IN TEMPORE BELLI ET PACIS. LUDZIE - MIEJSCA -PRZEDMIOTY

IN TEMPORE BELLI ET PACIS. LUDZIE - MIEJSCA -PRZEDMIOTYnr katalogowy: 881
 • In tempore belli et pacis. Ludzie - Miejsca - Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej

   

   

  Red. Tadeusz Grabarczyk, Anna Kowalska-Pietrzak, Tadeusz Nowak

  Warszawa : DiG, 2011

  ss. 700

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7181-656-7

   

  Tom prezentuje różnorodne prace badaczy z ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Teksty odmienne pod względem tematycznym, czy metodologicznym koncentrują się na trzech zasadniczych zagadnieniach: ludziach, miejscach, przedmiotach w okresie wojny i pokoju. Sięgając po bogaty materiał źródłowy, prezentują różnorodne kwestie historyczne, kulturowe, społeczne, obyczajowe od średniowiecza do XX wieku. Szczególną uwagę poświęcają Autorzy zagadnieniom związanym z wojskowością, historią społeczną oraz źródłoznawstwem i historiografią. Pracę uzupełniają tabele oraz ilustracje.

   

  Spis treści
  Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
  Tabula gratulatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
  Bibliografia prac prof. dr. hab. Jana Szymczaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
  Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
  I. LUDZIE
  Antoni BARCIAKPostrzeganie Polski i polskiej polityki władców czeskich przez autorów „Kroniki zbrasławskiej” . 47
  Marek CETWIŃSKIGrzech czy prawomocny wyrok? Tragedia Zbigniewa w opisach średniowiecznych kronik 57
  Małgorzata DĄBROWSKAŻyrafa dla cesarza . 65
  Mateusz GOLIŃSKISłużba wojskowa ludności wiejskiej w świetle spisów mobilizacyjnych
  z XV–wiecznego Śląska . 73
  Vladymir А. GORONCHAROVSKIJСпартак и римское военное искусство 91
  Sławomir GÓRZYŃSKI
  O pożytkach płynących z czytania inskrypcji nagrobnych 105
  Tadeusz GRABARCZYK„Po racku, po husarsku, z przyprawą tatarską” — początki przemian wojskowości polskiej u schyłku XV w. 117
  8 Spis treści
  Jerzy HAUZIŃSKI O wyprawie wojennej muzułmańskich ekstremistów — nizarytów (asasynów) przeciwko Szajzarowi . 129
  Wojciech IWAŃCZAK Przemyślidzi w polskiej historiografii XX w. . 145
  Anna JABŁOŃSKAO muzykach średniowiecznego Krakowa raz jeszcze 157
  Elżbieta JUNG Świat widziany oczyma Arystotelesa a świat Galileusza . 169
  Anna KOWALSKA–PIETRZAK Ziemskie, niebieskie i piekielne... Ludzie i zwierzęta w hagiografii Polski
  piastowskiej 179
  Krzysztof LATOCHA Początki kariery Wojciecha Malskiego (do 1419 r.) 191
  Krzysztof MIKULSKI Życie prywatne Mikołaja Kopernika, czyli sprawa Anny Schilling 207
  Anna ODRZYWOLSKA–KIDAWA „Stan rycerski jaki jest” — antymilitaryzm szlachecki połowy XVI w. . 213
  Zenon PIECH Władysław Semkowicz jako sfragistyk . 223
  Tomasz PIETRAS Pomocnicy Jana Muskaty w latach 1308–1318 241
  Marek PLEWCZYŃSKI Rotmistrze łęczyccy w XVI wieku 261
  Nicholas Victor SEKUNDA Katalog „pierwszych odkrywców” u Pliniusza i antyczni wynalazcy
  artylerii . 275
  Tomasz STOLARCZYK Prozopografia łęczyckiego konwentu dominikańskiego w średniowieczu . 285
  Sobiesław SZYBKOWSKI Polskie otoczenie starszego i młodszego Ścibora ze Ściborza i Beckova. Uwagi prozopograficzne 297
  Spis treści 9
  Jan TYSZKIEWICZ O Michale Glińskim, dworzaninie i dowódcy 317
  Zofia WILK–WOŚ Kariera Jana Chojeńskiego, czyli kilka uwag o życiu pewnego kanonika w późnośredniowiecznej Polsce . 327
  Teresa WOLIŃSKA Cesarze bizantyńscy w świetle relacji Liudpranda z Kremony . 337
  Janusz ZBUDNIEWEK Józef Łączyński (ok. 1670–1735) — „człowiek nauki doskonałej
  i rozsądku wielkiego” . 353
  Joachim ZDRENKA Genealogii Działyńskich na Złotowie część dalsza . 371
  II. MIEJSCA
  Tomasz JUREK Potyczka pod Koninem (24 IX 1331 r.) . 381
  Leszek KAJZER O pewnych różnicach pomiędzy Świnką a Ogonem albo rzecz o dwóch
  zamkach . 391
  Feliks KIRYK Przyczynek do historii osadnictwa żydowskiego w Małopolsce w XVII w. . 403
  Mirosław J. LESZKA Dlaczego Bizantyńczycy przegrali bitwę pod Anchialos (917)? Wersja Leona Diakona 409
  Klaus MILITZER Der Aufstand der Kölner gegen Erzbischof Anno II. von 1074 415
  Agata MŁYŃSKA Wieluń w „Rocznikach” Jana Długosza 425
  Wanda NOWAKOWSKA Spotkanie z Kreteńczykiem, który podbił Toledo 441
  Wiesław PUŚ Walki powstańcze w 1863 r. w Rawskiem 447
  10 Spis treści
  Ferenc SEBŐK The Castle of Nedec (Niedzica) in the 14th Century 455
  Aleksander SWIEŻAWSKI Koronacja w Poznaniu i jej przypuszczalna geneza 461
  Ryszard SZCZYGIEŁ Zainteresowanie kaliską procedurą wyboru rady miejskiej we Lwowie w drugiej połowie XVI wieku 469
  Alicja SZYMCZAKOWA Starania o kościół w Chojnach w 1488 r. . 477
  Błażej ŚLIWIŃSKI Wojna o Nakło między księciem wschodniopomorskim Świętopełkiem
  a księciem poznańskim Przemysłem I i o okolicznościach zawarcia pokoju
  w Kcyni z lipca 1256 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
  Jarosław WENTA O relacjach o założeniu zakonu krzyżackiego i jego pruskiej prowincji 499
  Stanisław M. ZAJĄCZKOWSKI Z dziejów Kamieńska w średniowieczu i początkach ery nowożytnej 509
  Hanka ŻEREK–KLESZCZ Chojeńskie dwory w XVII–XVIII w. . 519
  III. PRZEDMIOTY
  Marek ADAMCZEWSKI O pieczęci grodu łowickiego z 1777 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529
  Aleksander BOŁDYREW Arkebuzy w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej) . 539
  Marek CYBULSKI Ewolucja tytulatury w wybranych polskich tekstach urzędowych
  z XVI–XVIII w. . 551
  Sven EKDAHL „In crastino, die sancti Procopii” Überlegungen zu einer falsch interpretierten Datumsangabe in der Cronica conflictus 561
  Spis treści 11
  Marian GŁOSEK Nowożytny czekan z Głogowca w woj. podkarpackim . 569
  Tomasz JASIŃSKI Rymy i rytmy w „Kronice polskiej” Galla Anonima . 577
  Tomasz KURASIŃSKI Podkowa jako element wyposażenia grobowego na cmentarzyskach z terenów słowiańskich. Wstęp do problematyki 587
  Olgierd ŁAWRYNOWICZ De armis carnabilus et spiritualibus w „Kronice ziemi pruskiej” Piotra
  z Dusburga . 597
  Jerzy MAIK Zachodnioeuropejskie sukno w średniowiecznej Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
  Mariusz MIELCZAREK Monety Marka Aureliusza z wyobrażeniem broni Sarmatów . 617
  Tadeusz NOWAK Nieznany dokument Władysława, księcia dobrzyńskiego i łęczyckiego,
  z 1339 r. 625
  Tadeusz POKLEWSKI–KOZIEŁŁ, Maria ŻEMIGAŁA „Palpitantes et recentes…” Troska o świeże ryby na zamkowym stole w królewszczyznach wielkopolskich lat 1564–1565 633
  Piotr STRZYŻ Pistolet z zamkiem kołowym z dworu w Janiszewie koło Brześcia Kujawskiego . 655
  Witold ŚWIĘTOSŁAWSKI Początki broni palnej w Złotej Ordzie 665
  Janusz TANDECKI Średniowieczne księgi dotyczące obciążeń militarnych miast i mieszczan
  pruskich oraz ich edycje na przykładzie archiwaliów z Elbląga i Torunia . 673
  Jan TĘGOWSKI Dwa dokumenty mazowieckie z czasu sporu o spadek po wygaśnięciu płockiej
  linii Piastów . 683
  Wioletta ZAWITKOWSKA Nieznany dokument Jana Koniecpolskiego z 29 III 1449 r. (Przyczynek do dziejów Ratna i starostwa ratneńskiego w połowie XV w.) 693

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty