KOŚCIOŁY W DOBIE CHRYSTIANIZACJI

KOŚCIOŁY W DOBIE CHRYSTIANIZACJInr katalogowy: 8048
 • Kościoły w dobie chrystianizacji

  Wolińskie spotkania mediewistyczne III

  Red. Marian Rębkowski

  Szczecin: IAE PAN, 2016

  ss. 284

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-63760-65-6

   

   

  Spis treści / Contens
   
  Marian Rębkowski
  Wprowadzenie 
  Introduction 
   
  Ujście Odry w średniowieczu / The mouth of the Odra river in the Middle Ages 
   
  Wojciech Filipowiak, Michał Gierke, Karolina Kokora, Magda Kowalska 
  Zaginiona dokumentacja z przedwojennych badań archeologicznych w Wolinie
  The Lost Documcntation from the Pre-war Arehaeological Research in Wolin 
   
  Przemysław Urbańczyk
  Who were medieval „Wolinians”?
   
  Felix Biermann, Philipp Roskoschinski

  Late Slavic Elitę Graves and Silver Treasures from Stolpe upon Oder 
   
  Fred Ruchhóft
  Arkona - Heiligtum, Wohnplatz, Kriegsschauplatz 
   
  Misje w źródłach pisanych / Missions in the wrjtten records
   
  Jerzy Strzelczyk
  Wczesne misje Kościoła Wschodniego
  Early Missions of the Eastem Church
   
  Albrecht Classen
  Old High German Missionary Activities by Means of Zauberspruche-Charms.

  Anthropological-Religious Universals in the Early Middle Ages
   
  Leszek P. Słupecki
  Trzy zapożyczone motywy w żywotach św. Ottona z Bambergu.
  Beda Czcigodny, Sulpicjusz Sewerus i Ammianus Marcellinus jako tło źródeł mówiących o nawrócenia Pomorzan?
   
  Three Borrowed Motifs in the Lives of St. Otto of Bamberg. The Venerable Bede, Sulpicius Severus and Ammianus Marcellinus as the Background to the
  Narrative of the Conversion of the Pomeranians? 
   
  Marek Cetwiński
  Kościół i blade widmo pogaństwa: średniowieczna historiografia o chrystianizacji ziem polskich

  The Church and the Pale Spectre of Paganism: the Medieval Historiography of the Christianization of the Polish Lands 
   
  Kościoły w dobie chrystianizacji / Churches in the era of christianization 
   
  Hanna Kóćka-Krenz
  Najstarsze kościoły poznańskiego grodu
  The Oldest Churches in the Poznań Stronghold
   
  Tadeusz Baranowski
  Kościół drewniany w Kaliszu jako przykład możliwych rozwiązań architektonicznych we wczesnej fazie chrystianizacji Polski 
  The Timber Church in Kalisz as an Example of Possible Architectural Models at the Time of the Early Christianization of Poland
   
  Ulrich Muller
  Handeln im Raum: Von der Elitenkonversion zur mittelalterlichen Pfarrei in Wagrien
   
  Mieczysław Grabowski
  Stara Lubeka w dobie chrystianizacji Słowian połabskich
  Alt-Lubeck in the Era of the Christianization of the Elbe Slavs
   
  Stanisław Rosik
  Ecclesias de ramis arborum, ut novella tunc plantatio exigebat, construxit.
  Pierwsze pomorskie kościoły w świadectwie o misyjnych dokonaniach św. Ottona z Bambergu (XII wiek)
   
  Ecclesias de ramis arborum, ut novella tunc plantatio exigebat, construxit. 
  The First Pomeranian Churches in the Accounts of the Missionary Achievements of St. Otto of Bamberg (12th century)
   
  Marek Dworaczyk

  Kościół św. Wojciecha w Szczecinie 
  St. Adalbert’s Church in Szczecin
   
  Marian Rębkowski
  Ecclesia sancti Nicolai w Lubinie. Kościół grodowy z doby pomorskich misji Ottona z Bambergu 
  Ecclesia sancti Nicolai in Lubin. A Stronghold Church of the Period of the Pomeranian Mission of Otto of Bamberg
   

  Piotr Piętkowski

  Fundacja klasztoru benedyktynów w Stołpiu nad Pianą. Problem rozwiązany?
  The Foundation of the Benedictine House in Stolpe on the Piana River. Problem Resolved?
   
  Marcin Majewski

  Ecclesia sub ecclesia - czyli o świątyni odkrytej pod kościołem augustiańskim w Stargardzie 
  Ecclesia sub ecclesia - the Chapel Discovered under the Augustinian Church in Stargard
   
  Michał Brzostowicz
  Kościoły grodowe w Lądzie nad Wartą
  Churches of the Stronghold of Ląd on the Warta River

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

35,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty