KRÓL A PRAWO STANÓW DO OPORU

KRÓL A PRAWO STANÓW DO OPORUnr katalogowy: 740
 • Król a prawo stanów do oporu

  Red. Mariusz Markiewicz, Edward Opaliński, Ryszard Skowron

  Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2010

  ss. 437

  Format B5

  Oprawa twarada

  ISBN 978-83-61866-16-9

  spis treści:

  Mariusz Markiewicz, Wstęp
  Prawo oporu w teorii politycznej
  w średniowiecznej i nowożytnej Europie
  Krzysztof Baczkowski, Złota Bulla króla węgierskiego Andrzeja II
  z roku 1222 i jej wpływ na prawo oporu stanów przeciw monarsze
  w środkowej Europie w średniowieczu
  Andrzej Zakrzewski, Prawo oporu w Wielkim Księstwie Litewskim od
  wieku XIV do XVIII
  Stanisław Grzybowski, Prawo oporu – dylemat szekspirowski
  Juan Francisco Pardo Molero, Władza królewska, przywileje stanowe
  i prawo oporu w Koronie Aragonii w wieku XVI i XVII
  Zdenĕk Vybíral, Konflikty stavů s panovníkem jako projev politické
  komunikace v českém stavovském státě (1500-1620)
  Prawo oporu w praktyce w średniowiecznej
  i nowożytnej Europie
  Jerzy Sperka, Bożena Czwojdrak, Konfederaci Spytka z Melsztyna
  z roku 1439
  Ewa Dubas-Urwanowicz, Stronnicy królewscy i opozycjoniści wobec
  monarchy w dobie zjazdu lwowskiego i rokoszu sandomierskiego.
  Próba porównania
  Allan I. Macinnes, Confessional Confederations and Rights of Resistance
  in Scotland, Ireland and England, 1638-1652
  Andrzej K. Link-Lenczowski, Anglia Karola II. W kręgu władzy
  i religii
  Anna Filipczak-Kocur, Niewykorzystane prawo do oporu w Danii
  w roku 1660
  Zbigniew Anusik, Przykład szwedzki – konfederacja z Anjala
  Rokosze Zebrzydowskiego i Lubomirskiego
  Mirosław Nagielski, „Inter majestatem ac libertatem”. Rzeczpospolita
  w dobie rokoszy doby panowania Wazów (1606-1666)
  Henryk Wisner, W imię praw i zwyczajów, czyli wbrew nim. Rokosz
  Zebrzydowskiego 1606-1607
  Edward Opaliński, Zjazd rokoszowy w Jędrzejowie w roku 1607
  Dariusz Kupisz, Problem obronności państwa w pismach politycznych
  doby rokoszu sandomierskiego
  Andrzej Rachuba, Litwa wobec rokoszu Jerzego Lubomirskiego 1664-
  1667
  Igor Kraszewski, Antykrólewskie działania Jerzego Lubomirskiego
  w oczach Francji (1660-1664)
  Janusz Dąbrowski, W odmętach rokoszu – zerwanie wiosennego sejmu
  w roku 1666
  Jerzy Urwanowicz, Konfederacje wojskowe – akceptowana uzurpacja
  prawa do oporu w Rzeczypospolitej XVII wieku?
  Konfederacje przeciwko dworowi w wieku XVIII
  w Rzeczpospolitej
  Rafał Niedziela, Spór o przyczyny detronizacji Augusta II z roku 1704
  w publicystyce politycznej przedostatniego bezkrólewia
  Andrej Macuk, Konfederacje powiatów Wielkiego Księstwa Litewskiego
  w obronie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733-1736
  Tomasz Ciesielski, „Alarmy konfederackie” w pierwszej połowie
  panowania Augusta III
  Katarzyna Kuras, Familia wobec planów konfederacji Potockich
  w roku 1741
  Opinie współczesnych o prawie do oporu
  Roman Sobotka, Opór władcom w świetle „Roczników” Jana Długosza
  Aleksandra Barwicka, Prawo do oporu w świetle „silva rerum” z okresu
  po rokoszu Lubomirskiego
  Adam Perłakowski, „Was eine Conföderation in Pohlen?” Refleksje
  Johanna Wendela Bardiliego na temat związków szlachty koronnej
  w latach 1703-1704
  Dariusz Rolnik, Konfederacja jako instrument działania politycznego
  w opinii szlachty czasów stanisławowskich (1764-1795)
  Wykaz skrótów

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

65,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: do tygodnia

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty