . . . . . . 467
  Michał Tomasz Gronowski OSB
  Kluniackie metamorfozy: idea reformy, kryzys i odnowa
  (X–XII wiek)............................................ 471
  Krzysztof Kaczmarek
  Kryzys życia zakonnego w późnym średniowieczu w świetle
  wykazów i ksiąg święceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
  Anna Zajchowska
  Formatio – deformatio – reformatio. O reformie obserwanckiej
  Zakonu Braci Kaznodziejów w świetle traktatu
  De (de)formatione et reformatione Henryka Bitterfelda . . . . . . . 507
  Rafał Kubicki
  Próby reformy konwentu gdańskiego dominikanów
  na tle reformy innych klasztorów mendykanckich
  Prus Królewskich w XV wieku ............................ 515

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty