KULTURA MONASTYCZNA PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ BUŁGARII

KULTURA MONASTYCZNA PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ BUŁGARIInr katalogowy: 4716
 • Kultura monastyczna późnośredniowiecznej Bułgarii

  Jan Mikołaj Wolski

  Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2018

  ss. 232

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-8142-094-5

   

  Spis treści

  Wstęp 7

  Rozdział I. Źródła 13
  1. Lektury mnisze 15
  1.1. Inwentarze bibliotek klasztornych 17
  1.2. Lektury mnichów według typikonów 22
  1.2.1. Psalmodia, hymnografia, lektury biblijne 23
  1.2.2. Lektury zalecane przez typikony i inne świadectwa piśmienne 27
  1.3. Repertuar kodeksów zachowanych 31
  1.4. „Impact factor”: dzieła cytowane 33
  2. Teksty normatywne 35
  3. Żywoty późnośredniowiecznych mnichów bułgarskich 38
  4. Żywoty świętych mnichów napisane w XIII–XIV w. 42
  5. Dokumenty donacyjne 46

  Rozdział II. Kultura monastyczna 49
  1. Ideały życia monastycznego 50
  1.1. Kseniteia, wyobcowanie, wyrzeczenie się świata i siebie 59
  1.2. Pokuta 75
  1.3. Modlitwa 78
  2. Style życia monastycznego 82
  2.1. Cenobityzm 82
  2.2. Anachoretyzm 89
  2.3. Hezychazm i semianachoretyzm 93
  2.4. Idiorytmia, autoproskoptyzm i inne nieprawidłowości w życiu monastycznym 96
  3. Mnisi a społeczeństwo 101
  3.1. Życiorysy świętych mężów 104
  3.2. Opiekunowie i obrońcy państwa 132
  3.3. Duszpasterstwo mnisze 139
  3.4. Klasztory – centra działalności gospodarczej, literackiej i edukacyjnej 147

  Zakończenie 151

  Aneks. Nomokanon CIAI 1160 153

  Wykaz skrótów 191

  Bibliografia 195
  Źródła 195
  Opracowania 201

  Summary 217

  Indeks osób 219

  Indeks nazw geograficznych, miejscowych i etnicznych 223

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

46,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty