PRAWNE UWARUNKOWANIE FUNKCJONOWANIA RODZINY

PRAWNE UWARUNKOWANIE FUNKCJONOWANIA RODZINY nr katalogowy: 8136
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku

  Artur Lis

  Lublin: KUL, 2015

  ss. 290

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-8061-042-2

   

  SPIS TREŚCI

  WYKAZ SKRÓTÓW

  WSTĘP
  1. Temat badań
  2. Źródła
  3. Literatura
  4. Struktura rozprawy

  Rozdział I
  ŹRÓDŁA JURYDYCZNE I LITERACKIE JAKO PODSTAWA WIEDZY O RODZINIE W ŚREDNIOWIECZU 
  1.1. Kronika polska Galla Anonima
  1.2. Kronika polska mistrza Wincentego Kadłubka
  1.3. Najstarszy Zwód Prawa Polskiego - tzw. Księga elbląska
  1.4. Księga założenia klasztoru Najświętszej Panny Marii w Henrykowie tzw. Księga henrykowska

  Rozdział II
  PRAWNE ZNACZENIE POKREWIEŃSTWA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ
  2.1. Władza rodzicielska
  2.1.1. Pokrewieństwo
  2.1.2. Władza ojcowska
  2.1.3. Mężczyźni - stosunek do rodziców i braci
  2.1.3.1. Krak i jego synowie
  2.1.3.2. Bolesław Krzywousty i Zbigniew
  2.1.3.3. Kazimierz Sprawiedliwy i jego potomstwo
  2.1.4. Wychowanie przez rodziców
  2.1.4.1. Bolesław Krzywousty i Salomea
  2.1.4.2. Mieszko Stary i Eudoksja
  2.1.5. Wychowanie przez regentów
  2.1.5.1. Rycheza, żona Mieszka II, jako przykład złej regentki
  2.1.5.2. Helena, żona Kazimierza Sprawiedliwego, jako wzór regentki
  2.1.6. Status dzieci prawych i nieprawych 
  2.1.7. Adopcja 
  2.1.8. Postrzyżyny 
  2.2. Zasady sprawowania opieki

  Rozdział III
  OSOBOWE PRAWO MAŁŻEŃSKIE EPOKI PIASTOWSKIEJ 
  3.1. Relacje rodzinno-prawne 
  3.1.1. Sposoby doprowadzania do małżeństwa 
  3.1.2. Formy zawierania małżeństwa 
  3.1.3. Przeszkody do zawarcia małżeństwa 
  3.1.4. Rozwiązanie małżeństwa 
  3.1.5. Status wdowy i wdowca 
  3.2. Pozytywne wzorce małżonków 
  3.2.1. Mieszko i Dobrawa 
  3.2.2. Bolesław Chrobry i Emnilda 
  3.3. Negatywne wzorce małżonków 
  3.3.1. Władysław Herman i Judyta Maria 
  3.3.2. Władysław Wygnaniec i Agnieszka 
  3.4. Sytuacja wyjątkowa: Wanda - samotna władczyni

  Rozdział IV
  PODSTAWY PRAWNE MATERIALNEGO BYTU RODZINY 
  4.1. Gospodarcze funkcje rodziny 
  4.2. Prawo własności 
  4.3. Małżeńskie prawo majątkowe w świetle źródeł 
  4.4. Instytucje prawa spadkowego jako zabezpieczenie praw rodziny 
  4.4.1. Pojęcie spadkobrania. Dziedziczenie beztestamentowe 
  4.4.2. Dziedziczenie testamentowe

  Rozdział V
  RODZINA JAKO PODSTAWA SIŁY PAŃSTWA 
  5.1. Rodzina jako wzorzec ustrojowy państwa 
  5.2. Wzorzec władcy a wartości rodzinne 
  5.2.1. Władca sprawiedliwy źródłem dobrobytu rodzin w narracji kronikarskiej 
  5.2.2. Władca niesprawiedliwy źródłem cierpienia rodzin (zwłaszcza w tekstach o Bolesławie Śmiałym)

  ZAKOŃCZENIE

  WYKAZ TABEL 
  BIBLIOGRAFIA 
  SUMMARY 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty