MONETA POLSKA I OBCA W ŚREDNIOWIECZU

MONETA POLSKA I OBCA W ŚREDNIOWIECZUnr katalogowy: 9489
 • Moneta polska i obca w średniowieczu

  Stanisław Suchodolski

  Warszawa: IAE PAN, 2017

  ss. 641

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-63760-98-4

  SPIS TREŚCI

  Od Redaktora
  Spis skrótów
  Wstęp

  I. HISTORIA MONETY POLSKIEJ
  1. Czy moneta polska ma już tysiąc lat?
  2. Uwaga, fałszerstwo! O rzekomych znaleziskach denarów z legendą GNEZDVN CIVITAS i innych monetach z czasów Bolesława Chrobrego
  3. Jeszcze o brakteatach Bolesława Krzywoustego
  4. Chronologia monet Władysława II i Bolesława Kędzierzawego 
  5. Zmiany chronologii i atrybucji monet polskich z XII/XIII wieku w świetle skarbu z Głogowa
  Aneks: Skarb monet z XII i początku XIII wieku z Głogowa (informacja wstępna)
  6. [C]AZIMIR DVX - brakteat Leszka Białego?
  7. Kilka uwag o brakteatach małopolskich z końca XII i z pierwszej połowy XIII wieku
  8. Uwagi o monecie Pomorza Gdańskiego w XIII wieku
  9. Kościan - nieznana mennica okresu kwartnikowego w Wielkopolsce
  10. Skarb z Ostrowa Lednickiego i problem kwartników śląskich
  11. Nowy typ kwartnika śląskiego z Vidnavy
  12. Skąd pochodzili mincerze mennicy krakowskiej na przełomie XIV і XV wieku?
  II. HISTORIA MONETY OBCEJ
  1. Pierwsza moneta z czasów regencji cesarzowej Teofano. Skład i data ukrycia skarbu z Maurzyc pod Łowiczem
  2. Monety świętego Wojciecha
  3. Ikonografia monet Sobiesława Sławnikowica
  4. Mennictwo kobiet w X/XI wieku
  5. Włócznia świętego Stefana
  6. Wschód czy Zachód? O wzorcach ikonograficznych węgierskich monet miedzianych tzw. typu bizantyjskiego
  III. NAPŁYW MONET, ICH OBIEG I TEZAURYZACJA
  1. Drogi rzeczne i morskie handlu bałtyckiego: świadectwo monet z IX-XI wieków
  2. Kontakty między ośrodkami nadmozańskimi a Polską w X і XI wieku w świetle źródeł numizmatycznych
  3. Monety z X і XI wieku z Moguncji, Spiry i Wormacji znalezione w Polsce. Przyczynek do datowania oraz określenia dróg napływu i obiegu
  4. Znalezisko monety Ethelwulfa króla Wessexu w dawnym Truso 
  5. Skarb monet z XI wieku z miejscowości Mniszki pod Łęczycą (ukryty po 1027 roku)
  6. Monety, odważniki i waga z badań archeologicznych w Lądzie
  7. Monety z badań wykopaliskowych prowadzonych w Łeknie w latach 1987-1996
  IV. NUMIZMATYKA A SFRAGISTYKA I GENEALOGIA
  1. Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej
  2. Dawne skarby na nowo odnalezione. Próba rekonstrukcji zespołu za pomocą badań genealogicznych
  V. HISTORIA BADAŃ
  1. Najdawniejsze monety ziemi lechickiej. Jak powstawała klasyfikacja najstarszych monet polskich
  2. Feliks Łoyko - pionier badań nad historią pieniądza w Polsce - rówieśnik Mikuláša Adaukta Voigta
  3. Tadeusza Wolańskiego zwycięstwo zza grobu, czyli nowy typ denara Bolesława Chrobrego
  4. Rzekomy denar Bolesława Chrobrego, czyli co Beyer pisał o Lelewelu 
  5. Kazimierza Stronczyńskiego metody badania monet wczesnośredniowiecznych

  Epilog. Refleksje o jubileuszach
  Indeks osób
  Indeks nazw geograficznych i etnicznych

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

79,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty