ORIGINES FONTES ET NARRATIONES

ORIGINES FONTES ET NARRATIONESnr katalogowy: 864
 • Origines fontes et narrationes - pośród kręgów poznania historycznego

  Prace ofiarowane Profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin

  Red. Marek Cetwiński, Maciej Janiak, Marek Nita

  Częstochowa: AJD, 2018

  ss. 1100

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7455-565-4

   

  Spis treści

  Przedmowa ............................................................................................................ 11 Tabula gratulatoria ................................................................................................ 13 Jadwiga Borowska-Antoniewicz Bibliografia prac Marcelego Antoniewicza ........................................................ 15 Marek Cetwiński O twórczości Jubilata słów parę .......................................................................... 29 I. Wokół źródeł Idzi Panic Capcanus princeps Hunorum… inter Sabariam et Carnontum habitandi locum accepit. Uwagi na temat upadku państwa Awarów ............................... 41 Jarosław Wenta O Historii Aleksandra Wielkiego, czyli: co dalej w dyskusji o Kronice Anonima – tzw. Galla ......................................................................... 51 Henryk Wąsowicz Ilustracje chronologiczne w Computus ecclesiasticus Jana Sacrobosco .......... 59 Ewelina Policińska Quoniam procendente tempore facile oblivion traduntur ea, que minus firmiter sunt memorie commendata. Kancelaria księcia Henryka Pobożnego ............................................................................................. 73 Leszek Wojciechowski Kobiety i zwierzęta w dziełach Tomasza z Cantimpré (XIII wiek)...............101 Wojciech Iwańczak Co tzw. Dalimil sądził o Polsce i jej mieszkańcach ........................................129 Grzegorz Żabiński Traktaty szermiercze proboszcza Johannesa Lecküchnera z II połowy XV wieku ..............................................................................................................139 Andrzej Rachuba Wartość informacyjna Compendium Wojciecha Wijuka Kojałowicza .........................................................................149 Mirosław Nagielski Instrukcja na sejm ordynaryjny w Warszawie 9 XI 1666 roku szlachty pińskiej...................................................................................................157 6 | Krzysztof Skupieński „Próba pióra, kałamarza, atramentu i pisarza”. Przysłowia polskie ze zbioru Samuela Adalberga jako źródło do dziejów kultury pisma .......................................................................................................175 II. Symbole, herby i rodowody Barbara Kowalska W drodze do nieba i na zwykły stóg siana – kilka odsłon średniowiecznej drabiny ....................................................................................189 Przemysław Mrozowski Herb w przestrzeni późnośredniowiecznego kościoła prowincjonalnego w Małopolsce. Przykład Zbyszyc ..................................................................... 203 Jūratė Kiaupienė Litewska Pogoń w XV-wiecznej kronice Eberharda Windeckego ............... 219 Hieronim Grala Zygmunt III – potomek „Moskiewskiej” księżniczki? (Wokół praw Wazów do carskiego tronu) ...................................................... 229 Jan Jurkiewicz Kreacja przeszłości magnackiego rodu – przykład Ogińskich .................... 245 Iwona M. Dacka-Górzyńska L’influence de l’héraldique française sur l’héraldique polonaise au XVIIIe siècle – quelques remarques............................................................ 271 Sławomir Górzyński Witosławscy herbu Nieczuja ............................................................................ 279 Кривошея Ігор, Ярцун Юлія Герби шляхти уманського повіту (за матеріалами родовідної книги) .............................................................................................. 293 Piotr Dymmel Projekt herbu Lublina z 1931 roku .................................................................. 311 Ks. Paweł Wolnicki Herb w praktyce administracyjnej jednostek samorządu terytorialnego ................................................................................. 327 Spis treści | 7 III. W stronę biografistyki - człowiek w przemianach czasu Jerzy Hauziński As-Sajjida Arwa Bint Ahmad – królowa-kapłan w islamskim Jemenie ..... 339 Błażej Śliwiński Młodzieńcze czyny Bolesława Krzywoustego pod Santokiem w latach 1100–1101............................................................................................ 349 Katarzyna Chmielewska Multe inquietudines occurrerunt et temptationes gravissime. Kłótnie między zakonnikami w relacjach średniowiecznych kronik klasztornych ... 361 Jerzy Sperka Jan z Bierawy i Zubrzy beneficjentem króla Władysława Jagiełły ............... 373 Zigmantas Kiaupa Kanonik mytnikiem. Kartka z dziejów Litwy w pierwszej połowie XVI wieku  ...................................................................... 383 Anna Odrzywolska-Kidawa Fałszywi apostołowie i egzorcyzmy na Jasnej Górze w XVI-wiecznych przekazach źródłowych ..................................................... 397 Henryk Wisner Rokoszanin. Kilka słów o Januszu Radziwille (1579–1620)......................... 413 Katarzyna Milik Koproterapia w osiemnastowiecznym Compendium medicum auctum ... 423 Andrzej Stroynowski Rola Michała Hieronima Radziwiłła w obradach sejmu rozbiorowego 1773–1775 .......................................................................................................... 445 Maciej Trąbski Pojedynek dwóch Litwinów. Szkic do dziejów dyscypliny wojskowej w epoce nowożytnej........................................................................................... 457 Tadeusz Dubicki Biografia oficera WP II Rzeczpospolitej ......................................................... 465 Ks. Jan Związek Ks. Marian Leon Fulman – proboszcz parafii św. Zygmunta w Częstochowie (1907–1918)........................................................................... 477 Janusz Zbudniewek osppe Jasnogórski samarytanin o. Stanisław Nowak w posłudze byłym obrońcom Warszawy osadzonym w niemieckich stalagach ................................................................................... 523 8 | IV. Historia świata najbliższego Jacek Laberschek Początki Nakła Lelowskiego. Przyczynek do dziejów rodziny Koniecpolskich herbu Pobóg ............................................................. 541 Janusz Łosowski Obraźliwe słowa, złorzeczenia i gesty w małym mieście okresu staropolskiego (na przykładzie podlubelskich Bełżyc) .................... 553 Marek Nita Dzieje elektrowni w Sosnowcu do 1918 roku ................................................ 571 Karolina Studnicka-Mariańczyk Dzieje sieradzkiego Zakładu Karnego od chwili powstania do początku II wojny światowej ....................................................................... 597 Dariusz Złotkowski „Okno Wystawowe Przemysłu Okręgu Częstochowskiego” w 1933 roku. Między wystawą przemysłową a polityką sanacji ......................................... 615 Maciej Janik Jurajski mikroświat – próba syntetycznej ramy interpretacyjnej rozwoju wspólnoty lokalnej .............................................................................. 637 V. W przestrzeni organizacji społeczeństwa i państwa Damian Kała Wojewoda krakowski Klemens z Ruszczy – w trybach średniowiecznych mechanizmów władzy ...................................................... 679 Alicja i Jan Szymczakowie Wójtostwo w Nowej Brzeźnicy w XIII–XVI wieku ....................................... 691 Ryszard Szczygieł Jan Gabriel Tęczyński wobec gmin miejskich Lublina i Parczewa. O roli starostów w życiu miast królewskich w pierwszej połowie XVI wieku ...................................................................... 715 Anna Łosowska Pastor civitatis, sezonowy sługa miejski na przełomie XV i XVI wieku (na przykładzie miasta Przemyśla) .................................................................. 729 Aleksander Smoliński Kamieniec Podolski – dzieje i obecny stan twierdzy ..................................... 739 Spis treści | 9 Tomasz Ciesielski Antoniego Zabłockiego dylematy zawodowe. Konsulat polski nad brzegiem Morza Czarnego w latach 80. i na początku lat 90. XVIII wieku ........................................................................................................ 767 Artur Kijas Księża społecznicy w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIX wieku ........................................................................................................... 795 Jacek Matuszewski Ile procesów o Morskie Oko? ........................................................................... 805 Andrzej Chwalba Jak żyć, by przeżyć. Polska: 1914–1918 ........................................................... 815 VI. Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej Jerzy Strzelczyk Od Hamburga do Akwilei. Biskupstwa na zachodnim skraju Europy Środkowo-Wschodniej ........................................................................ 831 Vratislav Vaníček Družina, nebo šlechta? K sociálnímu zázemí raně „slovanského“ státu (Čechy, Kyjevská Rus, Polsko) .......................................................................... 843 Andrzej Dubicki Znaczenie kampanii wołoskiej Karola Roberta w 1330 roku dla umocnienia się państwa wołoskiego ......................................................... 869 Jan Tęgowski W sprawie prawosławnego chrztu Jagiełły...................................................... 887 Наталля Сліж Побыт гарадзенскіх мяшчан у XVI – першай палове XVIІ стст ............... 901 Юрий M. Эскин Местничество и Смоленская войнa ......................................................... 927 Вячеслав Н. Козляков „С смехом и с щелканьем сабельным…” (о последствиях дипломатического разрыва Московского государства и Речи Посполитой в 1653 г. .......................................................................... 941 10 | VII. Historiozofia, historiografia, edukacja historyczna Adam Olech W sprawie destrukcji substancjalności świata ............................................... 949 Dorota Żołądź-Strzelczyk ,,Obcych języków siła umieć jest dar Boży”– XVII-wieczne poglądy na nauczanie języków ........................................................................................ 963 Krzysztof Czajkowski Tadeusz Kościuszko Mickiewicza .................................................................... 975 Tadeusz Srogosz Postacie Janusza i Bogusława Radziwiłłów w historiografii Ludwika Kubali .................................................................................................. 985 Anna Czerniecka-Haberko Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Piotr Wielki w twórczości historycznej Adama Mickiewicza ............................................ 999 Євген Сінкевич Проблема поширення міфів і стереотипів у суспільній свідомості та історіографії ........................................................................ 1013 Анна Ткачук Основні підходи до висвітлення постаті Богдана Хмельницького істориками України і Республіки Польща .................................................................................. 1021 Anna Wypych-Gawrońska Dramat historyczny w teatrze częstochowskim. Sceniczny obraz historii i jego odbiór w lokalnych mediach .................................................. 1029 Norbert Morawiec Nauczyciel, metaforyka lokalności-globalności a regionalizm w szkolnej edukacji .......................................................................................... 1039 Franciszek Sobalski Z dziejów Archiwum Państwowego w Częstochowie (do 1989 roku) .................................................................................................. 1063 Andrzej J. Zakrzewski Historyk na prowincji. Jak się rodziła historia w AJD? Subiektywna geneza kierunku .........................................................................1093

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

129,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty