REGES ET GENTES

REGES ET GENTESnr katalogowy: 2787
 • Reges et gentes. Studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI-VII w.)

  Robert Kasperski

  Warszawa: IH PAN, 2017

  ss. 339

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN  978-83-65880-08-6

   

  Spis treści
  Wprowadzenie........................... 11

  ROZDZIAŁ PIERWSZY

  EtNICZNOŚĆ, TEORIA ETNOGENEZY I LUDY BARBARZYŃSKIE: ROZWAŻANIA KRYTYCZNE..................... 25

  Wstęp.................................. 25

  Polityczny charakter wczesnośredniowiecznych gentes. Nowe koncepcje czy kontynuacja wcześniejszej tradycji historio-

  graficznej?............................. 33

  Które stwierdzenie jest aktualne? Która konstatacja jest prawdziwa? Rzymska gens tworem barbarzyńców czy barbarzyńskie gentes tworem Rzymian?.................. 37

  Model Wenskusa. Nowa idea czy kontynuacja wcześniejszej tradycji historiograficznej? ..................... 41

  Frankowie............................... 52

  Wandalowie.............................. 56

  Longobardowie i Gepidowie..................... 60

  Model instrumentalny kontra prymordialny, czyli problemy

  etniczności barbarzyńców.................... 61

  Barbarzyńska etniczność, czyli jak uratować coś z dawnych

  paradygmatów.......................... 71

  Podsumowanie............................ 76

  ROZDZIAŁ DRUGI

  Izydor z Sewilli i konstruowanie gockiego (przeciw)-mitu: legitymizacja władzy i tworzenie etnograficznej tożsamości Gotów...................... 77

  Wstęp.................................. 77

  Historia Gothorum Izydora z Sewilli ............... 82

  Historia Gothorum Izydora a plemienna tradycja ustna Gotów 86 Virtus kontra virtus? Czy raczej męscy Goci kontra niemęscy

  Rzymianie?............................ 90

  Hiszpania............................. 90

  Rzym................................ 91

  Goci................................ 96

  Śmierć dziecka Ataulfa i Placydii jako symbol ostatecznego fiaska współpracy Rzymian i Gotów............... 107

  Translatio imperii czy imitatio imperii?.............. 109

  Podsumowanie ....................... 116

  ROZDZIAŁ TRZECI

  Historia Gothorum i ideologia władzy w wizygockiej Hiszpanii: dobry król Swintila i zły król Gezalek,

  CZYLI JAKI POWINIEN BYĆ, A JAKI NIE POWINIEN, GOCKI KRÓL

  według Izydora z Sewilli................... 118

  Wstęp.................................. 118

  Dobry król - Swintila........................ 125

  Virtus i felicitas............................ 132

  Zły król - Gezalek.......................... 140

  Co jest przyczyną tchórzostwa i braku szczęścia w przypadku

  Gezaleka?............................. 144

  Dlaczego Gezalek stracił honor po drugiej stronie rzeki Durance? 152

  Swintila i Gezalek, czyli personifikacja i antyteza Gota .....158

  Podsumowanie............................ 160

  Apendyks: Historia Gothorum jako instrument legitymizacji sukcesji Riccimera........................ 161

  ROZDZIAŁ CZWARTY

  Symboliczne i rytualne znaczenie długich włosów u Merowingów w kulturze politycznej frankijskiej Galii, czyli o rytualnej legitymizacji i delegitymizacji WŁADZY.............................. 165

  Wstęp.................................. 165

  Czy merowińska monarchia miała w VI w. pogańskie podstawy ideowe?............................... 170
  Długie włosy jako naśladownictwo starotestamentowych Nazirejczyków lub czy obyczaj ten powstał w VI w.?........ 174

  Co wiemy o długich włosach u Merowingów?.......... 177

  Ścinanie długich włosów jako ryt hańbiący i strategia delegitymizacyjna  .......................... 184

  Merowińska ideologia władzy................. 186

  Ścięcie długich włosów jako strategia delegitymizacyjna. .    188

  Ostrzyżenie Merowinga, czyli kilka słów o hańbiącym

  rytuale............................. 191

  Jak wyglądało ścięcie długich włosów? Próba rekonstrukcji

  hańbiącego rytuału..................... 197

  Czy obcięcie włosów skazywało Merowinga na wieczną hańbę

  i bycie „nie-osobą”?....................... 198

  Długie włosy noszone przez Merowingów jako symbol niepohamowanej seksualności i bycia poza społeczną kontrolą . 201

  Merowingowie, czyli ród stojący poza społeczeństwem  208

  Frankowie jako wspólnota wyobrażona.............. 214

  Podsumowanie............................ 216

  ROZDZIAŁ PIĄTY

  Dlaczego nie można wydalić Gotów poza granice cesarstwa? Rzecz o debacie Jordanesa z Prokopiuszem . . . 218

  Wstęp.................................. 218

  Wędrówka Herulów, czyli jak Jordanes stawia przekaz Prokopiusza

  na głowie............................. 226

  Brittia i Brittania........................... 231

  Pamięć kontra zapomnienie.................... 234

  Ludy Thule u Prokopiusza ..................... 240

  Ludy Skandzy u Jordanesa..................... 241

  Topos mieszkańców jaskiń................... 242

  Topos barbarzyńskiej saevitia................. 245

  Topos najdzikszych ludów mieszkających na najdalszej

  Północy.............................. 248

  Gocka migracja ze Skandzy nad brzegi Morza Pontyjskiego, czyli

  cywilizowanie się Gotów.................... 250

  Dwie grupy gockie, czyli De Aedificiis kontra Getica...... 259
  Goci Mniejsi........................... 259

  Goci z Dory............................ 263

  Goci i Rzymianie - nowa wspólnota w Italii?.......... 270

  Podsumowanie............................ 277

  Apendyks: Gocka tradycja ustna a egzystencja grupy etnicznej 278

  Zakończenie............................. 282

  Wykaz skrótów........  285

  Bibliografia....................... 287

  Abstract............................... 325

  Indeks osob.................... 327

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

29,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty