INSTYTUCJE WŁADZY U PRUSÓW W ŚREDNIOWIECZU

INSTYTUCJE WŁADZY U PRUSÓW W ŚREDNIOWIECZUnr katalogowy: 126
 • Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej)

  Dariusz Adam Sikorski

  Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych, 2010

  ss. 356 : mapy

  Format B5

  Oprawa miękka

  Bibliogr.

  ISBN 978-83-60839-43-0

  Ze wstępu :

  Prusowie - lud, któremu poświęcona jest niniejsza praca dawno już znikli z mapy Europy. Jeszcze w XIII w. ulegli militarnej przewadze zakonu krzyżackiego a w ciągu następnych stuleci rozpłynęli się w nowopowstałej strukturze państwa zakonnego.

   

  Spis treści:
  Wykaz załączonych map
  Wykaz skrótów
  WSTĘP
  Temat
  Baza źródłowa
  Historia badań
  I. KRAJ I LUDZIE
  Struktura terytorialna
  Nazwa kraju i ludu
  Charakterystyka pruskiej „regio”
  Specyfika kulturowa ziem pruskich pod władaniem zachodnich Bałtów
  Granice pruskiej „regio”
  Struktura polityczna
  Struktura osadnicza
  Struktura społeczna
  Struktura społeczna Prusów wcześniejszego średniowiecza (VI–VIII w.)
  Struktura społeczna Prusów o cechach hierarchicznych (IX–XI/XII w.)
  Struktura społeczna Prusów o cechach stratyfikacyjnych (XIII w.)
  II. INSTYTUCJE WŁADZY
  Wiec
  Definicja i terminologia
  Przykłady odbycia wiecu
  Skład zgromadzeń wiecowych
  Miejsce i czas zgromadzeń wiecowych
  Przebieg zgromadzeń wiecowych
  Zadania zgromadzeń wiecowych
  Ród–Rodzina
  Definicja i terminologia
  Przykłady występowania rodu–rodziny
  Budowa rodu–rodziny
  Zadania rodu
  Pan domostwa i jego rodzina
  Naczelnicy
  Definicja i terminologia
  Przykłady występowania naczelników
  Cechy naczelników
  Zadania naczelników
  Kapłani
  Definicja i terminologia
  Przykłady występowania kapłanów
  Cechy i zadania kapłanów
  III. OKRES KRZYŻACKI
  Podbój i przyczyny upadku Prus
  Nowe warunki bytu
  ZAKOŃCZENIE
  BIBLIOGRAFIA
  MAPY

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

37,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty