PIECZYNGOWIE

PIECZYNGOWIEnr katalogowy: 8660
 • Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy

  Aleksander Paroń

  Wrocław: IAE PAN, 2015

  ss. 520

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-63760-55-7

   

   

  SPIS TREŚCI

   

  WSTĘP                                                                                                                                9

   

  1. 1.    Źródła pisane                                                                                                         12
  2. 2.    Źródła archeologiczne                                                                                           28
  3. 3.    Stan badań. Proponowana procedura badawcza                                                   30

   

  Rozdział 1

  Stepy czarnomorsko–kaspijskie. Warunki naturalne                     35

   

  1.1 Wielki Step. Uwagi ogólne                                                                                            36

  1.2 Stepy czarnomorsko-kaspijskie. Geografia fizyczna                                                     38

  1.3 Stepy czarnomorsko-kaspijskie. Geografia historyczna                                                 44

   

  Rozdział 2

  Stepy czarnomorsko-kaspijskie.

  Zarys stosunków etnicznych i politycznych do końca IX wieku        63

   

  2.1 Okres dominacji koczowników pochodzenia irańskiego                                               63

  2.2 Gocki epizod                                                                                                                  78

  2.3 Okres dominacji koczowników tureckich                                                                      86

   

  Rozdział 3

  Najwcześniejsze dzieje Pieczyngów                                                             105

   

  3.1 Problem etnogenezy                                                                                                       105

  3.2. Pieczyngowie na stepach Zawołża                                                                               116

  3.3 Wojny Pieczyngów z Węgrami. Wędrówka na stepy czarnomorskie                            125

   

  Rozdział 4

  Struktury i formy egzystencji                                                                       151

   

  Wstęp                                                                                                                                   151

  4.1 Organizacja społeczna i polityczna                                                                                158

  4.2 Gospodarka                                                                                                                    188

  4.3 Wojskowość                                                                                                                   218

  4.4 Tożsamość etniczna i system wartości                                                                           245

   

  Rozdział 5

  Pieczyngowie U SZCZYTU ZNACZENIA POLITYCZNEGO                              283

   

  5.1 Granice i wewnętrzne podziały terytorialne nowej Pieczyngii                                      283

  5.2 Przesłanki polityczne relacji Pieczyngów z sąsiadami                                                   295

  5.3 Dzieje Pieczyngów do 945 roku. Na skrzyżowaniu płaszczyzn politycznych              299

  5.4 Pieczyngowie jako sojusznicy Bizancjum                                                                      322

   

  Rozdział 6.

  Upadek znaczenia Pieczyngów na stepach czarnomorskich      339

   

  6.1 Ruś, Pieczyngowie i Uzowie (972-1036)                                                                      339

  6.2 Bizancjum i Pieczyngowie w przededniu migracji koczowników na Bałkany              366

  6.3 Migracja Pieczyngów na Bałkany                                                                                  371

   

  Rozdział 7

  Schyłek.

  Pieczyngowie na terytorium państw sąsiadujących ze stepem 379

   

  7.1 Pieczyngowie w Bizancjum: 1047-1091                                                                        381

  Bunt

  Pozorna lojalność (1053-1072)

  Pieczyngowie a Bizancjum w okresie kryzysu lat 70-tych

  Ku unicestwieniu (1081-1091)

  Epilog: Beroe 1122

  7.2 Pieczyngowie w monarchii Arpadów                                                                            423

  7.3 Pieczyngowie na Rusi                                                                                                    436

  7.4 Pieczyngowie w monarchii Piastów (?)                                                                         440

   

  ZAKOŃCZENIE                                                                                                                445

   

  WYKAZ SKRÓTÓW                                                                                                         449

   

  BIBLIOGRAFIA                                                                                                                451

  Źródła                                                                                                                                  451

  Opracowania                                                                                                                        458

   

  MAPY                                                                                                                                             489

   

  SUMMARY                                                                                                                        494

   

  INDEKS OSÓB                                                                                                                  505

   

  INDEKS NAZW ETNICZNYCH I GEOGRAFICZNYCH                                            511

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty