OD GRODÓW CZERWIEŃSKICH DO LINII CURZONA

OD GRODÓW CZERWIEŃSKICH DO LINII CURZONAnr katalogowy: 3514
 • Od Grodów Czerwieńskich do Linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII-XXI wieku t.1-2

  Red. Matthias Hardt, Marcin Wołoszyn

  Warszawa: IAE PAN, 2020

  ss. 720+696

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-3-96023-156-1

   

  SPIS TREŚCI

  TOM I

   

  Marcin Wołoszyn

          Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona - wprowadzenie

  1.1. GRODY CZERWIEŃSKIE, POGRANICZE POLSKO-RUSKIE W WIEKACH ŚREDNICH.

  ANALIZA ŹRÓDEŁ PISANYCH I KARTOGRAFICZNYCH

  Adrian Jusupov

  .Hepsem, II IIHbI rpansr" czy też "rpO,Il;bI qepBeHbcKbUI"?

          Dzieje ziemi czerwieńskiej w źródłach pisanych X-XIII wieku

  Andrzej Janeczek

          Organizacja terytorialna zachodnich ziem Rusi pomiędzy pełnym i późnym średniowieczem

  1.2. GRODY CZERWIEŃSKIE, POGRANICZE POLSKO-RUSKIE W WIEKACH ŚREDNICH
  I WSPÓŁCZEŚ
  NIETOPONOMASTYKA I ETNOLOGIA

  Christian Zschieschang

  Osadnictwo wokół Trepczy, Czermna i Gródka we wczesnym średniowieczu okiem językoznawcy.

          Uwagi metodyczne i analiza przestrzenna

  Roman Czmełyk, Lech Mróz

          Nowe granice na dawnej ziemi czerwieńskiej. Antropologiczne badania pogranicza

  1.3. GRODCZERWIEŃSKIE, POGRANICZE POLSKO-RUSKIE

  W UJĘCIU HISTORYSZTUKI I ARCHEOLOGÓW W XVIII-XXWIEKU. DZIEJE BAD

  Mirosław P. Kruk

  Wkład polskich historyków sztuki w badania nad Bizancjum, Rusią Kijowską

          i pograniczem polsko-ruskim

  Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn

  Narodziny mitu. Pierwsza identyfikacja grodu Czerwień, opis grodziska w Czermnie

          i jego zaplecza w relacjach z XIX wieku

  Marcin Wołoszyn

  Pogranicze polsko-ruskie, w tym Grody Czerwieńskie w badaniach polskich, ukraińskich;

                  rosyjskich i niemieckich archeologów i historyków w XX-XXI wieku. Wybrane problemy

  1.4WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW PRAC WYKOPALISKOWYCH
  NA TE
  RENIE GRODÓW CZERWIEŃSKICH (1952-1955)

  AndrzeAbramowicz

  Grody Czerwieńskie (1952-1955).

        Wspomnienia uczestnika badań

  Jerzy Gąssowski

  Grody Czerwieńskie (1952-1955).

        Wspomnienia uczestnika badań

  Jerzy Okulicz-Kozaryn, Marcin Wołoszyn

  Badania archeologiczne Grodów Czerwieńskich w latach 1952-1955.

        Rozmowa z profesorem dr. hab. Jerzym Okuliczem-Kozarynem

  Konrad Jażdżewski

  Grody Czerwieńskie (1952-1955).

        W spomnienia uczestnika badań

  1.5. INDEKSY (KONKORDANCJE) ORALISTA INSTYTUCJI,
  KTÓRE ZGODZIŁY SIĘ NA PUBLIKACJĘ RYCIN
  ORAZ ZDJĘĆ CHRONIONYCH 
  PRAWEM AUTORSKIM

  Barbara Chudzińska, Iwona FlorkiewiczAndrzej Janeczek, AdriaJusupović,
  Mirosław P. Kruk, Aleksandr Mus
  in, Magdalena Rzucek

        Indeks (konkordancja) nazw osobowych

  Barbara Chudzińska, Iwona Florkiewicz, Andrzej Janeczek,

  Katarzyna Kuźniarska, Aleksandr Musin

        Indeks (konkordancja) nazw geograficznych i historycznych

  Marcin Wołoszyn

  Lista instytucji, które zgodziły się na publikację rycin oraz zdjęć

                  chronionych prawem autorskim

   

  TOM II

   

  Marcin Wołoszyn

        Cherven' Towns - the history ofthe research. A short introduction to a very long paper

  11.1. CHERVEN' TOWNS AND THE POLISH-RUTHENIAN BORDERLAND ITHE EYES OF
  HISTORlANS BETWEEN THE 18TH AND THE 21 
  SCENTURY. THE HISTORY OF STUDIES

  Katarzyna Błachowska

  Cherven' Towns: "the golden apple" in archaeology - "the Gordian knot" in historiography.
  The history of the region until 1340, as presented by Polish, Russian and Ukrainian historians in the 18th_20th century

  11.2. INDEXES (CONCORDANCES) AND THE LIST OF INSTITUTIONS
  THAT PERM
  ITTED TO PUBLISH COPYRIGHTED GRAPHIC MATERIALS

  Katarzyna Błachowska, Barbara Chudzińska, Iwona Florkiewicz, Aleksandr Musin

        Index (concordance) of personal names

  Katarzyna Błachowska, Barbara Chudzińska, Tomasz Dzieńkowski, Iwona Florkiewicz,

  Katarzyna Kuźniarska, Aleksandr Musin

        Index (concordance) of geographical and historical names

  Marcin Wołoszyn

         The list of institutions that permitted to publish copyrighted graphic materials

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

169,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty