ŚREDNIOWIECZNI DOMINIKANIE O MATCE BOŻEJ

ŚREDNIOWIECZNI DOMINIKANIE O MATCE BOŻEJnr katalogowy: 874
 • Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej

  Bogusław Kochaniewicz

  Kraków : Societas Vistulana 2008

  ss. 272

  Format A5

  Oprawa miękka

  BIbliogr., indeks

  ISBN 978-83-61033-01

   

  Nie powstało dotąd żadne syntetyczne opracowanie teologicznego obrazu Matki Bożej zawartego w pismach Braci Kaznodziejów. Autor prezentowanej tu książki – dominikanin, profesor uniwersytetu Angelicum w Rzymie i członek Prezydium Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej – przedstawia po raz pierwszy tytułowe zagadnienie w jego wieloaspektowym kontekście. Z jednej strony ukazuje nowe, niezbadane do tej pory kwestie, z drugiej odsłania obraz Maryi wyłaniający się zarówno z literatury hagiograficznej, jak również z dominikańskiego kaznodziejstwa. Opublikowane tu teksty (część z nich ukazała się już w periodykach, głównie obcojęzycznych) usystematyzowane są w trzech częściach. Pierwsza, poświęcona została kwestiom będącym przedmiotem refleksji teologicznej w środowiskach dominikańskich. Warto podkreślić, iż o. Kochaniewicz wprowadza istotną korektę do utartej wcześniej opinii, mówiącej że dominikanie — aż do ogłoszenia przez Piusa XII w połowie XX wieku Niepokalanego Poczęcia dogmatem — byli zdecydowanymi przeciwnikami tej prawdy. Część druga to charakterystyka kaznodziejstwa maryjnego Jakuba z Voragine, Peregryna z Opola oraz św. Tomasza z Akwinu (w tym wyniki badań na temat autentyczności dwóch kazań przypisywanych Akwinacie). Ostatnia część książki dotyczy maryjnej pobożności dominikanów. Prócz źródeł, które były owocem refleksji środowiska akademickiego, analizowane są tu inne — adresowane do szerokiego gremium słuchaczy (sermones) oraz te, które były przeznaczone do prywatnej lektury wiernych (pisma hagiograficzne). Ostatni rozdział poświęcony został wkładowi dominikanów w rozwój modlitwy różańcowej. Publikację zamyka pierwsza, kompletna bibliografia średniowiecznej mariologii dominikańskiej. Książka winna zainteresować nie tylko historyków średniowiecza i samych mariologów, lecz wszystkich zainteresowanych dominikańską refleksją teologiczną.

   

  Spis treści: Przedmowa Wstęp • Maryja w teologicznej refleksji średniowiecznych dominikanów • I Dominikanie wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny • Dominikańscy autorzy XIII wieku i ich pisma • Dominikanie przeciwni Niepokalanemu Poczęciu Maryi • Dominikanie przychylni Niepokalanemu Poczęciu Maryi • II Matka Bolesna u stóp Krzyża • Uczestnictwo Matki Chrystusa w tajemnicy Krzyża • Teksty maryjne dominikanów XIII–XV wieku • III Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny według dominikanów XIII wieku • Śmierć Najświętszej Maryi Panny • Niezniszczalność ciała Najświętszej Maryi Panny • Antycypowane zmartwychwstanie Najświętszej Maryi Panny • Czas zmartwychwstania • Przyjęcie duszy i ciała Maryi do nieba • Uwielbienie ciała Maryi • Niebo według dominikanów • Maryja w kaznodziejstwie średniowiecznych dominikanów • IV Kaznodziejstwo maryjne Jakuba z Voragine na przykładzie Sermones de sanctis • Kaznodziejstwo w XIII wieku •  Kaznodziejstwo w ujęciu Humberta z Romanis • Jakub z Voragine i jego kazania • Doktryna maryjna w kazaniach Jakuba z Voragine • Źródła maryjnego kaznodziejstwa Jakuba z Voragine • V Błogosławiona Dziewica Maryja w kazaniach Peregryna z Opola • Życie Peregryna z Opola •  Kazania • Maryja w historii zbawienia według Peregryna z Opola • Charakterystyka doktryny maryjnej Peregryna z Opola • Źródła mariologii Peregryna z Opola • Charakterystyka kazań maryjnych Peregryna z Opola • VI Maryja w przepowiadaniu św. Tomasza z Akwinu na podstawie Komentarza do Pozdrowienia Anielskiego • Charakterystyka Komentarza do Pozdrowienia Anielskiego • Wersja Expositio super Salutatione Angelica scilicet „Ave Maria” oraz autentyczność dzieła • Tomasz jako kaznodzieja • Komentarz do Pozdrowienia Anielskiego w świetle egzegezy XIII wieku • Komentarz do Pozdrowienia Anielskiego a Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny • Główne kwestie mariologiczne • VII Zagadnienie autentyczności dwóch kazań maryjnych przypisywanych św. Tomaszowi z Akwinu • Kazanie Germinet terra •  Kazanie Lux orta est • Maryja w pobożności średniowiecznych dominikanów • VIII Dominikańska mariologia hagiograficzna • Gatunki literatury hagiograficznej • Hagiografia dominikańska XIII wieku • Abbreviatio Jana z Mailly • Liber epilogorum in gesta sanctorum Bartłomieja z Trydentu • Legenda aurea Jakuba z Voragine • Źródła hagiografii dominikańskiej • IX Wkład dominikanów w rozwój modlitwy różańcowej • Dominikanie — założyciele pierwszych kongregacji maryjnych • Dominikańskie bractwa maryjne oraz Psalterium Beatae Mariae Virginis • Alan de la Roche oraz Bractwo Psałterza Maryi w Douai • Alan de la Roche i Psalterium Beatae Virginis Mariae • Bractwo Różańca w Kolonii • Pisma o bractwach Psałterza Maryi • Ustanowienie święta Różańca • BibliografiaWykaz skrótów

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

15,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty