FORMOWANIE SIĘ WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO PAŃSTWA NIEMIECKIEGO W LATACH 919-962

FORMOWANIE SIĘ WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO PAŃSTWA NIEMIECKIEGO W LATACH 919-962 nr katalogowy: 5307
 • Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962

  Jarosław Sochacki

  Słupsk: Akademia Pomorska, 2014

  ss. 356

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN: 978-83-7467-228-3

   

   Całość rozprawy składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym poruszonokwestię idei jedności państwa karolińskiego do śmierci LudwikaDziecię w 911 r., zarówno na tle ideologicznym, jak i praktycznym, czyli politykipodziałów wewnątrzdynastycznych, co pozwala na łatwiejsze zrozumieniezjawiska wyłonienia się nowych dynastii, a także opowiadania sięich za tradycją frankijską. W rozdziale drugim rozpatrzono zagadnienie zasięgugeograficznego monarchii Henryka I i Ottona I, rekonstruującychdawne granice państwa wschodniofrankijskiego, a na odcinku wschodnimprzechodzących nawet do ofensywy, w wyniku czego doszło do opanowaniaziem Słowiańszczyzny połabskiej. Punkt trzeci niniejszej rozprawy dotyka kwestii ustrojowych strukturalnych formującego się państwa niemieckiego.
  Szczególny nacisk w tym rozdziale został położony na dziedziczenie tronu królewskiego i związane z tym kwestie obioru nowego władcy, rytuału koronacyjnego oraz wyłonienie się zasady niepodzielności państwa; a także na genezę zjawiska określonego w literaturze przedmiotu jako młodsze księstwa szczepowe. W punkcie tym nie poruszono instytucji tak zwanego kościoła państwowego, ponieważ upatrywanie przez starsze opracowania źródeł jego powstania w dążeniach Ottona I zmierzających do wzmocnienia władzy centralnej po buntach książąt, uczyniło zasadniejszym rozpatrzenie tego problemu w rozdziale następnym, poświęconym polityce wewnętrznej Henryka I i jego następcy na tronie królewskim. W ostatnim, piątym rozdziale zajęto się polityką zewnętrzną dwóch pierwszych władców z dynastii saskiej. Zastrzec się tu jednak wypada, że jest to określenie umowne, ponieważ, jak już zaznaczono wyżej, ówczesne państwo wschodniofrankijskie orientowało się w tradycji karolińskiej, podobnie jak i jego główni partnerzy na zachodzie i południu, co w zasadzie nakazywałoby mówić o polityce wewnątrz dawnego państwa Karola Wielkiego.
  W niniejszej rozprawie zdecydowano się unikać nazw Niemcy, niemiecki oraz Francja, francuski, wprowadzając natomiast w to miejsce takie określenia, jak państwo wschodniofrankijskie oraz państwo zachodniofrankijskie, natomiast nazwy Frankonia, frankoński odnoszą się tylko do
  obszaru plemienia Franków wschodnich. Wyjątek został uczyniony tylko dla Italii, gdzie często pojawia się nazwa współczesna. W związku z tym w pracy nie została omówiona kwestia pojawienia się terminu państwo niemieckie, ustalonego ostatecznie dopiero w XII w., oraz korespondujące z tym zagadnienie świadomości plemiennej czy też ponadplemiennej. Tak samo postąpiono w kwestii problemu określenia symbolicznej daty powstania państwa niemieckiego.

    (Ze Wstępu)

   

  Spis treści: 
  I. Idea polityczej jedności państwa karolińskiego do 911 r. 
  II. Zasięg geograficzny państwa wschodniofrankijskiego
  III. Elementy ustroju i struktury państwa wschodniofrankijskiego
  IV. Polityka wewnętrzna Henryka I i Ottona I
  Zakończenie
  Wykaz skrótów częściej cytowanych źródeł i czasopism
  Bibliografia
  Indeks nazw osobowych
  Indeks nazw miejscowych


 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

55,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty