ŚREDNIOWIECZE POLSKIE I POWSZECHNE T.7 (11)

ŚREDNIOWIECZE POLSKIE I POWSZECHNE T.7 (11)nr katalogowy: 797
 • Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 7 (11)

  Red. Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka

  Katowice: Uniwersytet Śląski, 2015

  ss. 300

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISSN 2080-492X

   

  Treść
  Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw
  źródłowych stosowanych przez autorów w niniejszym tomie
  Artykuły
  Marek Otisk: Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus
  Maciej Woźny: Problem studiów praskich księcia opolskiego Bolka V
  Jerzy Rajman: Rajcy krakowscy i członkowie ich rodzin w księdze zmarłych
  bractwa Najświętszej Marii Panny w Krakowie (połowa XIV—koniec XVI
  wieku)
  Rafał Simiński: Traktat przymierza króla Eryka Pomorskiego i książąt Pomorza
  Zachodniego z zakonem krzyżackim w Prusach i Inflantach z 15 września
  1423 roku
  Marek A. Janicki: Polityczny program ideowy tumby Władysława Jagiełły
  a czas jej powstania
  Zuzanna Kulpa: Korespondencja prywatna w późnośredniowiecznej Polsce
  — próba charakterystyki na podstawie wybranych przykładów źródłowych
  Karol Nabiałek: Średniowieczne dzieje miasta Mrzygłód. Przyczynek do kolonizacji
  północnej Małopolski w późnym średniowieczu
  Witold Brzeziński: Przypadki życia Doroty z Wrześni, żony wojewody poznańskiego
  Jana Ostroroga. Przyczynek do historii kobiet w późnośredniowiecznej
  Polsce
  Dorota Lisowicz‑Żurek:
  Kancelaria małego miasta — organizacja, funkcje, znaczenie
  na przykładzie Chrzanowa w XV—XVI wieku


  Polemiki i recenzje
  Błażej Śliwiński: Biskup krakowski Prandota wobec króla Przemysła Ottokara II
  w latach 50. XIII wieku
  Katarzyna Gołąbek, Marek A. Janicki: Rachunki dworskie Jagiellonów. Uwagi
  na marginesie edycji: Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody
  hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493)
  1500—1507. Kritická edice pramene, k vydání připravil Petr Kozák. Opava,
  Slezské zemské muzeum, Scriptorium, 2014, ss. 742; Jagelló Zsigmond
  herceg udvarának számadáskönyve (1504—1507)./The Court Account Book
  of Sigismund Jagiellon (1504—1507). Szerző/Ed. Krisztina Rábai. Szeged,
  Quintus Kiadó, 2014, ss. 460
  Zdzisław Pentek: Bizancjum. W: Vademecum historyka mediewisty. Red.
  Jarosław Nikodem, Dariusz A. Sikorski. Warszawa, Wydawnictwo PWN,
  2002, s. 440—444 (Michał J. Baranowski)
  Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504—1507)./The Court
  Account Book of Sigismund Jagiellon (1504—1507). Szerző/Ed. Krisztina
  Rábai. Szeged, Quintus Kiadó, 2014, ss. 460 (Petr Kozák)
  Daniela Dvořáková: Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný pribeh uhorskej,
  rímsko‑nemeckej
  a českej kráľovnej (1392—1451). Budemerice—Bratislava,
  Vydavatelstvo Rak, 2013, ss. 303 (Bożena Czwojdrak)
  Adrian Jusupović: Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów
  (ok. 1205—1269). Kraków, Avalon, 2013, ss. 352 (Myrosław Wołoszczuk)

   

  „Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), a także doktoranci, których świeże spojrzenie na poszczególne problemy pozwala niejednokrotnie ukazać je w całkiem innym świetle. Dzięki temu wszystkiemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki, a każdy mediewista znajdzie tu coś dla siebie.
  W niniejszym tomie pomieszczono teksty związane m.in. z: dziejami i funkcjonowaniem miast małopolskich, korespondencją w średniowiecznej Polsce czy wykształceniem księcia opolskiego Bolka V. Zainteresowani toczącą się od pewnego czasu dyskusją o tumbie grobowej króla Władysława Jagiełły znajdą tu kolejną część tej polemiki. W tomie, jak i poprzednio, jest dział polemik i recenzji, poświęcony ostatnim publikacjom polskim i zagranicznym.

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

21,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty