POGRANICZA W POLSKICH BADANIACH MEDIEWISTYCZNYCH

POGRANICZA W POLSKICH BADANIACH MEDIEWISTYCZNYCHnr katalogowy: 8767
 • Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3

  Red. Andrzej Janeczek, Michał Parczewski, Michał Dzik

  Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2019

  ss. 416

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7996-694-3

   

  Spis treści

   

  ANDRZEJ JANECZEK, MICHAŁ PARCZEWSKI, Wprowadzenie  

   

  Część I. Na styku Wschodu i Zachodu

   

  SYLWIA JĘDRZEJEWSKA, Południowo-wschodnia strefa osadnictwa wczesnosłowiańskiego w Polsce. Stan rozpoznania źródeł archeo­logicznych

   

  ADRIAN JUSUPOVIĆ, Żaden książę nie wszedł tak daleko w lacką jak Włodzimierz Wielki. Wydarzenia z końca X wieku i ich recepcja w XIII wieku

   

  MICHAŁ DZIK, Cmentarzyska i migracje. Osadnictwo w północnej części pogranicza polsko-ruskiego w XI-XII wieku w świetle materiałów ze stanowisk sepulkralnych

   

  JERZY GINALSKI, PIOTR N. KOTOWICZ, Gród u „wrót węgierskich" - staroruski Sanok i jego najbliższe zaplecze

   

  ANDRZEJ JANECZEK, Ruś w Koronie: stara nazwa i nowa tożsamość regionalna (po aneksji w połowie XIV wieku)

   

  GRZEGORZ JAWORIus Valachicum jako narzędzie kolonizacji ob­szarów peryferyjnych (na przykładzie pogranicza polsko-ruskiego w XIV-XVI wieku)

   

  TADEUSZ M. TRAJDOS, Życie religijne w archidiecezji halickiej/lwowskiej do końca XV wieku

   

  KRZYSZTOF STOPKA, Katolicyzm ormiański na Wschodzie a kształ­towanie się struktur organizacyjnych Kościoła ormiańskiego w Kró­lestwie Polskim i w Wielkim Księstwie Litewskim (XIV-XV wiek)

   

  ALEKSANDER PAROŃ, Dlaczego powstały „Dzikie Pola"? Trudne sąsiedztwo społeczności koczowniczych i rolniczych na przykładzie południowo-wschodnich kresów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księ­stwa Litewskiego

   

  RENATA TRAWKA, Z badań nad kancelarią arcybiskupów halickich i lwowskich. Formularz dokumentów Jakuba Strepy

   

  Część II. Na pograniczu Słowiańszczyzny i Skandynawii — polskie badania nordystyczne

   

  JAKUB MORAWIEC, Sigvatr Þorðarson - skald między poezją i polityką

   

  ŁUKASZ NEUBAUER, Skomplikowane relacje geopolityczne w dziesiąto- wiecznej Anglii na przykładzie Æscfertha, northumbryjskiego zakładnika wymienionego w anglosaskim poemacie Bitwa pod Maldon

   

  JOANNA SRHOLEC-SKÓRZEWSKA, Więzy rodzinne na podstawie analizy ślubów składanych świętym oraz darowizn ex-voto w islandzkiej tradycji średniowiecznej

   

  RENATA LEŚNIAKIEWICZ-DRZYMAŁA, Legenda Sigurda Fáfnisbani na portalach norweskich kościołów słupowych — interpretatio christiana przed­chrześcijańskiego mitu?

   

  Część III. Materiały sekcji 20 (Sekcja otwarta)

   

  MAŁGORZATA KOŁACZ-CHMIEL, Związki przedmałżeńskie a moral­ność wiejska w Polsce XV wieku

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty